کالایاب
شاخص یاب
ویتنام
ویتنام

دلار / دونگ ویتنام

23204
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 13:44:41
115 (0.49%)
تغییر ۳ ماهه
165 (0.70%)
تغییر ۶ ماهه
364 (1.59%)
نوسان سالیانه

Merinvest Composite

9,488
قیمت روز
24 (0.26%)
تغییر روزانه
۳ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 13:34:55
8,228 (652.90%)
تغییر ۳ ماهه
299,192 (96.93%)
تغییر ۶ ماهه
3,907 (70.02%)
نوسان سالیانه

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vietnam 1Y 3.134 - 3.127 3.134 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۹:۳۵
Vietnam 2Y 3.473 - 3.4 3.473 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۹:۳۵
Vietnam 3Y 3.55 - 3.465 3.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۹:۳۵
Vietnam 5Y 3.908 - 3.903 3.908 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۹:۳۵
Vietnam 7Y 4.172 - 4.172 4.175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۹:۳۵
Vietnam 10Y 4.834 - 4.834 4.836 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۵:۰۵