کالایاب
شاخص یاب
ایرلند
ایرلند

FTSE Ireland

5,838
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 00:06:33
394 (7.24%)
تغییر ۳ ماهه
886 (13.17%)
تغییر ۶ ماهه
832 (12.48%)
نوسان سالیانه

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ireland 1Y -0.486 - -0.486 -0.486 0.04 -8.44% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۵
Ireland 2Y -0.45 - -0.422 -0.491 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۵
Ireland 3M -0.411 - -0.411 -0.411 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۷
Ireland 3Y -0.43 - -0.375 -0.466 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۳
Ireland 4Y -0.172 -0.166 -0.164 -0.172 0.01 -4.07% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Ireland 5Y 0.005 -0.012 -0.012 0.005 0.00 400.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Ireland 6M -0.247 - -0.247 -0.248 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۴:۰۷
Ireland 6Y 0.143 0.132 0.132 0.143 0.00 2.14% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
Ireland 7Y 0.27 - 0.264 0.282 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۳:۳۵
Ireland 8Y 0.453 - 0.45 0.471 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۵
Ireland 10Y 0.675 - 0.666 0.687 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۳۵
Ireland 15Y 1.096 - 1.096 1.096 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۵
Ireland 20Y 1.295 - 1.295 1.295 0.00 0.23% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۵
Ireland 30Y 1.515 1.526 1.515 1.526 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵