کالایاب
شاخص یاب
پاکستان
پاکستان

PKR/USD

0.0071
قیمت روز
0 (1.43%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 05:09:13
0 (1.43%)
تغییر ۳ ماهه
0 (11.25%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,397
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:02:07
702 (19.00%)
تغییر ۳ ماهه
702 (19.00%)
تغییر ۶ ماهه
4,397 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

18,378
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:35:46
217 (1.17%)
تغییر ۳ ماهه
1,613 (8.07%)
تغییر ۶ ماهه
3,856 (17.34%)
نوسان سالیانه

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pakistan 1Y 11.08 - 11.08 11.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۷
Pakistan 3M 10.6 - 10.6 10.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Pakistan 3Y 12.101 - 12.101 12.101 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۴:۰۵
Pakistan 5Y 12.573 - 12.573 12.573 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۰۵
Pakistan 6M 10.7 - 10.7 10.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۱۲:۰۷
Pakistan 10Y 13.121 - 13.121 13.121 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۵:۰۴
Pakistan 15Y 13.449 - 13.449 13.449 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۰۵
Pakistan 20Y 13.602 - 13.602 13.602 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۰۵