شاخص یاب

LKR/USD

0.0054
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 18:20:13
0 (6.90%)
تغییر ۳ ماهه
0 (11.48%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار سری‌لانکا

5,582
قیمت روز
10 (0.18%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:01:58
601 (12.07%)
تغییر ۳ ماهه
877 (18.64%)
تغییر ۶ ماهه
5,582 (0.00%)
نوسان سالیانه

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sri Lanka 1Y 10.2 - 10.2 10.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴
Sri Lanka 2Y 10.8 - 10.8 10.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴
Sri Lanka 3M 9.45 - 9.45 9.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴
Sri Lanka 3Y 11 - 11 11.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۱۱
Sri Lanka 4Y 11.2 - 11.2 11.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴
Sri Lanka 5Y 11.35 - 11.35 11.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴
Sri Lanka 6M 9.8 - 9.8 9.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴
Sri Lanka 6Y 11.4 - 11.4 11.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴
Sri Lanka 7Y 11.48 - 11.48 11.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴
Sri Lanka 8Y 11.5 - 11.5 11.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴
Sri Lanka 9Y 11.6 - 11.6 11.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴
Sri Lanka 10Y 11.6 - 11.6 11.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴
Sri Lanka 15Y 11.85 - 11.85 11.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴