کالایاب
شاخص یاب
کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.088
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 05:02:07
0 (0.90%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.56%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9,809.91%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

35,054
قیمت روز
32 (0.09%)
تغییر روزانه
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 18:02:08
3,317 (10.45%)
تغییر ۳ ماهه
3,317 (10.45%)
تغییر ۶ ماهه
35,054 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Korea

1,853
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 16:36:45
94 (5.36%)
تغییر ۳ ماهه
116 (5.92%)
تغییر ۶ ماهه
311 (14.36%)
نوسان سالیانه

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Korea 1Y 1.795 - 1.795 1.795 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۳۶
South Korea 2Y 1.831 - 1.824 1.831 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۰۴
South Korea 3Y 1.812 - 1.802 1.812 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۰۴
South Korea 4Y 1.882 - 1.882 1.882 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۳۶
South Korea 5Y 1.871 - 1.861 1.871 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
South Korea 10Y 1.994 - 1.983 1.997 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
South Korea 20Y 2.042 - 2.035 2.043 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
South Korea 30Y 2.035 - 2.028 2.042 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
South Korea 50Y 1.986 - 1.986 1.986 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۳۶