شاخص یاب
لهستان
لهستان

زلوتی لهستان / دلار

0.2656
قیمت روز
0 (0.08%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 05:19:09
0 (1.74%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.53%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.75%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

115
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ دی ۱۳۹۷
ساعت 16:01:54
10 (9.52%)
تغییر ۳ ماهه
7 (6.48%)
تغییر ۶ ماهه
115 (0.00%)
نوسان سالیانه

mWIG40

2,669
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ دی ۱۳۹۷
ساعت 20:04:39
150 (5.96%)
تغییر ۳ ماهه
205 (8.34%)
تغییر ۶ ماهه
298 (10.06%)
نوسان سالیانه

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Poland 1M 1.56 - 1.51 1.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
Poland 1Y 1.122 - 1.008 1.122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Poland 2M 1.22 - 1.22 1.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
Poland 2Y 1.355 - 1.323 1.362 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۸:۳۴
Poland 3Y 1.672 - 1.588 1.672 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Poland 4Y 1.939 - 1.882 1.953 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
Poland 5Y 2.17 - 2.087 2.188 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
Poland 7Y 2.555 - 2.555 2.595 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Poland 10Y 2.758 - 2.661 2.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۱:۰۴
Poland 12Y 2.772 - 2.671 2.772 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۰۴
Poland 15Y 2.652 - 2.581 2.658 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۶
Poland 6-Year 2.563 - 2.516 2.563 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
Poland Overnight 1.15 - 1.15 1.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۳۶