شاخص یاب
رومانی
رومانی

RON/USD

0.2424
قیمت روز
0 (0.04%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 02:36:15
0 (1.06%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.27%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Bucharest BET-XT

7,185
قیمت روز
108 (1.52%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 04:34:43
1,376 (16.08%)
تغییر ۳ ماهه
805 (10.08%)
تغییر ۶ ماهه
1,190 (14.21%)
نوسان سالیانه

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Romania 1Y 3.5 - 3.379 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Romania 2Y 3.7 - 3.66 3.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۴
Romania 3Y 4.22 4.24 4.22 4.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۴
Romania 4Y 4.55 - 4.53 4.618 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۳۴
Romania 5Y 4.72 4.73 4.72 4.74 0.01 0.21% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۴
Romania 6M 2.903 - 2.801 2.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۳۴
Romania 7Y 5.028 - 5.028 5.028 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲:۰۴
Romania 10Y 5.24 - 5.14 5.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۰۴