کالایاب
شاخص یاب
نیجریه
نیجریه

NGN/USD

0.0027
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 04:41:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

NSE All Share

1,399
قیمت روز
11 (0.77%)
تغییر روزانه
۳ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 13:34:55
14 (0.99%)
تغییر ۳ ماهه
62 (4.27%)
تغییر ۶ ماهه
482 (25.63%)
نوسان سالیانه

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nigeria 1Y 15.104 - 15.104 15.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۵
Nigeria 2Y 14.12 - 14.015 14.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۵
Nigeria 3M 12.122 - 12.122 12.126 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۵
Nigeria 4Y 14.377 - 14.281 14.593 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۵
Nigeria 5Y 14.727 - 14.727 14.727 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Nigeria 6M 13.858 - 13.858 14.325 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۵
Nigeria 7Y 14.47 - 14.413 14.471 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۵
Nigeria 10Y 14.284 - 14.284 14.456 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۵
Nigeria 15Y 14.838 - 14.838 14.838 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Nigeria 20Y 14.132 - 14.132 14.132 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۵