کالایاب
شاخص یاب
اردن
اردن

دینار اردن / دلار

1.4124
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 19:47:15
0 (0.13%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.14%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.14%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

22
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 17:02:08
2 (10.00%)
تغییر ۳ ماهه
2 (10.00%)
تغییر ۶ ماهه
22 (0.00%)
نوسان سالیانه

Amman SE AllShare

1,972
قیمت روز
12 (0.6%)
تغییر روزانه
۲۹ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 14:35:00
29 (1.50%)
تغییر ۳ ماهه
23 (1.16%)
تغییر ۶ ماهه
249 (11.19%)
نوسان سالیانه

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Jordan 1Y 4.649 - 4.649 4.649 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ساعت ۱۱:۴۳
Jordan 2Y 5.041 - 5.041 5.041 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Jordan 3M 4.388 - 4.388 4.388 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۳:۰۷
Jordan 3Y 5.049 - 5 5.049 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۶
Jordan 5Y 5.644 - 5.644 5.644 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ساعت ۱۱:۴۳
Jordan 6M 4.529 - 4.529 4.529 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ساعت ۱۱:۴۳
Jordan 7Y 6.145 - 6.145 6.145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ساعت ۱۱:۴۳
Jordan 9M 3.741 - 3.741 3.84 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
Jordan 10Y 6.949 - 6.949 7.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵