شاخص یاب
سوئیس
سوئیس

فرانک سوییس / دلار

0.995
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 19:31:15
0 (0.66%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.99%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.78%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

32
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 07:02:04
4 (14.29%)
تغییر ۳ ماهه
4 (14.29%)
تغییر ۶ ماهه
32 (0.00%)
نوسان سالیانه

Swiss All Share Cumulative Dividend

498
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 04:04:22
19 (3.97%)
تغییر ۳ ماهه
9 (1.79%)
تغییر ۶ ماهه
14 (2.80%)
نوسان سالیانه

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Switzerland 1M -0.95 - -0.95 -0.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۳:۳۴
Switzerland 1W -0.92 -0.9 -0.9 -0.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Switzerland 1Y -0.71 -0.61 -0.61 -0.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Switzerland 2M -0.83 - -0.82 -0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۳۵
Switzerland 2Y -0.754 - -0.754 -0.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Switzerland 3M -0.9 -0.81 -0.81 -0.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Switzerland 3Y -0.696 - -0.696 -0.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
Switzerland 4Y -0.632 - -0.632 -0.646 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Switzerland 5Y -0.569 - -0.569 -0.594 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Switzerland 6M -0.87 -0.73 -0.73 -0.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Switzerland 6Y -0.54 - -0.536 -0.546 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Switzerland 7Y -0.476 - -0.466 -0.482 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Switzerland 8Y -0.427 - -0.416 -0.434 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۳۵
Switzerland 9Y -0.348 - -0.336 -0.349 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۷:۳۵
Switzerland 10Y -0.29 - -0.29 -0.303 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Switzerland 15Y 0.002 - -0.002 0.011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Switzerland 20Y 0.136 - 0.136 0.152 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
Switzerland 30Y 0.28 - 0.249 0.282 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Switzerland 50Y 0.356 - 0.356 0.381 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۹:۰۴
Switzerland Overnight -0.95 -0.9 -0.9 -0.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۳:۳۴