کالایاب
شاخص یاب
نیوزیلند
نیوزیلند

دلار نیوزیلند / دلار

0.6876
قیمت روز
0 (0.28%)
تغییر روزانه
۲۹ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 21:33:18
0 (1.37%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.72%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.25%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار زلاند نو

45
قیمت روز
1 (2.22%)
تغییر روزانه
۱۰ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 19:02:12
3 (7.14%)
تغییر ۳ ماهه
3 (7.14%)
تغییر ۶ ماهه
45 (0.00%)
نوسان سالیانه

NZX 50

354
قیمت روز
3 (0.81%)
تغییر روزانه
۲۹ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 20:35:45
30 (9.23%)
تغییر ۳ ماهه
6 (1.63%)
تغییر ۶ ماهه
9 (2.75%)
نوسان سالیانه

زلاندنو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
New Zealand 1M 1.89 - 1.89 1.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ساعت ۵:۳۵
New Zealand 1Y 1.69 1.7 1.69 1.7 0.02 0.89% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۵:۳۵
New Zealand 2M 1.9 - 1.9 1.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۳:۰۵
New Zealand 2Y 1.61 1.623 1.605 1.623 0.01 0.31% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۷:۳۵
New Zealand 3M 1.9 - 1.9 1.9 0.01 0.53% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۰۵
New Zealand 4M 1.91 - 1.91 1.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۰۵
New Zealand 5M 1.91 - 1.91 1.91 0.01 0.52% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۰۵
New Zealand 5Y 1.64 1.63 1.62 1.64 0.01 0.61% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
New Zealand 6M 1.91 - 1.91 1.91 0.01 0.52% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۰۵
New Zealand 7Y 1.735 1.725 1.715 1.735 0.01 0.70% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
New Zealand 10Y 2.08 2.078 2.063 2.08 0.02 0.73% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۷:۰۴
New Zealand 15Y 2.265 2.255 2.238 2.265 0.03 1.12% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
New Zealand 20Y 2.435 2.448 2.408 2.448 0.03 1.04% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۷:۳۵