کالایاب
شاخص یاب
اندونزی
اندونزی

روپیه اندونزی / دلار

0.007
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 21:16:14
0 (1.45%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.94%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.11%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

439,026
قیمت روز
2,130 (0.49%)
تغییر روزانه
۲۹ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 19:01:57
33,299 (8.21%)
تغییر ۳ ماهه
33,299 (8.21%)
تغییر ۶ ماهه
439,026 (0.00%)
نوسان سالیانه

IDX Kompas 100

3,464
قیمت روز
15 (0.42%)
تغییر روزانه
۲۹ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 03:05:22
66 (1.93%)
تغییر ۳ ماهه
346 (11.10%)
تغییر ۶ ماهه
53 (1.54%)
نوسان سالیانه

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Indonesia 1M 5.85 - 5.85 5.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
Indonesia 1Y 6.907 6.901 6.894 6.907 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵
Indonesia 3M 6.052 6.064 6.052 6.064 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۷
Indonesia 3Y 7.069 7.07 7.066 7.102 0.01 0.16% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Indonesia 5Y 7.272 7.279 7.272 7.326 0.04 0.55% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Indonesia 6M 6.1 - 6.1 6.125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۳
Indonesia 10Y 7.715 7.718 7.715 7.739 0.02 0.23% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Indonesia 15Y 8.057 8.077 8.057 8.091 0.04 0.45% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۶:۰۵
Indonesia 20Y 8.173 8.177 8.173 8.191 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Indonesia 25Y 8.449 8.456 8.449 8.503 0.01 0.15% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۳۴
Indonesia 30Y 8.534 8.555 8.534 8.583 0.03 0.33% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۰۵