شاخص یاب
صربستان
صربستان

RSD/USD

0.0096
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:15:16
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.03%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Belex 15

698
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 17:04:44
46 (6.23%)
تغییر ۳ ماهه
45 (6.06%)
تغییر ۶ ماهه
76 (9.80%)
نوسان سالیانه

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Serbia 1Y 2.8 - 2.8 2.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۳۴
Serbia 2Y 3.25 - 3.1 3.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۱:۰۴
Serbia 3M 3.3 - 3.3 3.312 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
Serbia 4Y 3.55 - 3.45 3.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۷:۳۴
Serbia 5Y 3.65 - 3.65 3.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
Serbia 6M 3.3 - 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Serbia 6Y 3.7 - 3.65 3.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۴
Serbia 7Y 4.25 - 4.25 4.25 0.05 1.18% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۴