شاخص یاب
پرتغال
پرتغال

PSI All Share GR

2,949
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 20:35:14
42 (1.42%)
تغییر ۳ ماهه
335 (10.20%)
تغییر ۶ ماهه
169 (5.41%)
نوسان سالیانه

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Portugal 1Y -0.39 - -0.38 -0.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
Portugal 2Y -0.112 - -0.112 -0.112 0.08 -41.97% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۳۴
Portugal 3M -0.399 - -0.397 -0.405 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Portugal 3Y -0.107 -0.158 -0.107 -0.158 0.05 -30.97% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۳۴
Portugal 4Y 0.144 - 0.144 0.144 0.03 27.43% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۳۴
Portugal 5Y 0.408 - 0.408 0.408 0.03 6.81% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۳۴
Portugal 6M -0.375 - -0.338 -0.375 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Portugal 6Y 0.567 0.539 0.539 0.567 0.03 4.61% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۳۴
Portugal 7Y 1.028 - 1.028 1.028 0.02 1.98% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۳۴
Portugal 8Y 1.24 - 1.24 1.24 0.01 1.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
Portugal 9Y 1.389 - 1.389 1.441 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۳۴
Portugal 10Y 1.615 - 1.59 1.626 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۰۴
Portugal 15Y 2.204 - 2.204 2.252 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۳۴
Portugal 20Y 2.498 2.536 2.498 2.536 0.01 0.32% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۳۴
Portugal 30Y 2.806 - 2.806 2.806 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳