شاخص یاب
روسیه
روسیه

روبل روسیه / دلار

0.0151
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 22:06:15
0 (0.66%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.34%)
تغییر ۶ ماهه
0 (14.69%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

2,078
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 07:02:04
161 (8.40%)
تغییر ۳ ماهه
194 (10.30%)
تغییر ۶ ماهه
2,078 (0.00%)
نوسان سالیانه

RTS 2

4,429
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 19:35:28
158 (3.70%)
تغییر ۳ ماهه
207 (4.91%)
تغییر ۶ ماهه
166 (3.90%)
نوسان سالیانه

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Russia 1M 7.64 - 7.64 7.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Russia 1W 7.61 - 7.61 7.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Russia 1Y 7.77 - 7.77 7.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
Russia 2M 7.72 - 7.72 7.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۰۵
Russia 2W 7.63 - 7.63 7.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۰۵
Russia 2Y 7.82 - 7.82 7.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
Russia 3M 7.79 - 7.79 7.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Russia 3Y 7.95 - 7.95 7.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
Russia 5Y 8.06 - 8.05 8.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Russia 6M 8 - 8 8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Russia 7Y 8.17 - 8.16 8.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۸:۳۳
Russia 10Y 8.28 - 8.25 8.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
Russia 15Y 8.47 - 8.47 8.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
Russia 20-Year 8.5 - 8.49 8.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
Russia Overnight 7.34 - 7.34 7.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۵:۰۴