شاخص یاب
نیوزیلند
نیوزیلند

دلار نیوزیلند / دلار

0.6745
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 01:32:10
0 (2.40%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.03%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.44%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار زلاند نو

45
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 07:01:34
3 (7.14%)
تغییر ۳ ماهه
2 (4.65%)
تغییر ۶ ماهه
45 (0.00%)
نوسان سالیانه

NZX 50

338
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 21:33:40
19 (6.04%)
تغییر ۳ ماهه
1 (0.28%)
تغییر ۶ ماهه
5 (1.58%)
نوسان سالیانه

زلاندنو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
New Zealand 1M 1.86 - 1.86 1.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۳۱
New Zealand 1Y 1.71 - 1.705 1.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۱:۰۴
New Zealand 2M 1.9 - 1.9 1.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
New Zealand 2Y 1.715 - 1.68 1.715 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۳۵
New Zealand 3M 1.93 - 1.93 1.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
New Zealand 4M 1.93 - 1.93 1.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
New Zealand 5M 1.93 - 1.93 1.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
New Zealand 5Y 1.81 - 1.81 1.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۳۱
New Zealand 6M 1.93 - 1.93 1.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۳
New Zealand 7Y 1.985 - 1.985 1.985 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۳۱
New Zealand 10Y 2.348 - 2.305 2.348 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۳۵
New Zealand 15Y 2.51 - 2.51 2.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۳۱
New Zealand 20Y 2.68 - 2.68 2.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۳۱