کالایاب
شاخص یاب
تایلند
تایلند

THB/USD

0.0316
قیمت روز
0 (0.32%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 09:10:20
0 (2.93%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.60%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

989
قیمت روز
1 (0.1%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 17:01:59
62 (6.69%)
تغییر ۳ ماهه
62 (6.69%)
تغییر ۶ ماهه
989 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,905
قیمت روز
9 (0.45%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 14:31:57
93 (5.16%)
تغییر ۳ ماهه
135 (6.60%)
تغییر ۶ ماهه
182 (8.73%)
نوسان سالیانه

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Thailand 1Y 1.78 - 1.78 1.78 0.01 0.56% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
Thailand 2Y 2.02 2.01 2.01 2.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۸:۰۴
Thailand 3Y 1.89 1.88 1.88 1.89 0.01 0.26% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۸:۰۴
Thailand 5Y 2.1 2.105 2.1 2.115 0.02 0.71% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۲:۰۴
Thailand 7Y 2.27 - 2.27 2.27 0.01 0.44% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۲:۰۴
Thailand 10Y 2.44 2.43 2.43 2.445 0.01 0.41% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
Thailand 12Y 2.59 2.58 2.58 2.59 0.03 1.17% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
Thailand 14Y 2.65 2.67 2.65 2.69 0.05 1.89% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
Thailand 15Y 2.765 2.77 2.76 2.78 0.04 1.27% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۲:۰۴
Thailand 16Y 2.89 2.88 2.88 2.89 0.01 0.35% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۳۵
Thailand 20Y 3.03 3.01 3.01 3.03 0.01 0.33% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱