کالایاب
شاخص یاب
پرتغال
پرتغال

PSI All Share GR

3,095
قیمت روز
26 (0.84%)
تغییر روزانه
۲۹ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 20:35:45
363 (13.29%)
تغییر ۳ ماهه
57 (1.81%)
تغییر ۶ ماهه
105 (3.52%)
نوسان سالیانه

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Portugal 1Y -0.314 -0.31 -0.31 -0.36 0.00 -1.27% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۸:۳۵
Portugal 2Y -0.263 -0.264 -0.225 -0.264 0.01 -2.28% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
Portugal 3M -0.391 -0.388 -0.349 -0.393 0.04 -11.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۰۶
Portugal 3Y -0.075 -0.073 -0.062 -0.077 0.00 -1.33% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Portugal 4Y 0.115 0.116 0.115 0.126 0.01 4.35% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
Portugal 5Y 0.252 0.245 0.24 0.273 0.00 1.61% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
Portugal 6M -0.339 -0.359 -0.339 -0.36 0.01 -1.45% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۷:۳۵
Portugal 6Y 0.629 0.615 0.595 0.629 0.03 4.14% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
Portugal 7Y 0.833 0.815 0.795 0.833 0.03 4.26% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
Portugal 8Y 0.988 0.979 0.967 0.988 0.02 1.54% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
Portugal 9Y 1.187 1.18 1.164 1.187 0.02 1.54% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
Portugal 10Y 1.316 1.323 1.304 1.326 0.01 1.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
Portugal 15Y 1.808 1.806 1.789 1.808 0.02 1.12% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
Portugal 20Y 2.075 2.066 2.046 2.109 0.02 0.92% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
Portugal 30Y 2.397 2.395 2.382 2.401 0.01 0.33% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵