شاخص یاب
مکزیک
مکزیک

پزو مکزیک / دلار

0.0524
قیمت روز
0 (0.57%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 13:03:22
0 (0.38%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.13%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.42%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

582
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:01:35
50 (9.40%)
تغییر ۳ ماهه
29 (5.24%)
تغییر ۶ ماهه
582 (0.00%)
نوسان سالیانه

INMEX

771
قیمت روز
4 (0.54%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 01:34:22
53 (6.41%)
تغییر ۳ ماهه
84 (9.83%)
تغییر ۶ ماهه
73 (8.68%)
نوسان سالیانه

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mexico 1M 7.92 - 7.92 7.92 0.02 0.25% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Mexico 1Y 8.55 - 8.55 8.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲:۳۴
Mexico 3M 8.2 - 8.2 8.2 0.01 0.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Mexico 3Y 8.4 8.45 8.4 8.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲:۰۴
Mexico 5Y 8.56 8.51 8.5 8.56 0.05 0.59% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲:۰۴
Mexico 6M 8.43 - 8.41 8.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲:۳۴
Mexico 7Y 8.59 8.61 8.59 8.61 0.02 0.23% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲:۳۴
Mexico 9M 8.47 - 8.47 8.47 0.05 0.59% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲
Mexico 10Y 8.75 8.74 8.71 8.75 0.02 0.23% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲:۰۴
Mexico 20Y 8.98 8.95 8.95 8.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲:۳۴
Mexico 30Y 9 8.97 8.97 9.01 0.03 0.33% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲:۳۴
Mexico 15-Year 8.89 8.9 8.89 8.9 0.02 0.22% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲:۳۴
Mexico Overnight 6.970 - 7.070 7.070 0.00 0.00% ۱۳۸۵/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۰۰