کالایاب
شاخص یاب
لهستان
لهستان

زلوتی لهستان / دلار

0.2628
قیمت روز
0 (0.04%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 04:17:09
0 (1.13%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.33%)
تغییر ۶ ماهه
0 (10.15%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

118
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:02:01
13 (12.38%)
تغییر ۳ ماهه
13 (12.38%)
تغییر ۶ ماهه
118 (0.00%)
نوسان سالیانه

mWIG40

2,669
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 21:05:42
98 (3.82%)
تغییر ۳ ماهه
65 (2.48%)
تغییر ۶ ماهه
62 (2.39%)
نوسان سالیانه

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Poland 1M 1.49 - 1.44 1.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۷:۰۵
Poland 1Y 1.498 - 1.407 1.545 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
Poland 2M 1 - 1 1.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۵
Poland 2Y 1.734 - 1.62 1.754 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
Poland 3Y 1.812 - 1.793 1.855 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
Poland 4Y 1.959 - 1.947 2.129 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۳۵
Poland 5Y 2.182 - 2.177 2.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۰۵
Poland 7Y 2.555 - 2.555 2.595 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Poland 10Y 2.837 - 2.837 2.906 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۰۵
Poland 12Y 2.591 - 2.591 2.643 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۲۰:۰۵
Poland 15Y 2.726 - 2.726 2.726 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۲:۰۵
Poland 6-Year 2.643 - 2.624 2.738 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۱:۰۵
Poland Overnight 0.5 - 0.5 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۷:۳۵