کالایاب
شاخص یاب
پرو
پرو

سول پرو / دلار

0.3034
قیمت روز
0 (0.03%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 19:03:17
0 (2.26%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.13%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.48%)
نوسان سالیانه

FTSE Peru

20,983
قیمت روز
57 (0.27%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 01:35:19
1,904 (9.98%)
تغییر ۳ ماهه
1,378 (7.03%)
تغییر ۶ ماهه
345 (1.67%)
نوسان سالیانه

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Peru 5Y 4.645 4.159 4.159 4.645 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۰۲
Peru 9Y 5.425 - 5.397 5.425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۱۳:۰۳
Peru 15Y 6.025 5.48 5.48 6.025 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۰۲
Peru 20Y 6.355 5.794 5.794 6.355 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۰۲
Peru 30Y 6.525 5.95 5.95 6.525 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۰۲