کالایاب
شاخص یاب
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.8997
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 13:33:14
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
1 (10,008.99%)
تغییر ۶ ماهه
1 (9,370.53%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,442
قیمت روز
3 (0.09%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 19:02:06
303 (9.65%)
تغییر ۳ ماهه
303 (9.65%)
تغییر ۶ ماهه
3,442 (0.00%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

153
قیمت روز
1 (0.64%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 11:05:11
22 (16.65%)
تغییر ۳ ماهه
14 (8.17%)
تغییر ۶ ماهه
19 (11.09%)
نوسان سالیانه

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Japan 1M -0.185 -0.19 -0.185 -0.19 0.06 -32.43% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۰۲
Japan 1Y -0.17 -0.171 -0.17 -0.183 0.01 -6.59% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۰۲
Japan 2Y -0.165 -0.164 -0.164 -0.179 0.02 -8.33% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۰۲
Japan 3M -0.15 -0.17 -0.15 -0.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۰۲
Japan 3Y -0.172 -0.175 -0.172 -0.19 0.03 -14.43% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۰۲
Japan 4Y -0.182 -0.184 -0.182 -0.199 0.01 -7.14% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۰۲
Japan 5Y -0.173 -0.175 -0.173 -0.191 0.02 -9.90% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۰۲
Japan 6M -0.22 - -0.22 -0.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Japan 6Y -0.173 -0.177 -0.173 -0.194 0.02 -9.42% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۰۲
Japan 7Y -0.173 -0.176 -0.173 -0.194 0.02 -9.42% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۰۲
Japan 8Y -0.158 -0.16 -0.158 -0.179 0.02 -10.73% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۰۲
Japan 9M -0.165 -0.19 -0.165 -0.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۰۲
Japan 9Y -0.094 -0.096 -0.094 -0.114 0.02 -16.07% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۰۲
Japan 10Y -0.064 -0.06 -0.06 -0.084 0.02 -21.95% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۲
Japan 15Y 0.173 0.17 0.148 0.173 0.02 12.34% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۰۲
Japan 20Y 0.37 0.36 0.333 0.37 0.03 7.56% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۰۲
Japan 30Y 0.542 0.536 0.501 0.542 0.03 6.48% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۰۲
Japan 40Y 0.608 0.6 0.566 0.608 0.03 5.92% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۰۲