کالایاب
شاخص یاب
کنیا
کنیا

KES/USD

0.0098
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 02:42:29
0 (2.08%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.03%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE NSE Kenya 15

2,856
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 21:35:33
101 (3.65%)
تغییر ۳ ماهه
23 (0.82%)
تغییر ۶ ماهه
992 (25.77%)
نوسان سالیانه

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya 1Y 9.409 - 9.409 9.409 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
Kenya 2Y 10.75 10.4 10.4 10.75 0.54 5.32% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۵
Kenya 3M 7.697 - 7.697 7.697 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
Kenya 3Y 10.75 10.85 10.75 10.85 0.22 2.13% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۵
Kenya 4Y 11.06 11 11 11.06 0.25 2.27% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۵
Kenya 5Y 11.35 11.2 11.2 11.35 0.36 3.23% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۵
Kenya 6M 8.226 - 8.226 8.226 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
Kenya 6Y 11.5 - 11.5 11.5 0.19 1.63% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۶:۳۴
Kenya 7Y 11.7 - 11.7 11.7 0.12 1.04% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۶:۳۴
Kenya 8Y 11.9 11.95 11.9 11.95 0.16 1.40% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۵
Kenya 9Y 12.1 12.05 12.05 12.1 0.16 1.31% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۵
Kenya 10Y 12.25 - 12.25 12.25 0.11 0.87% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۶:۳۴
Kenya 12Y 13.1 - 13.1 13.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Kenya 15Y 12.75 12.35 12.35 12.75 0.06 0.48% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
Kenya 20Y 12.85 - 12.85 12.85 0.20 1.56% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۶:۳۴
Kenya 25Y 13.2 13.05 13.05 13.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
Kenya Overnight 2.311 - 2.258 2.313 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵