کالایاب
شاخص یاب
سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.1079
قیمت روز
0 (0.09%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 03:51:12
0 (2.79%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.02%)
تغییر ۶ ماهه
0 (11.05%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

289
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 16:02:06
32 (12.45%)
تغییر ۳ ماهه
32 (12.45%)
تغییر ۶ ماهه
289 (0.00%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

1,545
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 21:05:42
155 (11.14%)
تغییر ۳ ماهه
35 (2.23%)
تغییر ۶ ماهه
46 (3.06%)
نوسان سالیانه

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sweden 1M -0.392 - -0.392 -0.408 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۷:۰۵
Sweden 2M -0.402 - -0.401 -0.402 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۲:۰۵
Sweden 2Y -0.45 - -0.405 -0.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۲:۳۵
Sweden 3M -0.401 - -0.401 -0.401 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۴:۰۵
Sweden 5Y -0.22 - -0.12 -0.227 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Sweden 6M -0.4 - -0.4 -0.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Sweden 7Y -0.061 - -0.001 0.014 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Sweden 10Y 0.212 - 0.202 0.307 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
Sweden 15Y 0.551 - 0.543 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۲:۳۵
Sweden 20-Year 0.841 - 0.838 0.959 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵