کالایاب
شاخص یاب
ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

23,098
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 21:35:33
2,903 (14.38%)
تغییر ۳ ماهه
826 (3.45%)
تغییر ۶ ماهه
1,438 (5.86%)
نوسان سالیانه

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 1M -0.339 - -0.31 -0.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۳۵
Italy 1Y 0.015 - -0.001 0.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۰۵
Italy 2Y 0.232 - 0.232 0.232 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۲:۰۵
Italy 3M -0.247 - -0.18 -0.271 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۴:۳۵
Italy 3Y 0.67 - 0.67 0.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۲:۰۵
Italy 4Y 1.186 1.17 1.17 1.186 0.01 1.11% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۸:۳۴
Italy 5Y 1.467 - 1.467 1.467 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۲:۰۵
Italy 6M -0.156 - -0.104 -0.176 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۳۵
Italy 6Y 1.763 - 1.763 1.763 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۲:۰۵
Italy 7Y 2.03 - 2.03 2.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۲:۰۵
Italy 8Y 2.022 - 2.022 2.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۲:۰۵
Italy 9M -0.084 - -0.076 -0.122 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۳۵
Italy 9Y 2.272 - 2.272 2.272 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۲:۰۵
Italy 10Y 2.463 - 2.463 2.463 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۲:۰۵
Italy 15Y 2.898 - 2.892 2.966 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۲:۳۵
Italy 20Y 3.26 - 3.26 3.284 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۲:۰۵
Italy 30Y 3.496 - 3.496 3.496 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۲:۰۵
Italy 50Y 3.553 - 3.553 3.623 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵