کالایاب
شاخص یاب
سنگاپور
سنگاپور

دلار سنگاپور / دلار

0.7392
قیمت روز
0 (0.07%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 04:35:11
0 (1.41%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.94%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.80%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

42
قیمت روز
1 (2.44%)
تغییر روزانه
۱۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 08:02:06
3 (7.69%)
تغییر ۳ ماهه
3 (7.69%)
تغییر ۶ ماهه
42 (0.00%)
نوسان سالیانه

MSCI Singapore

324
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 05:34:58
17 (5.52%)
تغییر ۳ ماهه
5 (1.40%)
تغییر ۶ ماهه
29 (8.16%)
نوسان سالیانه

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Singapore 1M 1.854 - 1.852 1.863 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۳:۳۵
Singapore 1Y 2 - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۳:۳۵
Singapore 2Y 1.961 - 1.961 1.961 0.05 2.78% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۴:۳۴
Singapore 3M 1.978 - 1.969 1.982 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۴:۰۵
Singapore 5Y 1.924 - 1.92 1.991 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۴:۰۵
Singapore 6M 2.011 - 1.991 2.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۴:۰۵
Singapore 10Y 2.046 - 2.046 2.046 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۴:۳۴
Singapore 15Y 2.296 - 2.288 2.348 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۴:۳۵
Singapore 20Y 2.361 - 2.357 2.449 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۴:۳۵
Singapore 30Y 2.509 - 2.503 2.596 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۴:۳۵