کالایاب
شاخص یاب
فیلیپین
فیلیپین

PHP/USD

0.019
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 18:31:46
0 (0.53%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.26%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,641
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:02:09
127 (8.39%)
تغییر ۳ ماهه
127 (8.39%)
تغییر ۶ ماهه
1,641 (0.00%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

684
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 05:34:58
44 (6.84%)
تغییر ۳ ماهه
47 (7.35%)
تغییر ۶ ماهه
4 (0.60%)
نوسان سالیانه

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Philippines 1M 5.581 - 5.55 5.617 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۴:۰۵
Philippines 1Y 6.069 - 6.065 6.069 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۴:۰۵
Philippines 2Y 6.07 - 6.07 6.077 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۴:۰۵
Philippines 3M 5.799 - 5.781 5.799 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۴:۰۵
Philippines 3Y 6.03 - 6.03 6.049 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۴:۰۵
Philippines 4Y 6.011 - 6.011 6.026 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۴:۰۵
Philippines 5Y 6.036 - 6.034 6.036 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۴:۰۵
Philippines 6M 5.983 - 5.983 6.039 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۴:۰۵
Philippines 7Y 6.013 - 5.983 6.013 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۴:۰۵
Philippines 10Y 6.005 - 5.986 6.005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۴:۰۵
Philippines 20Y 6.022 - 6.022 6.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۴:۰۵
Philippines 25Y 6.29 - 6.25 6.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۴:۰۵