شاخص یاب
تایلند
تایلند

THB/USD

0.0315
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 13:39:16
0 (2.94%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

970
قیمت روز
3 (0.31%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 13:01:24
43 (4.64%)
تغییر ۳ ماهه
1 (0.10%)
تغییر ۶ ماهه
970 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,844
قیمت روز
0 (0.03%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 13:35:28
113 (5.76%)
تغییر ۳ ماهه
56 (2.96%)
تغییر ۶ ماهه
275 (12.97%)
نوسان سالیانه

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Thailand 1Y 1.79 - 1.76 1.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۸:۰۴
Thailand 2Y 1.95 - 1.94 1.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۹:۳۴
Thailand 3Y 1.97 1.96 1.96 1.97 0.02 1.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۴
Thailand 5Y 2.145 2.14 2.135 2.16 0.01 0.47% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۰۶
Thailand 7Y 2.35 2.34 2.34 2.36 0.01 0.43% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
Thailand 10Y 2.48 2.49 2.48 2.505 0.01 0.20% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴
Thailand 12Y 2.69 2.68 2.68 2.69 0.03 1.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۴
Thailand 14Y 2.84 2.85 2.84 2.87 0.01 0.35% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۷:۳۴
Thailand 15Y 2.93 2.94 2.93 2.95 0.02 0.69% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۷:۳۴
Thailand 16Y 3.17 3.16 3.16 3.17 0.04 1.28% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۳۴
Thailand 20Y 3.31 3.29 3.29 3.31 0.03 0.91% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۳۴