کالایاب
شاخص یاب
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.317
قیمت روز
0 (0.78%)
تغییر روزانه
۲۹ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 21:13:14
0 (3.93%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.81%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.92%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

23
قیمت روز
1 (4.35%)
تغییر روزانه
۲۳ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 09:01:59
1 (4.55%)
تغییر ۳ ماهه
1 (4.55%)
تغییر ۶ ماهه
23 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE 350

19,389
قیمت روز
162 (0.84%)
تغییر روزانه
۲۹ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 20:35:46
1,942 (11.13%)
تغییر ۳ ماهه
1,162 (5.66%)
تغییر ۶ ماهه
335 (1.70%)
نوسان سالیانه

انگلستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 12Y 1.245 1.256 1.244 1.305 0.05 3.61% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
UK 1M Yield 0.548 - 0.548 0.548 0.01 1.29% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۱:۰۶
UK 1Y Yield 0.725 0.74 0.725 0.777 0.02 3.31% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
UK 2Y Yield 0.729 0.742 0.729 0.756 0.03 3.84% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
UK 3M Yield 0.587 - 0.587 0.587 0.01 1.02% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۱:۰۶
UK 3Y Yield 0.758 0.772 0.758 0.788 0.03 3.69% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
UK 4Y Yield 0.839 0.852 0.837 0.868 0.03 3.69% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
UK 5Y Yield 0.894 0.903 0.89 0.931 0.03 3.47% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
UK 6M Yield 0.802 0.8 0.8 0.802 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۰۵
UK 6Y Yield 0.908 0.919 0.904 0.953 0.04 4.19% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
UK 7Y Yield 0.964 0.975 0.961 0.996 0.04 3.94% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
UK 8Y Yield 1.043 1.056 1.04 1.078 0.04 4.12% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
UK 9Y Yield 1.026 1.036 1.021 1.069 0.04 3.80% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
UK 10Y Yield 1.147 1.157 1.143 1.194 0.04 3.66% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
UK 15Y Yield 1.432 1.443 1.427 1.489 0.05 3.14% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
UK 20Y Yield 1.56 1.57 1.556 1.616 0.05 3.33% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
UK 25Y Yield 1.637 1.647 1.633 1.696 0.05 3.05% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
UK 30Y Yield 1.623 1.633 1.618 1.681 0.05 3.14% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
UK 40Y Yield 1.526 1.536 1.522 1.585 0.05 3.54% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵
UK 50Y Yield 1.516 1.525 1.512 1.579 0.05 3.50% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۰۵