شاخص یاب
ویتنام
ویتنام

دلار / دونگ ویتنام

23202
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 09:53:14
180 (0.77%)
تغییر ۳ ماهه
115 (0.50%)
تغییر ۶ ماهه
457 (2.01%)
نوسان سالیانه

Merinvest Composite

5,956
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 12:34:09
361,094 (98.38%)
تغییر ۳ ماهه
94,970 (94.10%)
تغییر ۶ ماهه
3,617 (154.68%)
نوسان سالیانه

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vietnam 1Y 3.393 - 3.393 3.393 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۸:۳۴
Vietnam 2Y 3.611 - 3.611 3.677 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۸:۳۴
Vietnam 3Y 3.733 - 3.733 3.776 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۸:۳۴
Vietnam 5Y 3.935 - 3.935 3.955 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۸:۳۴
Vietnam 7Y 4.332 - 4.302 4.332 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۸:۳۴
Vietnam 10Y 4.943 - 4.932 4.943 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۸:۳۴