شاخص یاب
کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.089
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:02:04
0 (0.91%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.02%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9,922.52%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

34,247
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:01:41
2,510 (7.91%)
تغییر ۳ ماهه
1,314 (3.99%)
تغییر ۶ ماهه
34,247 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Korea

1,814
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 10:34:55
52 (2.80%)
تغییر ۳ ماهه
183 (9.16%)
تغییر ۶ ماهه
395 (17.87%)
نوسان سالیانه

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
South Korea 1Y 1.761 - 1.761 1.761 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
South Korea 2Y 1.801 - 1.801 1.801 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۹:۳۴
South Korea 3Y 1.815 - 1.815 1.815 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۹:۳۴
South Korea 4Y 1.905 - 1.905 1.905 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
South Korea 5Y 1.895 - 1.895 1.895 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۹:۳۴
South Korea 10Y 2.012 - 2.012 2.012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۹:۳۴
South Korea 20Y 2.04 - 2.04 2.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۹:۳۴
South Korea 30Y 2.018 - 2.018 2.018 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۹:۳۴
South Korea 50Y 2.014 - 2.014 2.016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۶