کالایاب
شاخص یاب
اوگاندا
اوگاندا

UGX/USD

0.0003
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Uganda All Share

1,785
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 17:05:53
184 (11.46%)
تغییر ۳ ماهه
19 (1.08%)
تغییر ۶ ماهه
394 (18.08%)
نوسان سالیانه

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda 1Y 11.114 - 11.1 11.114 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
Uganda 2Y 14 - 14 14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۶:۳۴
Uganda 3M 9.518 - 9.5 9.518 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
Uganda 3Y 14.7 - 14.7 15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
Uganda 4Y 16 - 16 16.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ساعت ۱۶:۳۳
Uganda 5Y 15.3 - 15.3 15.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
Uganda 6M 10.17 - 10.17 10.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
Uganda 10Y 15.7 - 15.7 15.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۶:۳۴
Uganda 15Y 16.3 - 16.3 16.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۶:۳۴