کالایاب
شاخص یاب
لتونی
لتونی

DJ Latvia Total Market

972
قیمت روز
2 (0.16%)
تغییر روزانه
۲۹ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 16:05:50
15 (1.53%)
تغییر ۳ ماهه
15 (1.47%)
تغییر ۶ ماهه
76 (7.27%)
نوسان سالیانه

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Latvia 2Y 0.1 - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ ساعت ۱۲:۳۴
Latvia 3Y 0.3 - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۷
Latvia 5Y 0.45 - 0.45 0.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۷