شاخص یاب
نیجریه
نیجریه

NGN/USD

0.0027
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۷ آذر ۱۳۹۷
ساعت 00:03:11
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.57%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

NSE All Share

1,365
قیمت روز
3 (0.24%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 12:34:09
97 (6.63%)
تغییر ۳ ماهه
292 (17.61%)
تغییر ۶ ماهه
684 (33.40%)
نوسان سالیانه

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nigeria 1Y 17.33 - 17.33 17.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۳۴
Nigeria 2Y 15.275 - 14.981 15.275 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۳۴
Nigeria 3M 14.194 - 14.194 14.194 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۳۴
Nigeria 4Y 15.04 - 14.986 15.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۳۴
Nigeria 5Y 14.727 - 14.727 14.727 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Nigeria 6M 14.515 - 14.515 14.515 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۳۴
Nigeria 7Y 15.093 - 15.043 15.093 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۳۴
Nigeria 10Y 14.96 - 14.945 14.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۳۴
Nigeria 15Y 14.838 - 14.838 14.838 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Nigeria 20Y 15.182 - 15.182 15.182 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۳۴