کالایاب
شاخص یاب
رومانی
رومانی

RON/USD

0.2377
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 23:27:19
0 (2.82%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.22%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Bucharest BET-XT

7,883
قیمت روز
22 (0.27%)
تغییر روزانه
۲۸ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 04:34:45
536 (6.36%)
تغییر ۳ ماهه
411 (4.96%)
تغییر ۶ ماهه
892 (10.16%)
نوسان سالیانه

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Romania 1Y 3.401 - 3.401 3.401 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۱:۳۴
Romania 2Y 3.2 3.21 3.2 3.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۵
Romania 3Y 3.78 3.79 3.78 3.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲:۰۵
Romania 4Y 4.01 - 3.99 4.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۱:۰۵
Romania 5Y 4.24 4.23 4.23 4.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲:۰۵
Romania 6M 2.837 - 2.837 2.837 0.05 1.87% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۳۵
Romania 7Y 4.68 4.46 4.46 4.68 0.23 5.17% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲:۰۵
Romania 10Y 4.89 4.88 4.88 4.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲:۰۵