شاخص یاب
هلند
هلند

AEX Volatility

753
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 20:35:14
35 (4.47%)
تغییر ۳ ماهه
89 (10.56%)
تغییر ۶ ماهه
94 (11.06%)
نوسان سالیانه

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Netherlands 1M -0.6 - -0.6 -0.641 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳
Netherlands 2Y -0.549 - -0.549 -0.549 0.01 -1.28% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Netherlands 3M -0.576 - -0.561 -0.576 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Netherlands 3Y -0.455 - -0.455 -0.481 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۵
Netherlands 4Y -0.388 -0.399 -0.388 -0.399 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۳۴
Netherlands 5Y -0.187 - -0.187 -0.187 0.00 -0.53% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۴
Netherlands 6M -0.567 - -0.559 -0.567 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
Netherlands 6Y -0.004 -0.005 -0.003 -0.005 0.00 -50.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Netherlands 7Y 0.115 - 0.115 0.115 0.00 0.87% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۴
Netherlands 8Y 0.257 - 0.245 0.267 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۰۴
Netherlands 9Y 0.232 0.229 0.229 0.232 0.00 0.43% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۳۴
Netherlands 10Y 0.363 - 0.363 0.363 0.00 0.83% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۴
Netherlands 15Y 0.632 0.63 0.63 0.632 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Netherlands 20Y 0.722 0.731 0.721 0.731 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۳۴
Netherlands 25Y 0.806 0.805 0.805 0.806 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳
Netherlands 30Y 0.907 0.906 0.906 0.907 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۳