شاخص یاب
ایرلند
ایرلند

FTSE Ireland

5,800
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 20:35:14
462 (7.38%)
تغییر ۳ ماهه
1,136 (16.38%)
تغییر ۶ ماهه
1,358 (18.97%)
نوسان سالیانه

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ireland 1Y -0.494 - -0.494 -0.515 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
Ireland 2Y -0.451 - -0.42 -0.451 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
Ireland 3M -0.305 - -0.219 -0.305 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Ireland 3Y -0.43 - -0.375 -0.466 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۰۳
Ireland 4Y -0.214 - -0.189 -0.214 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
Ireland 5Y -0.101 - -0.088 -0.101 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲۲:۳۴
Ireland 6M -0.248 - -0.248 -0.248 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۵:۰۴
Ireland 6Y 0.131 - 0.131 0.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
Ireland 7Y 0.326 - 0.326 0.346 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
Ireland 8Y 0.55 - 0.526 0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۳۴
Ireland 10Y 0.999 - 0.997 1.018 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
Ireland 15Y 1.385 - 1.363 1.388 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۰۴
Ireland 20Y 1.559 - 1.559 1.559 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۴
Ireland 30Y 1.726 - 1.726 1.739 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴