کالایاب
شاخص یاب
مکزیک
مکزیک

پزو مکزیک / دلار

0.0528
قیمت روز
0 (0.38%)
تغییر روزانه
۲۹ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 21:01:18
0 (4.97%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.56%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.94%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

587
قیمت روز
3 (0.51%)
تغییر روزانه
۲۹ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 15:02:04
55 (10.34%)
تغییر ۳ ماهه
55 (10.34%)
تغییر ۶ ماهه
587 (0.00%)
نوسان سالیانه

INMEX

741
قیمت روز
4 (0.52%)
تغییر روزانه
۲۹ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 21:05:51
12 (1.65%)
تغییر ۳ ماهه
131 (14.99%)
تغییر ۶ ماهه
78 (9.53%)
نوسان سالیانه

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mexico 1M 8.16 - 8.16 8.16 0.06 0.74% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۵:۰۵
Mexico 1Y 8.18 - 8.18 8.18 0.01 0.12% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۵:۰۵
Mexico 3M 8.1 - 8.1 8.1 0.02 0.25% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۵:۰۵
Mexico 3Y 7.91 - 7.91 7.91 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۴:۳۴
Mexico 5Y 7.932 7.98 7.932 7.98 0.02 0.23% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Mexico 6M 8.2 - 8.2 8.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۰:۳۵
Mexico 7Y 7.946 7.96 7.946 8.02 0.02 0.20% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Mexico 9M 8.18 - 8.18 8.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۳:۰۴
Mexico 10Y 8.07 8.11 8.06 8.11 0.04 0.50% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Mexico 20Y 8.54 8.53 8.51 8.56 0.06 0.71% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
Mexico 30Y 8.58 - 8.58 8.58 0.05 0.59% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۵:۰۵
Mexico 15-Year 8.252 8.3 8.252 8.3 0.09 1.13% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Mexico Overnight 6.970 - 7.070 7.070 0.00 0.00% ۱۳۸۵/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۰۰