شاخص یاب
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.2885
قیمت روز
0 (0.15%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 01:32:10
0 (1.36%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.97%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.12%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

24
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ دی ۱۳۹۷
ساعت 16:01:41
2 (9.09%)
تغییر ۳ ماهه
2 (9.09%)
تغییر ۶ ماهه
24 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE 350

18,764
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 20:35:15
31 (0.17%)
تغییر ۳ ماهه
2,143 (10.25%)
تغییر ۶ ماهه
1,889 (9.15%)
نوسان سالیانه

انگلستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 12Y 1.45 - 1.435 1.475 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳
UK 1M Yield 0.609 - 0.609 0.609 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۵
UK 1Y Yield 0.805 - 0.793 0.879 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۰۵
UK 2Y Yield 0.817 - 0.815 0.843 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳
UK 3M Yield 0.727 - 0.727 0.727 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۵
UK 3Y Yield 0.821 - 0.815 0.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳
UK 4Y Yield 0.872 - 0.872 0.902 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳
UK 5Y Yield 0.973 - 0.969 1.003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳
UK 6M Yield 0.77 - 0.77 0.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۵
UK 6Y Yield 1.028 - 1.027 1.059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳
UK 7Y Yield 1.078 - 1.077 1.112 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳
UK 8Y Yield 1.155 - 1.149 1.186 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳
UK 9Y Yield 1.246 - 1.244 1.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳
UK 10Y Yield 1.345 - 1.333 1.374 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳
UK 15Y Yield 1.554 - 1.538 1.576 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳
UK 20Y Yield 1.783 - 1.77 1.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳
UK 25Y Yield 1.832 - 1.817 1.857 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳
UK 30Y Yield 1.863 - 1.847 1.889 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳
UK 40Y Yield 1.773 - 1.752 1.796 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳
UK 50Y Yield 1.754 - 1.743 1.778 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۳۳