شاخص یاب
سنگاپور
سنگاپور

دلار سنگاپور / دلار

0.7375
قیمت روز
0 (0.12%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 06:58:32
0 (1.54%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.64%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.61%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

42
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:01:58
3 (7.69%)
تغییر ۳ ماهه
2 (5.00%)
تغییر ۶ ماهه
42 (0.00%)
نوسان سالیانه

MSCI Singapore

326
قیمت روز
2 (0.57%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 04:04:46
15 (4.96%)
تغییر ۳ ماهه
2 (0.60%)
تغییر ۶ ماهه
38 (10.47%)
نوسان سالیانه

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Singapore 1M 1.801 - 1.801 1.841 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۰۴
Singapore 1Y 1.95 - 1.95 1.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴
Singapore 2Y 1.954 1.929 1.904 1.954 0.07 3.61% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۳۴
Singapore 3M 1.898 - 1.898 1.912 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۰۴
Singapore 5Y 2.018 1.998 1.998 2.021 0.03 1.25% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۳۴
Singapore 6M 1.95 - 1.95 1.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴
Singapore 10Y 2.194 2.187 2.187 2.194 0.01 0.32% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۳۴
Singapore 15Y 2.431 2.411 2.411 2.435 0.01 0.25% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۳۴
Singapore 20Y 2.472 2.453 2.453 2.473 0.01 0.24% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۳۴
Singapore 30Y 2.563 2.568 2.563 2.583 0.02 0.62% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۵