شاخص یاب
مراکش
مراکش

MAD/USD

0.102
قیمت روز
0 (0.1%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 04:59:12
0 (0.97%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.68%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

293
قیمت روز
1 (0.34%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:01:58
26 (9.74%)
تغییر ۳ ماهه
17 (6.16%)
تغییر ۶ ماهه
293 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE CSE Morocco 15

11,195
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:04:08
37 (0.33%)
تغییر ۳ ماهه
136 (1.20%)
تغییر ۶ ماهه
1,655 (12.88%)
نوسان سالیانه

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Morocco 2Y 2.505 - 2.505 2.505 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ساعت ۱۶:۰۴
Morocco 3M 2.31 - 2.31 2.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۱:۰۴
Morocco 5Y 2.718 - 2.718 2.718 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۱۸:۰۵
Morocco 6M 2.367 - 2.367 2.367 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۱:۰۳
Morocco 10Y 3.186 - 3.186 3.186 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۱۸:۰۵
Morocco 15Y 3.724 - 3.724 3.724 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ ساعت ۱۸:۰۵