کالایاب
شاخص یاب
صربستان
صربستان

RSD/USD

0.0096
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 20:27:29
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.03%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Belex 15

717
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 17:06:40
45 (5.87%)
تغییر ۳ ماهه
13 (1.77%)
تغییر ۶ ماهه
31 (4.16%)
نوسان سالیانه

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Serbia 1Y 2.95 - 2.8 2.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۵:۰۶
Serbia 2Y 3.25 - 3.25 3.353 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۵:۰۶
Serbia 3M 3.3 - 3.3 3.312 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲:۳۰
Serbia 4Y 3.55 - 3.55 3.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۶
Serbia 5Y 3.65 - 3.65 4.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۶
Serbia 6M 3.3 - 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Serbia 6Y 3.7 - 3.7 3.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۶
Serbia 7Y 4.233 - 4.233 4.233 0.17 3.95% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۴:۰۵