کالایاب
شاخص یاب
مالزی
مالزی

رینگیت مالزی / دلار

0.2462
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 00:32:11
0 (2.80%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.78%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.60%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

127
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 19:02:09
11 (9.48%)
تغییر ۳ ماهه
11 (9.48%)
تغییر ۶ ماهه
127 (0.00%)
نوسان سالیانه

Malaysia ACE

1,667
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 13:35:29
17 (1.02%)
تغییر ۳ ماهه
128 (7.12%)
تغییر ۶ ماهه
199 (10.65%)
نوسان سالیانه

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malaysia 1Y 3.35 - 3.35 3.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ساعت ۱۳:۳۴
Malaysia 3M 3.35 - 3.35 3.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ساعت ۱۳:۳۴
Malaysia 3W 3.28 - 3.28 3.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ساعت ۱۳:۳۴
Malaysia 3Y 3.415 - 3.415 3.415 0.01 0.15% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۳۴
Malaysia 5Y 3.583 - 3.583 3.583 0.01 0.20% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۳۴
Malaysia 7M 3.35 - 3.35 3.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ساعت ۱۳:۳۴
Malaysia 7Y 3.766 - 3.766 3.766 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۳۴
Malaysia 10Y 3.814 - 3.814 3.814 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۳۴
Malaysia 15Y 4.168 - 4.166 4.194 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۴:۰۵
Malaysia 20Y 4.362 - 4.362 4.362 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۳۴
Malaysia 30Y 4.62 - 4.62 4.62 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۳۴