شاخص یاب
پرو
پرو

سول پرو / دلار

0.3015
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 00:57:13
0 (0.33%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.31%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.09%)
نوسان سالیانه

FTSE Peru

19,577
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 02:34:44
682 (3.61%)
تغییر ۳ ماهه
495 (2.47%)
تغییر ۶ ماهه
1,358 (6.49%)
نوسان سالیانه

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Peru 5Y 4.585 - 4.576 4.585 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
Peru 9Y 5.425 - 5.397 5.425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۱۳:۰۳
Peru 15Y 6.005 - 5.917 6.005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
Peru 20Y 6.315 - 6.193 6.315 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴
Peru 30Y 6.355 - 6.26 6.355 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۴:۰۴