شاخص یاب
اسلوونی
اسلوونی

Blue-Chip SBITOP

843
قیمت روز
8 (0.9%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 00:33:27
30 (3.74%)
تغییر ۳ ماهه
40 (4.54%)
تغییر ۶ ماهه
41 (5.14%)
نوسان سالیانه

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovenia 1Y -0.267 - -0.267 -0.267 0.00 -0.37% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۳۴
Slovenia 2Y -0.326 - -0.228 -0.329 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۳۴
Slovenia 5Y 0.229 - 0.214 0.261 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳
Slovenia 7Y 0.379 0.376 0.376 0.379 0.03 8.29% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۵
Slovenia 9Y 0.489 - 0.447 0.501 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Slovenia 10Y 0.937 - 0.915 0.965 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳