کالایاب
شاخص یاب
مراکش
مراکش

MAD/USD

0.1014
قیمت روز
0 (0.1%)
تغییر روزانه
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 17:41:22
0 (0.59%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.12%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

297
قیمت روز
1 (0.34%)
تغییر روزانه
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 15:02:10
30 (11.24%)
تغییر ۳ ماهه
30 (11.24%)
تغییر ۶ ماهه
297 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE CSE Morocco 15

10,987
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 19:05:50
217 (1.94%)
تغییر ۳ ماهه
159 (1.43%)
تغییر ۶ ماهه
2,178 (16.54%)
نوسان سالیانه

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Morocco 2Y 2.505 - 2.505 2.505 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ساعت ۱۶:۰۴
Morocco 3M 2.379 - 2.379 2.379 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۱:۰۶
Morocco 5Y 2.718 - 2.718 2.718 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۱۸:۰۵
Morocco 6M 2.385 - 2.385 2.385 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱:۰۴
Morocco 10Y 3.186 - 3.186 3.186 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۱۸:۰۵
Morocco 15Y 3.724 - 3.724 3.724 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۱۸:۰۵