کالایاب
شاخص یاب

LKR/USD

0.0055
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 03:41:11
0 (1.85%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.17%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار سری‌لانکا

5,571
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:02:07
171 (3.17%)
تغییر ۳ ماهه
781 (16.30%)
تغییر ۶ ماهه
5,571 (0.00%)
نوسان سالیانه

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sri Lanka 1Y 10.55 - 10.55 10.55 0.05 0.48% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۰:۳۵
Sri Lanka 2Y 10.75 - 10.68 10.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۵:۳۶
Sri Lanka 3M 9.5 - 9.5 9.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۵:۰۶
Sri Lanka 3Y 10.85 - 10.85 10.85 0.15 1.38% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۰:۳۵
Sri Lanka 4Y 11.05 - 11.05 11.05 0.10 0.91% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۰:۳۵
Sri Lanka 5Y 11.08 - 11.08 11.08 0.02 0.18% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۰:۳۵
Sri Lanka 6M 9.8 - 9.8 9.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۵:۰۶
Sri Lanka 6Y 11.1 - 11.1 11.1 0.05 0.45% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۰:۳۵
Sri Lanka 7Y 11.15 - 11.15 11.15 0.10 0.90% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۰:۳۵
Sri Lanka 8Y 11.25 - 11.25 11.25 0.05 0.44% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۰:۳۵
Sri Lanka 9Y 11.38 - 11.38 11.38 0.03 0.26% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۰:۳۵
Sri Lanka 10Y 11.35 - 11.35 11.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۵:۰۶
Sri Lanka 15Y 11.55 - 11.55 11.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۵:۳۶