کالایاب
شاخص یاب
اسلوونی
اسلوونی

Blue-Chip SBITOP

872
قیمت روز
1 (0.07%)
تغییر روزانه
۲۹ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 00:35:14
80 (10.16%)
تغییر ۳ ماهه
17 (1.97%)
تغییر ۶ ماهه
70 (8.72%)
نوسان سالیانه

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovenia 1Y -0.23 -0.228 -0.226 -0.235 0.01 -3.48% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
Slovenia 2Y -0.333 -0.336 -0.168 -0.336 0.00 -0.90% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
Slovenia 5Y 0.12 0.155 0.118 0.175 0.02 18.81% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۳۵
Slovenia 7Y 0.348 0.347 0.336 0.392 0.01 2.65% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
Slovenia 9Y 0.489 - 0.447 0.501 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Slovenia 10Y 0.828 0.851 0.817 0.853 0.00 0.48% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵