کالایاب
شاخص یاب
نامیبیا
نامیبیا

NAD/USD

0.0683
قیمت روز
0 (0.29%)
تغییر روزانه
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 04:41:12
0 (1.01%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.49%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

447
قیمت روز
1 (0.22%)
تغییر روزانه
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 15:02:10
44 (10.92%)
تغییر ۳ ماهه
44 (10.92%)
تغییر ۶ ماهه
447 (0.00%)
نوسان سالیانه

NSX Local

1,328
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 08:34:31
58 (4.59%)
تغییر ۳ ماهه
48 (3.76%)
تغییر ۶ ماهه
131 (10.98%)
نوسان سالیانه

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Namibia 1Y 8.335 - 8.335 8.335 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۶
Namibia 3M 7.293 - 7.293 7.293 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۶
Namibia 3Y 8.285 - 8.285 8.805 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۶
Namibia 6M 7.85 - 7.85 7.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۶
Namibia 7Y 9.7 - 9.69 9.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۸:۳۵
Namibia 9M 8.154 - 8.154 8.154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۶
Namibia 10Y 9.795 - 9.785 9.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۸:۳۵
Namibia 15Y 10.72 - 10.715 10.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۸:۰۶
Namibia 20Y 11.315 - 11.305 11.345 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۷:۰۶