شاخص یاب
اسلواکی
اسلواکی

USD/SKK

21.242
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ آبان ۱۳۹۷
ساعت 11:45:15
0 (0.23%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.23%)
تغییر ۶ ماهه
21 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

763
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
21 (2.68%)
تغییر ۶ ماهه
763 (0.00%)
نوسان سالیانه

DJ Slovakia Total Market (EUR)

336
قیمت روز
1 (0.27%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 04:34:43
4 (1.21%)
تغییر ۳ ماهه
7 (1.92%)
تغییر ۶ ماهه
6 (1.85%)
نوسان سالیانه

اسلواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovakia 1Y -0.145 -0.157 -0.098 -0.219 0.06 -40.69% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Slovakia 3Y -0.28 - -0.28 -0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۰۶
Slovakia 6Y 0.21 0.23 0.21 0.23 0.01 5.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Slovakia 7Y 0.061 - 0.061 0.061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Slovakia 9Y 0.873 0.874 0.873 0.908 0.01 0.57% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Slovakia 10Y 0.98 0.97 0.95 0.98 0.02 2.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Slovakia 12Y 1.004 - 1 1.051 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۶:۰۷
Slovakia 14Y 1.231 - 1.231 1.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۶:۰۷
Slovakia 20Y 1.446 - 1.446 1.485 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۲۰:۳۶
Slovakia 2-Year -0.361 -0.323 -0.191 -0.361 0.02 -5.50% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Slovakia 5-Year 0.12 0.141 0.104 0.141 0.01 13.21% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Slovakia 8-Year 0.629 0.652 0.629 0.652 0.01 0.80% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴