شاخص یاب
سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.1114
قیمت روز
0 (0.09%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 04:52:10
0 (0.80%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.76%)
تغییر ۶ ماهه
0 (10.45%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

275
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:01:52
18 (7.00%)
تغییر ۳ ماهه
15 (5.77%)
تغییر ۶ ماهه
275 (0.00%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

1,443
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ دی ۱۳۹۷
ساعت 20:36:15
32 (2.19%)
تغییر ۳ ماهه
80 (5.27%)
تغییر ۶ ماهه
171 (10.59%)
نوسان سالیانه

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sweden 1M -0.401 - -0.401 -0.401 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۱:۰۴
Sweden 2M -0.498 - -0.498 -0.504 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۵:۳۴
Sweden 2Y -0.386 - -0.386 -0.405 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
Sweden 3M -0.399 - -0.399 -0.501 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۹:۳۴
Sweden 5Y -0.063 - -0.06 -0.074 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۸:۳۴
Sweden 6M -0.35 - -0.35 -0.352 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۵:۳۴
Sweden 7Y 0.094 - 0.085 0.096 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
Sweden 10Y 0.406 - 0.386 0.409 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
Sweden 15Y 0.795 - 0.77 0.802 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
Sweden 20-Year 1.099 - 1.08 1.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴