شاخص یاب
اندونزی
اندونزی

روپیه اندونزی / دلار

0.0071
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 01:31:10
0 (7.58%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.90%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.33%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

431,454
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:01:43
25,727 (6.34%)
تغییر ۳ ماهه
17,527 (4.23%)
تغییر ۶ ماهه
431,454 (0.00%)
نوسان سالیانه

IDX Kompas 100

3,543
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 04:04:48
431 (13.84%)
تغییر ۳ ماهه
471 (15.32%)
تغییر ۶ ماهه
29 (0.81%)
نوسان سالیانه

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Indonesia 1M 5.725 - 5.725 5.725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Indonesia 1Y 6.458 - 6.458 6.522 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۸:۰۴
Indonesia 3M 6.097 - 6.081 6.097 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Indonesia 3Y 7.622 - 7.607 7.632 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Indonesia 5Y 7.985 - 7.985 7.999 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Indonesia 6M 6.268 - 6.253 6.268 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Indonesia 10Y 8.088 - 8.088 8.095 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Indonesia 15Y 8.523 - 8.504 8.523 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Indonesia 20Y 8.574 - 8.538 8.574 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۸:۰۴
Indonesia 25Y 8.748 - 8.726 8.748 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Indonesia 30Y 8.984 - 8.962 9.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴