شاخص یاب
نامیبیا
نامیبیا

NAD/USD

0.0713
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 18:38:11
0 (3.94%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.33%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

421
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 08:01:38
18 (4.47%)
تغییر ۳ ماهه
27 (6.85%)
تغییر ۶ ماهه
421 (0.00%)
نوسان سالیانه

NSX Local

1,330
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 08:33:47
92 (7.46%)
تغییر ۳ ماهه
75 (5.94%)
تغییر ۶ ماهه
133 (11.09%)
نوسان سالیانه

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Namibia 1Y 8.37 - 8.37 8.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
Namibia 3M 7.206 - 7.206 7.206 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
Namibia 3Y 7.145 - 7.145 7.195 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۳۴
Namibia 6M 7.905 - 7.905 7.905 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
Namibia 7Y 9.652 - 10.195 9.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
Namibia 9M 8.219 - 8.219 8.219 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
Namibia 10Y 9.937 - 10 9.937 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
Namibia 15Y 10.648 - 10.648 10.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
Namibia 20Y 11.285 - 11.285 11.285 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵