کالایاب
شاخص یاب
هلند
هلند

AEX Volatility

813
قیمت روز
7 (0.82%)
تغییر روزانه
۲۹ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 20:35:45
97 (13.58%)
تغییر ۳ ماهه
1 (0.09%)
تغییر ۶ ماهه
17 (2.20%)
نوسان سالیانه

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Netherlands 1M -0.525 -0.526 -0.505 -0.528 0.02 -2.86% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۶
Netherlands 2Y -0.52 -0.519 -0.506 -0.525 0.00 -0.77% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
Netherlands 3M -0.526 -0.549 -0.526 -0.549 0.02 -3.66% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۰۶
Netherlands 3Y -0.446 -0.445 -0.426 -0.451 0.00 -0.67% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Netherlands 4Y -0.322 -0.317 -0.306 -0.323 0.01 -3.73% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
Netherlands 5Y -0.247 -0.25 -0.233 -0.25 0.00 -1.62% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Netherlands 6M -0.516 -0.515 -0.493 -0.536 0.00 -0.77% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۶
Netherlands 6Y -0.126 -0.129 -0.112 -0.132 0.01 -11.11% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
Netherlands 7Y -0.032 -0.027 -0.015 -0.038 0.01 -37.50% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
Netherlands 8Y 0.082 0.088 0.08 0.104 0.02 19.51% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
Netherlands 9Y 0.176 0.177 0.171 0.198 0.02 9.09% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
Netherlands 10Y 0.28 0.279 0.277 0.301 0.01 4.64% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
Netherlands 15Y 0.448 0.447 0.44 0.466 0.01 2.46% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
Netherlands 20Y 0.567 0.566 0.56 0.583 0.01 2.29% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
Netherlands 25Y 0.694 0.691 0.686 0.715 0.01 1.87% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Netherlands 30Y 0.79 0.783 0.776 0.805 0.01 1.14% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵