کالایاب
شاخص یاب
اسلواکی
اسلواکی

USD/SKK

21.242
قیمت روز
0 (0.21%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 04:54:16
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.23%)
تغییر ۶ ماهه
21 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

763
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
763 (0.00%)
نوسان سالیانه

DJ Slovakia Total Market (EUR)

346
قیمت روز
1 (0.37%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 05:34:57
14 (4.08%)
تغییر ۳ ماهه
18 (5.44%)
تغییر ۶ ماهه
13 (4.01%)
نوسان سالیانه

اسلواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovakia 1Y -0.064 -0.576 -0.064 -0.576 0.30 -473.44% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۲:۳۳
Slovakia 3Y -0.28 - -0.28 -0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۰۶
Slovakia 6Y 0.08 - 0.08 0.08 0.03 60.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۱:۳۴
Slovakia 7Y 0.061 - 0.061 0.061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Slovakia 9Y 0.558 0.557 0.553 0.558 0.01 1.64% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۲
Slovakia 10Y 0.64 0.63 0.63 0.64 0.01 1.56% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
Slovakia 12Y 1.004 - 1 1.051 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۶:۰۷
Slovakia 14Y 1.231 - 1.231 1.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۶:۰۷
Slovakia 20Y 1.446 - 1.446 1.485 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۲۰:۳۶
Slovakia 2-Year -0.187 -0.251 -0.169 -0.251 0.03 -14.97% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۰۲
Slovakia 5-Year -0.007 0.001 -0.001 0.001 0.00 -36.36% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۲
Slovakia 8-Year 0.386 0.393 0.386 0.413 0.00 1.05% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۲