شاخص یاب
اسپانیا
اسپانیا

General Madrid

2,477
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 20:35:14
98 (4.11%)
تغییر ۳ ماهه
440 (21.61%)
تغییر ۶ ماهه
333 (15.52%)
نوسان سالیانه

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Spain 1M -0.444 - -0.423 -0.471 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
Spain 1Y -0.337 - -0.335 -0.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
Spain 2Y -0.232 - -0.232 -0.232 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۰۴
Spain 3M -0.459 - -0.455 -0.459 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
Spain 3Y -0.036 - -0.036 -0.036 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲۲:۳۴
Spain 4Y 0.082 - 0.071 0.096 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳
Spain 5Y 0.276 - 0.275 0.303 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
Spain 6M -0.397 - -0.397 -0.405 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
Spain 6Y 0.585 - 0.585 0.585 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۳۴
Spain 7Y 0.811 - 0.811 0.811 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۳۴
Spain 8Y 1.045 - 1.013 1.045 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
Spain 9M -0.368 - -0.361 -0.375 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۴
Spain 9Y 1.208 - 1.207 1.239 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۳۴
Spain 10Y 1.359 - 1.347 1.376 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵
Spain 15Y 1.888 - 1.886 1.912 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
Spain 20Y 2.035 - 2.035 2.045 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۳۴
Spain 25Y 2.421 - 2.421 2.421 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۳۳
Spain 30Y 2.584 - 2.571 2.588 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۳۵