شاخص یاب
لیتوانی
لیتوانی

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lithuania 3Y 0.2 - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
Lithuania 5Y 0.55 - 0.55 0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۱۶:۳۵
Lithuania 10Y 1.25 - 1.25 1.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۱۶:۳۵