شاخص یاب
موریس
موریس

MUR/USD

0.0282
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 12:07:16
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.36%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,045
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:01:42
73 (7.51%)
تغییر ۳ ماهه
50 (5.03%)
تغییر ۶ ماهه
1,045 (0.00%)
نوسان سالیانه

Semdex

2,227
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:04:18
6 (0.28%)
تغییر ۳ ماهه
5 (0.22%)
تغییر ۶ ماهه
31 (1.37%)
نوسان سالیانه

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mauritius 1Y 3.55 - 3.55 3.55 0.11 3.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۳۴
Mauritius 2M 3.1 - 3.1 3.1 0.18 5.81% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۳۴
Mauritius 2Y 3.559 - 3.511 3.559 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
Mauritius 3Y 3.869 - 3.869 3.869 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۴
Mauritius 4M 3.3 - 3.3 3.3 0.06 1.82% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۳۴
Mauritius 4Y 4.225 - 4.225 4.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
Mauritius 5Y 4.491 - 4.491 4.491 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۴
Mauritius 6M 3.45 - 3.45 3.45 0.05 1.45% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۳۴
Mauritius 8M 3.45 - 3.45 3.45 0.10 2.90% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۳۴
Mauritius 10Y 5.346 - 5.346 5.346 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
Mauritius 15Y 5.726 - 5.726 5.726 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
Mauritius 20Y 6.154 - 6.154 6.154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴