کالایاب
شاخص یاب
هند
هند

روپیه هند / دلار

0.0145
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 00:51:12
0 (2.11%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.07%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.84%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

16
قیمت روز
0 (0.75%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 09:05:02
1 (4.11%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.71%)
تغییر ۶ ماهه
1 (5.48%)
نوسان سالیانه

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India 1Y 6.535 6.54 6.535 6.54 0.01 0.15% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۹:۰۵
India 2Y 6.596 - 6.578 6.596 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۸:۰۵
India 3M 6.31 - 6.31 6.31 0.03 0.48% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۹:۰۵
India 3Y 6.619 - 6.619 6.734 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۸:۰۵
India 4Y 6.838 6.834 6.834 6.838 0.02 0.29% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۹:۰۵
India 5Y 6.948 6.944 6.944 6.948 0.03 0.36% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۹:۰۵
India 6M 6.38 - 6.35 6.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۶:۳۵
India 6Y 7.208 - 7.208 7.224 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۴:۳۵
India 7Y 7.288 7.29 7.288 7.29 0.02 0.26% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۹:۰۵
India 8Y 7.469 7.462 7.462 7.469 0.03 0.36% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۹:۰۵
India 9Y 7.511 - 7.505 7.511 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۸:۰۵
India 10Y 7.467 7.463 7.463 7.467 0.04 0.50% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۹:۰۵
India 11Y 7.581 7.58 7.58 7.581 0.03 0.36% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۹:۰۵
India 12Y 7.627 - 7.627 7.658 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۸:۰۵
India 13Y 7.615 - 7.615 7.615 0.02 0.30% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۸:۳۴
India 14Y 7.629 7.628 7.628 7.629 0.05 0.60% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۹:۰۵
India 15Y 7.692 - 7.692 7.692 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۸:۳۴
India 19Y 7.658 7.667 7.658 7.667 0.04 0.56% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۹:۰۵
India 24Y 7.701 - 7.701 7.701 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۸:۰۵
India 30Y 7.693 7.683 7.683 7.693 0.02 0.23% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۹:۰۵