شاخص یاب
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.8997
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 13:33:14
1 (10,008.99%)
تغییر ۳ ماهه
1 (10,008.99%)
تغییر ۶ ماهه
1 (9,896.67%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,354
قیمت روز
18 (0.54%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 10:01:36
215 (6.85%)
تغییر ۳ ماهه
75 (2.29%)
تغییر ۶ ماهه
3,354 (0.00%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

144
قیمت روز
1 (0.65%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 10:34:55
18 (11.34%)
تغییر ۳ ماهه
24 (14.32%)
تغییر ۶ ماهه
40 (21.91%)
نوسان سالیانه

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Japan 1M -0.115 - -0.115 -0.115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
Japan 1Y -0.179 -0.183 -0.172 -0.185 0.00 -0.56% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Japan 2Y -0.168 -0.166 -0.157 -0.168 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Japan 3M -0.17 - -0.17 -0.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۰۵
Japan 3Y -0.159 -0.16 -0.153 -0.162 0.00 -1.89% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Japan 4Y -0.158 -0.155 -0.154 -0.16 0.00 -0.63% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۵
Japan 5Y -0.145 -0.155 -0.145 -0.155 0.01 -7.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Japan 6M -0.22 - -0.22 -0.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Japan 6Y -0.145 -0.144 -0.141 -0.151 0.00 -0.68% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Japan 7Y -0.14 -0.139 -0.133 -0.149 0.00 -0.71% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۴
Japan 8Y -0.095 -0.096 -0.089 -0.1 0.00 -1.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Japan 9M -0.175 - -0.175 -0.175 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۰۵
Japan 9Y -0.031 -0.03 -0.023 -0.035 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Japan 10Y 0.012 0.013 0.007 0.018 0.01 200.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Japan 15Y 0.254 0.252 0.247 0.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Japan 20Y 0.468 0.467 0.462 0.476 0.00 0.21% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Japan 30Y 0.697 0.698 0.696 0.706 0.01 1.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Japan 40Y 0.794 0.795 0.793 0.804 0.01 1.26% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴