شاخص یاب
لتونی
لتونی

DJ Latvia Total Market

984
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:04:18
21 (2.16%)
تغییر ۳ ماهه
44 (4.28%)
تغییر ۶ ماهه
56 (5.41%)
نوسان سالیانه

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Latvia 2Y 0.15 - 0.15 0.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
Latvia 3Y 0.4 - 0.4 0.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
Latvia 5Y 0.6 - 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۳۳