شاخص یاب
پاکستان
پاکستان

PKR/USD

0.0071
قیمت روز
0 (1.43%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 05:09:13
0 (5.33%)
تغییر ۳ ماهه
0 (12.35%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,283
قیمت روز
21 (0.49%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 20:01:47
588 (15.91%)
تغییر ۳ ماهه
588 (15.91%)
تغییر ۶ ماهه
4,283 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

19,334
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ دی ۱۳۹۷
ساعت 20:36:15
829 (4.48%)
تغییر ۳ ماهه
333 (1.69%)
تغییر ۶ ماهه
1,811 (8.56%)
نوسان سالیانه

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pakistan 1Y 11 - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۹:۳۴
Pakistan 3M 10.3 - 10.3 10.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۹:۳۴
Pakistan 3Y 12.75 - 12.75 12.75 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۴:۰۴
Pakistan 5Y 12.845 - 12.845 12.845 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۴:۰۴
Pakistan 6M 10.65 - 10.65 10.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۹:۳۴
Pakistan 10Y 13.285 - 13.285 13.285 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۴:۰۴
Pakistan 15Y 13.451 - 13.451 13.451 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۴:۰۴
Pakistan 20Y 13.594 - 13.594 13.594 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۱۰:۰۵