شاخص یاب
فیلیپین
فیلیپین

PHP/USD

0.019
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 11:12:19
0 (2.15%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.06%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,600
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 08:01:38
86 (5.68%)
تغییر ۳ ماهه
45 (2.89%)
تغییر ۶ ماهه
1,600 (0.00%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

681
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 04:04:43
62 (10.09%)
تغییر ۳ ماهه
47 (7.48%)
تغییر ۶ ماهه
84 (10.94%)
نوسان سالیانه

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Philippines 1M 5.043 - 5.043 5.063 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۴
Philippines 1Y 6.04 - 6.04 6.106 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۴
Philippines 2Y 6.131 - 6.131 6.131 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۴
Philippines 3M 5.446 - 5.43 5.446 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۴
Philippines 3Y 6.169 - 6.169 6.169 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۴
Philippines 4Y 6.213 - 6.213 6.213 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۴
Philippines 5Y 6.246 - 6.246 6.246 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۴
Philippines 6M 5.86 - 5.86 6.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۴
Philippines 7Y 6.347 - 6.347 6.375 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۴
Philippines 10Y 6.435 - 6.435 6.435 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۴
Philippines 20Y 6.723 - 6.723 6.723 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۴
Philippines 25Y 6.82 - 6.82 6.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۴