شاخص یاب
اوگاندا
اوگاندا

UGX/USD

0.0003
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Uganda All Share

1,603
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ دی ۱۳۹۷
ساعت 16:36:55
136 (7.84%)
تغییر ۳ ماهه
459 (22.27%)
تغییر ۶ ماهه
415 (20.58%)
نوسان سالیانه

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda 1Y 11.9 - 11.9 11.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۵:۳۴
Uganda 2Y 15.15 - 15 15.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Uganda 3M 10.5 - 10.5 10.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۵:۳۴
Uganda 3Y 16.4 - 16.4 16.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۵:۳۴
Uganda 4Y 16 - 16 16.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ساعت ۱۶:۳۳
Uganda 5Y 16.35 - 16.35 16.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۴
Uganda 6M 11.7 - 11.7 11.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۵:۳۴
Uganda 10Y 17 - 16.94 17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۱:۰۴
Uganda 15Y 17.25 - 17.25 17.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۲