شاخص یاب

ارزهای دیجیتال / بازارهای مبادلاتی

انتخاب زیرشاخه

AurumCoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AU/BTC cryptopia 0.0069 - 0.0042 0.0069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۱۸:۰۸
AU/LTC cryptopia 0.7345 - 0.4404 0.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۱۸:۰۴
AU/USD synthetic 48.036 - 29.572 48.036 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۱۸:۰۸
AU/DOGE cryptopia 8397.4 - 13299.8 9940 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۱۸:۰۰
AU/BTC coinexchange 0.0145 - 0.0039 0.0145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۱۸:۰۸
AurumCoin Index investing-com 48.036 - 28.535 48.036 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۱۸:۰۸
AurumCoin BTC Index investing-com 0.0069 - 0.0042 0.0069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۱۸:۰۸
بیشتر

Bitcoin Cash SV [IOU]

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BSV/BTC huobi 0.0227 0.0228 0.0206 0.0246 0.00 7.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
BSV/BTC upbit 0.0228 0.0227 0.0207 0.0245 0.00 7.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۰۸
BSV/KRW upbit 83510 83710 75100 89440 6560.00 8.53% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
BSV/KRW upbit 97280 - 101850 99400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۰۸
BSV/USD huobi 74.36 74.2215 66.6852 79.0501 6.18 9.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BCHSV/BTC idax 0.0228 0.0227 0.0206 0.0247 0.00 7.55% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BCHSV/BTC okex 0.0254 - 0.0253 0.0258 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۶:۲۸
BCHSV/USD okex 86.3293 - 86 89.2216 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۷:۴۰
BSV/BTC hotbit 0.0294 0.0293 0.0293 0.0294 0.00 0.34% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BSV/ETH hotbit 1.1495 1.1498 1.1472 1.1529 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BSV/EUR kraken 66 66.5 59.1 69.3 5.00 8.20% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
BSV/KRW korbit 77700 79600 71400 86000 6500.00 9.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BSV/THB bitkub 2100 - 2100 2100 256.00 12.19% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۵:۰۰
BSV/USD hotbit 95.9319 96.1484 95.9165 96.4433 0.23 0.24% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BSV/USD kraken 74.4 73.8 66.6 78 5.40 7.83% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
BCHASV/BTC abcc 0.0228 0.0227 0.0204 0.0239 0.00 8.57% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BCHASV/USD abcc 74.26 74.19 64.83 77.18 7.52 11.27% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BCHSV/BTC bibox 0.023 0.0227 0.0206 0.0244 0.00 7.48% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BCHSV/BTC bit-z 0.0227 0.0228 0.0206 0.0245 0.00 7.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۲
BCHSV/BTC yobit 0.021 0.0211 0.0195 0.0231 0.00 6.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۲
BCHSV/ETH bibox 0.8664 0.8572 0.7898 0.9294 0.04 5.45% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BCHSV/ETH yobit 0.8607 - 0.8607 0.8607 0.10 13.21% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۴:۴۸
BCHSV/USD yobit 72.1279 72.128 66.2846 79.1551 6.01 9.09% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
BCHSV/USD yobit 89.34 - 85.0001 89.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۰۸
BSV/BTC bittrex 0.0228 0.0227 0.0207 0.0245 0.00 7.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۰۸
BSV/ETH bittrex 0.87 0.873 0.7905 0.938 0.05 5.49% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۳:۴۸
BSV/KRW bithumb 82900 83000 75000 89800 6300.00 8.22% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BSV/USD bittrex 74 74.3128 66.529 78.4 5.00 7.25% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۲
BCHASV/USD bibox 74.9594 74.1512 66.3401 78.9546 6.09 8.85% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BCHSV/BTC bigone 0.0207 - 0.0207 0.0207 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۸:۴۴
BCHSV/BTC hitbtc 0.0228 0.0227 0.0207 0.0246 0.00 7.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۴:۴۴
BCHSV/BTC kucoin 0.023 0.0228 0.0207 0.0254 0.00 8.49% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۲
BCHSV/BTC otcbtc 0.0235 0.0237 0.0218 0.0244 0.00 13.53% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۱:۰۴
BCHSV/DOGE yobit 33179.535 33289.976 33179.535 6800 1906.18 6.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۱:۰۴
BCHSV/ETH kucoin 0.8509 0.855 0.8509 0.855 0.07 9.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۱:۲۰
BCHSV/ETH otcbtc 0.8524 0.8615 0.7968 0.9381 0.03 3.70% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BCHSV/INR bitbns 5001 5995.49 5001 5997 499.98 11.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۰:۲۸
BCHSV/INR bitbns 6499 - 6499 6499 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۴۰
BCHSV/USD bigone 110 - 106 110.216 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۵۲
BCHSV/USD bigone 85.317 - 85.317 85.317 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۴۰
BCHSV/USD hitbtc 76.406 76.45 68.403 81.155 6.27 8.94% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BCHSV/USD hitbtc 86.846 - 86.846 90.466 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۰۸
BCHSV/USD kucoin 72.1005 75.0022 62.0047 77 10.10 16.29% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۱:۲۰
BCHSV/USD kucoin 80.0905 - 80.0905 80.0905 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۴۰
BCHSV/USD otcbtc 75.26 - 75.26 75.26 16.00 21.26% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۴:۴۴
BCHSV/USD wazirx 74.01 73 67.09 78.62 5.06 7.34% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۳:۳۶
BCHSV/USD zb-com 72.76 72.98 65.3 76.66 5.49 8.16% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۴:۲۰
BSV/USD dragonex 73.9115 73.9006 66.4437 79.536 6.13 9.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BCHASV/BCH coinex 0.9236 0.931 0.855 0.97 0.05 5.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۴:۳۲
BCHASV/BTC bitrue 0.0228 0.0227 0.0208 0.0241 0.00 7.55% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۴:۵۲
BCHASV/BTC coinex 0.0229 0.0228 0.0207 0.0246 0.00 5.53% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
BCHASV/USD bitrue 74.29 74.2 66.91 78.85 6.28 9.23% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۰۸
BCHASV/USD coinex 74.67 74.28 66.41 79.49 6.40 9.37% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BCHSV/BTC binance 0.0228 0.0227 0.0207 0.0246 0.00 7.55% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BCHSV/BTC gate-io 0.0226 0.0231 0.0208 0.0245 0.00 4.63% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۲:۲۴
BCHSV/IDR indodax 1076000 1089000 1000000 995000 52000.00 5.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۲
BCHSV/USD binance 74.28 74.22 66.67 79.26 6.20 9.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BCHSV/USD binance 97.18 - 102.47 99.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۰۸
BCHSV/USD gate-io 74.14 74.12 66.71 78.99 6.36 9.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BCHSV/USD gate-io 84.8 - 84.8 89.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۰۸
BCHSV/BTC bitfinex 0.0227 0.0229 0.0208 0.0246 0.00 6.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۴:۳۲
BCHSV/BTC poloniex 0.0212 - 0.0211 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۵۶
BCHSV/BTC poloniex 0.0228 0.0227 0.0207 0.0246 0.00 7.55% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۴:۵۲
BCHSV/USD bitfinex 99.9 - 100 99.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۰۸
BCHSV/USD bitfinex 76.55 76.4 67.92 81.11 7.00 10.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۰۸
BCHSV/USD coinbene 74.27 74.08 66.7 79.07 6.13 9.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BCHSV/USD coinbene 82.61 - 82.61 82.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۴۰
BSV/THB bxthailand 2430 2559.5 2185 2713 230.00 10.45% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
BSV/BCH southxchange 0.869 0.8782 0.848 0.939 0.16 22.39% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۱:۴۸
BSV/BTC southxchange 0.0222 0.0238 0.0202 0.0241 0.00 7.77% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۲:۰۰
BSV/USD southxchange 67.4163 - 67.4163 68.0143 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۰:۴۰
BSV/ZAR altcointrader 1032 1132 1032 978 55.00 5.63% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۰۴
BSV/ZAR altcointrader 1200 - 1200 1200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۵۶
BCHSV/BTC trade-satoshi 0.0306 0.0308 0.0305 0.0315 0.00 1.31% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۰۸
BCHSV/USD trade-satoshi 100 - 100 87.6319 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۴۴
BCHSV/USD trade-satoshi 106.2179 - 106.2179 106.2179 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۱:۴۰
BCHSV/DOGE trade-satoshi 44444.4444 - 44444.4444 44444.4444 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۲:۴۴
Bitcoin Cash SV Index investing-com 74.35 74.37 66.87 79.19 6.11 8.95% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
Bitcoin Cash SV BCH Index investing-com 0.9236 0.931 0.855 0.97 0.05 5.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۴:۳۲
Bitcoin Cash SV BTC Index investing-com 0.0228 0.0227 0.0207 0.0246 0.00 7.55% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
Bitcoin Cash SV ETH Index investing-com 0.9105 0.9112 0.815 0.9491 0.07 7.88% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
Bitcoin Cash SV EUR Index investing-com 66 66.5 59.1 69.3 5.00 8.20% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
Bitcoin Cash SV IDR Index investing-com 1076000 1089000 1000000 995000 52000.00 5.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۲
Bitcoin Cash SV INR Index investing-com 5001 5995.49 5001 5997 499.98 11.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۰:۲۸
Bitcoin Cash SV THB Index investing-com 2429.43 2558.71 2186.34 2710.42 228.18 10.37% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
Bitcoin Cash SV ZAR Index investing-com 1032 1132 1032 978 55.00 5.63% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۰۴
Bitcoin Cash SV DOGE Index investing-com 38811.99 38867.21 25622.22 39925.68 953.09 2.52% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۱:۰۴
بیشتر

ERC20

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ERC20/USD synthetic 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۷:۴۰
ERC20 Index investing-com 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۷:۴۰
بیشتر

KuCoin Shares

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KCS/BTC kucoin 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۹
KCS/ETH kucoin 0.0059 - 0.0059 0.0059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۹
KCS/USD kucoin 2.415 - 2.4108 2.415 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
KuCoin Shares Index investing-com 2.415 - 2.4108 2.415 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
KuCoin Shares BTC Index investing-com 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۹
KuCoin Shares ETH Index investing-com 0.0059 - 0.0059 0.0059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۴۹
بیشتر

Maker

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MKR/BTC bibox 0.1034 0.1031 0.1018 0.1038 0.00 0.48% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
MKR/ETH bibox 3.8995 3.89 3.8441 3.9786 0.07 1.86% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
MKR/ETH gate-io 4.1955 3.9927 3.9927 4.1955 0.13 3.25% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۰:۱۶
MKR/USD gate-io 298.6 - 298.6 298.6 74.52 24.96% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۳:۲۸
MKR/ETH etherdelta 7 - 7 7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۱۸ ساعت ۲۳:۳۶
Maker Index investing-com 298.6 - 298.6 298.6 74.52 24.96% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۳:۲۸
Maker BTC Index investing-com 0.1034 0.1031 0.1018 0.1038 0.00 0.48% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
Maker ETH Index investing-com 3.8995 3.89 3.8441 3.9786 0.08 2.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
بیشتر

Paxos Standard Token

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PAX/BTC uex 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۳:۲۰
PAX/USD uex 1.0048 1.0056 1.0046 1.0079 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۵:۲۴
PAX/BTC abcc 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۳:۲۰
PAX/BTC okex 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۳:۲۰
PAX/USD abcc 1.0067 1.0065 1.0065 1.0093 0.00 0.19% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۵:۲۴
PAX/USD okex 1.0067 1.0068 1.0067 1.0091 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۵:۲۴
PAX/BTC cpdax 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۳:۲۰
PAX/BTC upbit 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۳:۲۰
PAX/BTC hotbit 0.0003 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۵:۲۰
PAX/ETH hotbit 0.0117 0.0116 0.0116 0.0117 0.00 0.86% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۵:۱۲
PAX/USD bitrue 1.0065 1.0068 1.0064 1.0097 0.00 0.23% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۵:۲۴
PAX/USD hotbit 0.998 0.9983 0.997 1.0017 0.00 0.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۵:۲۴
PAX/USD zb-com 1.0069 1.007 1.0064 1.0088 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۵:۰۰
PAX/XRP bitrue 3.5042 3.5279 3.5042 3.5678 0.06 1.83% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۵:۲۴
PAX/USD binance 1.0064 1.0068 1.0063 1.0097 0.00 0.25% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۵:۲۴
PAX/USD bittrex 1.0123 - 1.0123 1.0123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۲۱:۴۸
PAX/USD coinbene 1.0065 1.0056 1.0056 1.0092 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۵:۲۴
Paxos Standard Token Index investing-com 1.0065 1.0066 1.0065 1.0087 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۵:۲۴
Paxos Standard Token BTC Index investing-com 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Paxos Standard Token ETH Index investing-com 0.0117 0.0116 0.0116 0.0117 0.00 0.86% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۵:۱۲
Paxos Standard Token XRP Index investing-com 3.5042 3.5279 3.5042 3.5678 0.06 1.83% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۵:۲۴
بیشتر

Pundi X

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NPXS/LA latoken 0.0353 - 0.0353 0.0353 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۱:۴۸
NPXS/KRW coinnest 3.7 - 3.7 3.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۱:۴۸
NPXS/USD coinbene 0.0039 - 0.0039 0.0039 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۱:۴۸
NPXS/USD synthetic 0.0039 - 0.0039 0.0039 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۱:۴۸
بیشتر

SpankChain

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SPANK/USD ethfinex 0.0459 - 0.043 0.0482 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۵۲
SPANK/LTC cryptopia 0.0008 - 0.0008 0.0008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۸
SPANK/USD synthetic 0.0476 - 0.0454 0.0495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۵۶
SPANK/DOGE cryptopia 25 - 20.017 37.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۵۲
SPANK/ETH etherdelta 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۸
SpankChain Index investing-com 0.0459 - 0.043 0.0482 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۵۲
SpankChain ETH Index investing-com 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۸
بیشتر

Tezos

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XTZ/BTC uex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۳۲
XTZ/BTC uex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۲:۳۲
XTZ/USD uex 0.3976 0.3897 0.3834 0.3976 0.01 3.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۴:۴۸
XTZ/BTC hitbtc 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۳۲
XTZ/CAD kraken 0.5 - 0.5 0.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۳:۴۰
XTZ/ETH hitbtc 0.0046 0.0047 0.0046 0.0048 0.00 2.17% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۰۰
XTZ/ETH kraken 0.0045 0.0046 0.0044 0.0048 0.00 2.22% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۴:۰۸
XTZ/EUR kraken 0.3564 0.341 0.3297 0.3564 0.01 4.36% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
XTZ/USD hitbtc 0.409 0.4088 0.3996 0.4212 0.01 1.51% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
XTZ/USD kraken 0.3827 0.3866 0.3768 0.3969 0.00 1.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۰۸
XTZ/BTC gate-io 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۳۲
XTZ/ETH gate-io 0.0046 0.0045 0.0044 0.0048 0.00 2.17% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۴:۴۸
XTZ/KRW coinone 420 - 420 420 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۳۲
XTZ/KRW coinone 430 440 410 440 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۰۰
XTZ/USD gate-io 0.4 0.3954 0.3801 0.402 0.01 2.51% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
XTZ/BTC bitfinex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۱۱:۳۲
XTZ/USD bitfinex 0.4017 0.395 0.3872 0.417 0.01 1.90% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۴:۰۴
Tezos Index investing-com 0.3993 0.3992 0.387 0.3996 0.01 3.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
Tezos BTC Index investing-com 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۳۲
Tezos CAD Index investing-com 0.5 - 0.5 0.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۳:۴۰
Tezos ETH Index investing-com 0.0046 0.0047 0.0046 0.0047 0.00 2.17% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۴:۵۲
Tezos EUR Index investing-com 0.3564 0.341 0.3297 0.3564 0.01 4.36% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
Tezos KRW Index investing-com 430 440 410 440 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۰۰
بیشتر

ThoreCash

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TCH/ETH bitebtc 0.0003 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۱۷ ساعت ۱۳:۲۴
TCH/USD synthetic 0.0636 - 0.0497 0.0655 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۱۷ ساعت ۱۵:۳۶
ThoreCash Index investing-com 0.0636 - 0.0497 0.0655 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۱۷ ساعت ۱۵:۳۶
بیشتر

TrueUSD

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TUSD/BNB binance 0.0117 0.0118 0.0116 0.0121 0.00 3.42% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۳:۳۲
TUSD/BTC binance 0.0003 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۱۸:۵۶
TUSD/ETH binance 0.0116 0.0117 0.0116 0.0121 0.00 4.31% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
TUSD/USD binance 1.0095 1.0105 1.0087 1.0129 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
TUSD/BTC cointiger 0.0003 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۱۸:۵۶
TrueUSD Index investing-com 1.0095 1.0105 1.0087 1.0129 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
TrueUSD BTC Index investing-com 0.0003 - 0.0002 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۱۸:۵۶
TrueUSD ETH Index investing-com 0.0116 0.0117 0.0116 0.0121 0.00 4.31% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
بیشتر

USD Coin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
USDC/BTC okex 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۴ ساعت ۷:۲۴
USDC/USD okex 1.0074 1.0112 1.0074 1.0133 0.01 0.59% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۴:۰۸
USDC/BTC hotbit 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۵:۲۰
USDC/ETH hotbit 0.0106 0.0107 0.0106 0.0107 0.00 0.94% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۰۰
USDC/KRW korbit 1131 - 1131 1131 8.00 0.71% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۲:۱۲
USDC/USD hotbit 1.0209 1.0195 1.017 1.022 0.00 0.26% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
USDC/BNB binance 0.2176 0.2185 0.2176 0.2251 0.01 3.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۶:۲۰
USDC/BTC binance 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۴ ساعت ۷:۲۴
USDC/USD synthetic 1.0413 1.0401 1.0286 1.0454 0.01 1.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۰۴
USD Coin Index investing-com 1.0139 1.0132 1.0122 1.0192 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
USD Coin BNB Index investing-com 0.2176 0.2185 0.2176 0.2251 0.01 3.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۶:۲۰
USD Coin BTC Index investing-com 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۲:۴۴
USD Coin ETH Index investing-com 0.0106 0.0107 0.0106 0.0107 0.00 0.94% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۰۰
USD Coin KRW Index investing-com 1131 - 1131 1131 8.00 0.71% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۲:۱۲
بیشتر

بیت کوین / Bitcoin

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BTC/AUD acx 4485.6 4495.7 4431.9 4541.7 59.50 1.34% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/AUD anx 4236.2 4238.9 4178.9 4238.9 2.70 0.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۰:۵۶
BTC/CAD anx 4072.4 4072.7 4015 4072.7 0.30 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۰:۵۶
BTC/CHF anx 3037.1 3037.3 2994.3 3037.3 0.20 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۰:۵۶
BTC/CNY anx 21019 21021 20723 21021 2.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۰:۵۶
BTC/EUR anx 2690.5 2691 2652.9 2691 0.50 0.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۰:۵۶
BTC/EUR wex 7482.9 - 7308.1 7482.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۳:۰۴
BTC/GBP anx 2417.1 2417.3 2355.8 2417.3 0.20 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۰:۵۶
BTC/HKD anx 23775 23438 23438 23775 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۹:۵۶
BTC/JPY anx 345171 345196 340306 345196 25.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۰:۵۶
BTC/NZD anx 4476.2 4476.6 4413.2 4476.6 0.40 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۰:۵۶
BTC/RUB wex 510370 - 501030 510373 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۵۲
BTC/SGD anx 4190 4190.4 4131 4190.4 0.40 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۰:۵۶
BTC/USD anx 9050.8 - 8096.1 9051.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD exx 8962.6 - 8246.5 8967.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD wex 9002 - 8360 9045 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR exmo 3061.6 3048.2 2993.2 3090.6 62.30 2.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۲
BTC/EUR gdax 2879 2879.5 2818 2885 57.00 2.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۴:۵۶
BTC/GBP gdax 2579.3 2579.8 2528.6 2603.4 47.60 1.88% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۰۴
BTC/JPY zaif 366760 366495 359295 367565 7240.00 2.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BTC/PLN exmo 12358.8 12306.6 11466 12716 154.80 1.27% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/RUB exmo 233935 233600 228394 234999 5570.00 2.44% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BTC/UAH exmo 96023 95848 94375 96448 1182.00 1.25% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/USD btcc 8699 - 7823 8699 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD exmo 9142 - 8429.7 9239 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gdax 8944 - 8317 9030 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD okex 8940 - 8305 9010.3 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/CNH xbtce 23911 - 23911 23911 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۱۲
BTC/CNY chbtc 28283.9 - 28283.9 28283.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BTC/CNY huobi 40600 - 40600 40600 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR itbit 2779.1 - 2773.6 2862.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۲۴
BTC/EUR xbtce 3026.3 - 3025.9 3026.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۵:۳۲
BTC/GBP xbtce 3015 - 2967.2 3115.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۰۰
BTC/JPY fisco 365550 363790 360260 368225 8190.00 2.29% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۳:۲۴
BTC/JPY xbtce 418962 - 408758 418962 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ساعت ۲۰:۳۲
BTC/KRW gopax 3677000 3698000 3599000 3698000 59000.00 1.63% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/KRW upbit 3674000 3673000 3608000 3697000 60000.00 1.66% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/RUB xbtce 222324 - 222324 227146 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۰:۰۴
BTC/SGD itbit 4582 - 4582 4582 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۴۰
BTC/USD bibox 8942.6 - 8284.3 8942.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bit-z 8888 - 8050.6 8888 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD huobi 8936.5 - 8302.5 9017.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD itbit 8964.5 - 8325.2 9025 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD liqui 8853.5 - 8366.2 8893.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD tidex 8991 - 8335.2 8991 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD upbit 8965.4 - 8322 9018 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD xbtce 8975.2 - 8346.9 9017.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD yobit 9350 - 8750.1 9437.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USDT exmo 3273.8 3256.1 3189.2 3286.6 81.90 2.57% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BTC/AUD quoine 4481.9 4486.2 4481.9 4507.8 85.70 1.95% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۱:۴۰
BTC/BRL foxbit 23305.6 - 23305.6 25400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۱۳:۴۸
BTC/CAD kraken 4398.9 4394.3 4307.4 4419.9 27.00 0.62% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۴:۴۰
BTC/CNY quoine 44000 - 44000 44000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۴:۰۰
BTC/EUR cex-io 2928.9 2930.8 2872 2937.5 56.60 1.97% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BTC/EUR getbtc 2897.7 2895.7 2837.5 2911.2 51.00 1.79% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/EUR kraken 2866.7 2865.9 2808.4 2880.3 56.60 2.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BTC/EUR quoine 2846.8 2843.3 2810.9 2869.9 36.50 1.30% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۳:۰۸
BTC/HKD quoine 25552 - 25501 25552 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
BTC/IDR quoine 48000000 - 48000000 48000000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۴
BTC/JPY btcbox 366822 366737 360076 368117 6626.00 1.84% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BTC/JPY kraken 365294 365042 361185 366459 7075.00 1.98% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۳:۱۲
BTC/JPY quoine 366428 366324 359476 367667 7039.00 1.96% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BTC/PHP quoine 178743 - 178743 178743 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/PLN bitbay 12330 12350 12135 12396.8 239.80 1.98% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BTC/RUB cex-io 223826 220717 210000 223847 17826.00 8.65% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۴:۴۰
BTC/RUB getbtc 229719 229174 225018 231319 4927.00 2.19% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/SGD quoine 4447.7 4417.4 4365.5 4461.4 70.80 1.62% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۴:۵۶
BTC/TRY paribu 17589 17522 17302 17600 191.00 1.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BTC/USD bigone 8991.7 - 8223.7 8991.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitmex 8928 - 8330.5 9009.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cex-io 9085.5 - 8460.1 9173 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gemini 8945.3 - 8327.3 9017.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD getbtc 9045.9 - 8431.5 9106.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD hitbtc 9221.1 - 8535.1 9288 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD kraken 8950 - 8305.2 9023.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD kucoin 8950 - 8290 9018 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD okcoin 9697.8 - 8889.9 9697.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD quoine 8953.8 - 8336.7 9014 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD zb-com 8793 - 8378 8824.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/AUD lakebtc 5415.3 5396.3 5346.2 5429.5 90.10 1.69% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۴:۳۶
BTC/CAD lakebtc 5209.7 5213.6 5128 5232.4 85.20 1.66% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۴:۳۶
BTC/CHF lakebtc 3860.6 3834.1 3829.7 3860.6 48.30 1.27% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۲:۲۸
BTC/EUR lakebtc 3431.3 3435.3 3390.1 3446.9 51.40 1.52% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۲
BTC/GBP lakebtc 3126.7 3122.1 3075 3135.1 55.90 1.82% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۴:۱۲
BTC/HKD tidebit 25528 25526 25049 25601 465.00 1.86% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BTC/JPY bitbank 367137 366937 359698 368135 7456.00 2.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BTC/JPY lakebtc 442333 442829 435626 444422 6852.00 1.57% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۲
BTC/KRW bithumb 3673000 3672000 3613000 3700000 58000.00 1.60% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BTC/KRW coinone 3678000 3669000 3612000 3698000 57000.00 1.57% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BTC/NGN lakebtc 600000 - 600000 600000 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BTC/NZD lakebtc 11301.4 - 11301.4 11301.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۶:۰۸
BTC/SGD lakebtc 5352.6 5357.2 5268.5 5368.3 87.00 1.65% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/TRY btcturk 17610 17707 17237 17707 310.00 1.79% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BTC/USD allcoin 8996 - 8400 8996 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD binance 8932 - 8293 9034 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bittrex 8965.4 - 8320 9020 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gate-io 8958.5 - 8323.3 8997.8 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD lakebtc 9552.4 - 8926.6 9610.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD tidebit 7600 - 7600 7800 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR bitfinex 2962.2 2956.8 2894 2975.8 68.20 2.36% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۰۰
BTC/EUR bitstamp 2867.7 2869 2809 2882.3 60.60 2.16% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BTC/EUR gatecoin 3186.4 - 3186.4 3186.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۰:۱۶
BTC/EUR livecoin 3040 3020.9 2962.6 3040 66.20 2.23% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۰:۳۲
BTC/HKD gatecoin 26500 - 26500 26666 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۹:۲۴
BTC/JPY bitflyer 367098 366882 359608 367952 7562.00 2.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BTC/KRW coinnest 3740000 3718000 3421000 3740000 328000.00 9.61% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۶:۲۰
BTC/KRW coinrail 3234000 3233000 3230000 3610000 198000.00 6.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۴:۲۴
BTC/TRY bithesap 17354 17325 16952 17707 404.00 2.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۰۴
BTC/USD bitfinex 8941 - 8313 9023.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitflyer 8960.8 - 8328.7 9022.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bitstamp 8934.5 - 8323.3 9016.6 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD gatecoin 9500 - 9000 9549.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD livecoin 9126.5 - 8406.6 9162.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD poloniex 8939 - 8306.8 9024 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/BITCNY bigone 74001 - 74001 74001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BTC/BITCNY bigone 44780 - 44009 45359 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ساعت ۰:۰۰
BTC/EUR coinsbank 2868.7 2867.7 2810 2882.3 59.10 2.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BTC/GBP coinsbank 2961.5 2962.1 2961.5 2962.1 1.30 0.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۷:۱۲
BTC/ILS synthetic 12628.3 12626.5 12338.1 12678.9 286.80 2.32% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۰۴
BTC/INR synthetic 241120 241084 235578 242084 5477.00 2.32% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۰۴
BTC/MXN synthetic 67796 67786 66237 68067 1540.00 2.32% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۰۴
BTC/MYR synthetic 14021.6 14019.5 13699.4 14077.7 318.50 2.32% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۰۴
BTC/SAR synthetic 12571.4 12569.5 12282.4 12621.7 285.60 2.32% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۰۴
BTC/SEK synthetic 30357 30352 29659 30478 690.00 2.33% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۰۴
BTC/USD btc-alpha 9208.2 - 8561.6 9294 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cobinhood 8864 - 7882.4 8892 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD coinsbank 8864.7 - 8179.8 9076.7 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD cryptopia 9000 - 8292 9015.2 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/VND synthetic 78017000 78005356 76223801 78329064 1772240.00 2.32% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۰۴
BTC/XAU synthetic 2.6097 2.6095 2.5609 2.6232 0.05 1.91% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BTC/ZAR synthetic 48253 48246 47144 48446 1096.00 2.32% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۰۴
BTC/CAD quadrigacx 4637.1 4631.7 4572.3 4729 2.10 0.05% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۰۴
BTC/THB bxthailand 105300 105235 103343 106900 1400.00 1.35% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/USD quadrigacx 9076.5 - 8400 9295 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
BTC/BRL bitcointoyou 12725.3 12780 12529.1 12850 195.90 1.56% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۰۴
BTC/BRL bitcointrade 12917.7 12900 12720 12917.7 257.70 2.04% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۲
BTC/BTS cryptobridge 91724 92671 100000 95451 599.00 0.66% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/BRL negocie-coins 12990 13020 12631.3 13020 483.00 3.86% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۲:۲۸
BTC/IDR btc-indonesia 47678000 47654000 46882000 47993000 844000.00 1.80% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/BRL mercadobitcoin 12777.4 12680.7 12511.1 12797.6 128.50 1.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BTC/USD trade-by-trade 8830 - 8400 9999 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Bitcoin Index investing-com 3281.7 3281.1 3221.5 3298.9 60.70 1.88% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
Bitcoin AUD Index investing-com 4514.2 4517.3 4433.6 4539.3 82.30 1.86% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
Bitcoin CAD Index investing-com 4623.3 4627.9 4487.5 4749.1 24.80 0.54% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۲
Bitcoin CNY Index investing-com 21019 21021 20723 21021 2.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۰:۵۶
Bitcoin HKD Index investing-com 25494 25493 24960 25569 475.00 1.90% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
Bitcoin IDR Index investing-com 47678000 47654000 46882000 47993000 844000.00 1.80% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
Bitcoin ILS Index investing-com 12628.3 12626.5 12338.1 12678.9 301.50 2.45% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۰۴
Bitcoin INR Index investing-com 241120 241084 235578 464351 5758.00 2.45% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۰۴
Bitcoin JPY Index investing-com 366803 366663 359789 367946 7090.00 1.97% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
Bitcoin KRW Index investing-com 3673866 3672720 3613361 3697919 58682.00 1.62% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
Bitcoin MXN Index investing-com 67796 67786 66237 68067 1619.00 2.45% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۰۴
Bitcoin MYR Index investing-com 14021.6 14019.5 13699.4 14077.7 334.80 2.45% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۰۴
Bitcoin PLN Index investing-com 12331.5 12350.5 12137.5 12399.4 237.20 1.96% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
Bitcoin RUB Index investing-com 233654 233340 228161 235186 5534.00 2.43% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
Bitcoin SAR Index investing-com 12571.4 12569.5 12282.4 12621.7 300.20 2.45% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۰۴
Bitcoin SEK Index investing-com 30357 30352 29659 30478 725.00 2.45% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۰۴
Bitcoin THB Index investing-com 105300 105235 103343 106900 1400.00 1.35% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
Bitcoin TRY Index investing-com 17474 17470 17135 17605 320.00 1.87% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
Bitcoin VND Index investing-com 78017000 78005356 76207499 78329064 1863064.00 2.45% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۰۴
Bitcoin ZAR Index investing-com 48253 48246 47134 48446 1096.00 2.32% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۰۴
Bitcoin Euro Index investing-com 2914.4 2914.8 2843.9 2939.2 69.30 2.44% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
بیت کوین / Bitcoin 3350 3344 3273.1 3363.6 75.40 2.30% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۰۰
BTC/USD anx 3042.9 3043.1 3000 3043.1 19.80 0.65% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۰:۵۶
BTC/USD exx 3256 3241.9 3207.8 3288.3 47.30 1.47% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۴:۰۰
BTC/USD wex 8100 - 7999.3 8300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۶:۰۸
BTC/USD abcc 3267.55 3262.17 3213.42 3287 58.64 1.83% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BTC/USD btcc 7300 - 7000 7764 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۱:۰۴
BTC/USD c2cx 3242.6 - 3167.7 3256.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۰:۱۶
BTC/USD exmo 3358.6 3355 3278 3374.2 73.60 2.24% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/USD gdax 3234 3230.9 3171.3 3247.8 61.20 1.93% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/USD okex 3263.7 3263.4 3207.2 3285.5 58.20 1.82% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BTC/USD bibox 3263.5 3262.7 3207.1 3286.3 56.00 1.75% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BTC/USD bit-z 3264.4 3264.5 3205 3285.1 57.80 1.80% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BTC/USD huobi 3264.1 3263.4 3204.9 3283.9 58.30 1.82% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BTC/USD itbit 3229.7 3230.9 3169.8 3250.4 56.70 1.79% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/USD liqui 3261.9 3261.6 3200.4 3280 60.40 1.89% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BTC/USD simex 3249.81 3233.99 3172.15 3254.71 73.91 2.33% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BTC/USD tidex 3396.6 - 3396.6 3396.6 3.40 0.10% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۰:۱۶
BTC/USD upbit 3263 3261.2 3201.7 3285.7 56.00 1.75% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BTC/USD xbtce 3349.9 3349.5 3287.4 3352.7 127.00 3.94% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۴:۱۶
BTC/USD yobit 3425 3413.7 3409.1 3481.1 6.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BTC/INR zebpay 464351 - 454895 497775 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۹:۱۶
BTC/USD bigone 10548.3 - 10203.51 10738.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
BTC/USD bigone 3247.4 3262.7 3211.2 3283 43.70 1.36% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۲:۰۸
BTC/USD bitmax 3264.24 3261.29 3206.57 3285.47 57.08 1.78% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/USD bitmex 3231 3230.5 3168.5 3245.5 60.50 1.91% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BTC/USD bitrue 3263.12 3259.4 3206.36 3285.22 60.28 1.88% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۰۸
BTC/USD cex-io 3302.1 3304 3246.4 3318.2 55.60 1.71% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BTC/USD gemini 3232.8 3230.9 3169.9 3248.2 61.60 1.94% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/USD getbtc 3261.5 3263 3202 3280.1 60.60 1.89% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/USD hitbtc 3354.5 3354 3283.6 3364.2 69.50 2.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BTC/USD kraken 3234.6 3234.5 3171.9 3249.5 64.50 2.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BTC/USD kucoin 3261.5 3258.6 3204.7 3284.8 55.60 1.73% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/USD okcoin 3229.7 3228.9 3168.4 3245.7 61.30 1.93% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BTC/USD p2pb2b 3425 3424 3409.13 3480.96 6.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BTC/USD quoine 3230 3223.6 3167.1 3247.4 63.20 2.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۰۸
BTC/USD zb-com 3264.2 3263.6 3205.5 3286.2 57.50 1.79% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BTC/USD allcoin 3386.2 3364.3 3207.6 3441.4 72.60 2.19% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BTC/USD binance 3265 3262.1 3206.1 3286.1 59.00 1.84% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/USD bitlish 3241.3 3220 3220 3241.3 61.10 1.92% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/USD bitmart 3264.95 3263.03 3205 3285.99 57.97 1.81% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BTC/USD bittrex 3263 3261.2 3201.7 3285.7 56.00 1.75% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BTC/USD coinall 3263.7253 3263.3604 3205.8913 3284.3371 58.24 1.82% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BTC/USD coinegg 3284.1571 3282.5437 3201.1912 3313.2156 74.63 2.33% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BTC/USD coinhub 3356.05 3354.84 3281.28 3374.18 73.63 2.24% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BTC/USD exrates 3501.7269 3493.4584 3392.8859 3725 97.40 2.86% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/USD gate-io 3262.2 3266.1 3201.7 3286.6 61.40 1.92% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BTC/USD lakebtc 3890.2 3890 3829.1 3906.7 60.90 1.59% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BTC/USD tidebit 3264.2 3264 3203.9 3284.5 58.60 1.83% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BTC/USD bitflyer 3238.3 3237.9 3182 3250 58.90 1.85% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BTC/USD bitforex 3263.61 3263.17 3205.28 3284.15 57.29 1.79% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BTC/USD bitstamp 3234.8 3233.8 3169.9 3246.3 63.20 1.99% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BTC/USD coinbene 3265.5 3264.7 3205.3 3285.2 60.00 1.87% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BTC/USD gatecoin 3203 - 3183 3222.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۲:۵۶
BTC/USD livecoin 3238.1 3241 3171 3257.7 51.10 1.60% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۰۸
BTC/USD poloniex 3266.8 3263.8 3206.1 3284.7 62.90 1.96% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BTC/INR synthetic 712022 - 704021 712022 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ ساعت ۲:۳۰
BTC/USD btc-alpha 3383.6 3383.5 3305.6 3397.2 76.30 2.31% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/USD cobinhood 3273.9 3265.4 3206.2 3309.9 67.50 2.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
BTC/USD coinsbank 3233.3 3235.9 3168.5 3284.4 62.40 1.97% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BTC/USD cointiger 3262.4 3262.1 3201.3 3285.6 62.30 1.95% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BTC/USD cryptopia 3251.7 3280.8 3194.5 3297.1 60.30 1.89% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BTC/USD quadrigacx 3544 3600 3339.8 3600 22.00 0.62% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۴:۰۸
BTC/AUD btc-markets 4511.5 4515 4412.6 4530.6 89.30 2.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۰۸
BTC/USD cryptaldash 3225.24 3366.4 3022.31 3366.4 58.67 1.85% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BTC/BITCNY cointiger 22327 22328 21907 22485 386.00 1.76% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
BTC/USD trade-by-trade 3900 - 2555.3 3900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۹:۲۴
بیشتر

اتریوم / Ethereum

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETH/BTC aex 0.072 - 0.0706 0.0725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ ساعت ۱۸:۲۰
ETH/BTC exx 0.0264 0.0266 0.0259 0.0266 0.00 1.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۲:۴۴
ETH/BTC wex 0.0368 - 0.0359 0.0371 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۴۴
ETH/EUR wex 269.84 - 269.84 272.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۲۸
ETH/HSR exx 84.5 - 84.5 84.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/LTC wex 4.1876 - 4.1171 4.3193 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۲۸
ETH/RUB wex 18327.7 - 18327.7 18624.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۲۸
ETH/ZEC wex 0.177 - 0.177 0.223 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۴۴
ETH/BTC exmo 0.0264 0.0265 0.0259 0.0267 0.00 1.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۲
ETH/BTC gdax 0.0265 0.0264 0.026 0.0267 0.00 1.53% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۳:۳۶
ETH/BTC okex 0.0265 0.0264 0.026 0.0267 0.00 1.53% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۴:۴۰
ETH/BTC zaif 0.0266 0.0267 0.026 0.0272 0.00 2.31% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۲:۳۲
ETH/EUR exmo 80.88 80.84 78.37 81.93 2.57 3.28% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
ETH/EUR gdax 76.19 76.15 73.59 76.93 2.63 3.58% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
ETH/JPY zaif 9715 9750 9340 9830 340.00 3.63% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
ETH/LTC exmo 3.3079 3.3029 3.2787 3.5544 0.26 7.75% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۰۸
ETH/PLN exmo 327.96 317.01 314.32 334.76 15.31 4.90% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/RUB exmo 6126 6132.6 5940.1 6217 145.10 2.43% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
ETH/UAH exmo 2541.7 2537.3 2454.4 2559.5 77.00 3.12% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
ETH/BTC bibox 0.0265 0.0264 0.026 0.0267 0.00 1.53% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۴:۴۸
ETH/BTC bit-z 0.0265 0.0264 0.026 0.0267 0.00 1.53% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۴:۴۰
ETH/BTC gopax 0.0265 - 0.0265 0.0265 0.00 2.32% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۳:۵۲
ETH/BTC huobi 0.0265 0.0264 0.026 0.0267 0.00 1.53% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۴:۴۰
ETH/BTC lbank 0.0265 0.0264 0.026 0.0267 0.00 1.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
ETH/BTC liqui 0.0265 0.0264 0.026 0.0266 0.00 1.92% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۴:۰۴
ETH/BTC tidex 0.0265 0.0264 0.0261 0.0267 0.00 1.89% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۲
ETH/BTC xbtce 0.0266 - 0.0266 0.0266 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۱۲:۴۸
ETH/BTC yobit 0.0265 0.0264 0.026 0.0266 0.00 1.53% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۴:۴۸
ETH/CNH xbtce 585.7 - 585.7 603.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱۹:۳۲
ETH/CNY chbtc 2134.9 - 2134.9 2134.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/DAI bibox 84.04 84.02 80.19 84.42 3.82 4.76% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
ETH/EUR xbtce 90 - 90 90 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۳:۲۸
ETH/JPY xbtce 9804 - 9804 9813 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۱۵:۲۰
ETH/KRW gopax 97300 97550 94150 98550 2850.00 3.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
ETH/LTC xbtce 3.3721 3.3652 3.3652 3.3721 0.37 11.11% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۳:۴۰
ETH/RUB xbtce 6225 6222.6 6118.3 6225 355.70 6.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۹:۵۶
ETH/AUD quoine 119.51 117.8 117.8 119.51 5.31 4.65% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۱:۳۶
ETH/BTC bigone 0.0926 - 0.0926 0.0928 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC bigone 0.0265 0.026 0.0259 0.0266 0.00 1.53% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۴:۰۸
ETH/BTC bitbay 0.0262 0.0265 0.0262 0.0269 0.00 3.56% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۴:۲۰
ETH/BTC cex-io 0.0265 0.0264 0.026 0.0267 0.00 1.53% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۴:۴۴
ETH/BTC gemini 0.0265 0.0264 0.0259 0.0267 0.00 1.53% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۹:۳۲
ETH/BTC hitbtc 0.0265 0.0264 0.026 0.0267 0.00 1.53% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۴:۴۰
ETH/BTC kraken 0.0265 0.0264 0.026 0.0267 0.00 1.53% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۴:۴۰
ETH/BTC kucoin 0.0265 0.0264 0.026 0.0267 0.00 1.53% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۴:۴۰
ETH/BTC quoine 0.0265 0.0264 0.026 0.0267 0.00 1.53% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۴:۴۴
ETH/BTC zb-com 0.0265 0.0264 0.026 0.0267 0.00 1.53% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۴:۴۰
ETH/CAD kraken 116.46 116.98 112.34 119.41 2.86 2.52% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۰۸
ETH/EOS bigone 78.4 - 76.7 78.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/EOS bigone 46.9 - 43.5 48.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
ETH/EUR bitbay 76 - 76 76 0.42 0.56% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۶:۰۴
ETH/EUR cex-io 77.58 77.59 74.75 78.28 2.37 3.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۲
ETH/EUR kraken 75.97 75.88 73.28 76.6 2.63 3.59% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
ETH/EUR quoine 73.72 73.7 73.4 73.88 0.23 0.31% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۴:۰۰
ETH/GBP kraken 72.64 74.25 72.64 74.25 0.76 1.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۲:۳۲
ETH/HKD quoine 674.9 - 674.9 674.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
ETH/IDR quoine 1335354 - 1335354 1335354 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۲:۵۲
ETH/JPY kraken 9637 9752 9637 9761 340.00 3.66% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۹:۱۲
ETH/JPY quoine 9728 9720 9369 9810 350.00 3.73% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۲
ETH/PHP quoine 4505.5 - 4505.5 4505.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/PLN bitbay 326 323.17 313.32 329.98 13.04 4.17% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/SGD quoine 116.99 117.7 113.55 118.8 3.98 3.52% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۳:۱۲
ETH/BTC allcoin 0.0265 0.0264 0.0261 0.0266 0.00 1.92% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۴:۰۴
ETH/BTC binance 0.0265 0.0264 0.026 0.0267 0.00 1.53% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۴:۴۰
ETH/BTC bitbank 0.0266 0.0264 0.0258 0.0267 0.00 2.31% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
ETH/BTC bittrex 0.0265 0.0264 0.026 0.0267 0.00 1.53% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۴:۵۶
ETH/BTC coinegg 0.0265 0.0266 0.026 0.0268 0.00 1.53% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
ETH/BTC gate-io 0.0265 0.0264 0.026 0.0267 0.00 1.53% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۴:۳۶
ETH/BTC lakebtc 0.0299 - 0.0299 0.0299 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۶:۰۹
ETH/KRW bithumb 97450 97500 94150 98450 2900.00 3.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
ETH/KRW coinone 97100 97000 94200 98400 2700.00 2.86% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۴:۵۲
ETH/TRY btcturk 465 464 448 468 13.00 2.88% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
ETH/WAVES tidex 81.293 - 81.293 81.293 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC bitfinex 0.0265 0.0264 0.026 0.0267 0.00 1.53% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۴:۴۰
ETH/BTC bitflyer 0.0264 0.0265 0.026 0.0267 0.00 1.54% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۱:۴۴
ETH/BTC bitstamp 0.0265 0.0264 0.026 0.0267 0.00 1.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/BTC coinrail 0.0262 - 0.0262 0.0262 0.00 0.77% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۳:۵۲
ETH/BTC livecoin 0.0265 0.0267 0.0259 0.027 0.00 1.53% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/BTC poloniex 0.0265 0.0266 0.026 0.0267 0.00 1.53% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
ETH/EUR bitstamp 75.94 75.99 73.27 76.68 2.50 3.40% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
ETH/KRW coinnest 98000 93000 90000 98000 1000.00 1.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۴:۳۲
ETH/KRW coinrail 78600 - 78600 81500 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۴:۲۰
ETH/BITCNY bigone 7250 - 6201 7292 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/BITCNY bigone 3535.8 - 3518 3749.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC cryptopia 0.0265 0.0267 0.0259 0.0267 0.00 1.92% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
ETH/LTC cryptopia 3.3192 3.3458 3.2691 3.5592 0.25 7.39% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۴:۵۶
ETH/XAU synthetic 0.0716 0.0715 0.0688 0.0723 0.00 3.77% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۰۸
ETH/BTC bxthailand 0.0262 0.0259 0.0257 0.0266 0.00 0.76% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۲:۵۲
ETH/BTC quadrigacx 0.0264 0.027 0.026 0.027 0.00 0.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۹:۳۶
ETH/CAD quadrigacx 122.4 122.26 118.89 127.8 0.62 0.51% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۰۰
ETH/DOGE cryptopia 41390 41482 40577 42247 838.00 2.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۴:۵۶
ETH/BTC btc-indonesia 0.0264 0.0265 0.0261 0.0267 0.00 1.54% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۰۸
ETH/IDR btc-indonesia 1265000 1264000 1221000 1276000 41000.00 3.35% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
اتریوم / Ethereum 88.68 88.62 85.16 89.58 3.18 3.72% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/AUD acx 119.72 117.9 114.39 120.07 5.77 5.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۲
ETH/USD exx 86.34 86.37 83.34 87.3 2.95 3.54% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
ETH/USD exx 558.5 - 518.22 558.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD wex 291.5 - 291.5 304.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۲۸
ETH/USD wex 568 - 522 569 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC tdax 0.0368 - 0.036 0.0369 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ساعت ۱۷:۳۲
ETH/THB tdax 8130 - 7904.1 8219.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ساعت ۱۷:۳۲
ETH/USD exmo 88.6 88.29 85.55 89.43 2.60 3.02% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۲
ETH/USD exmo 577 - 526 584 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD gdax 85.56 85.62 82.72 86.53 2.81 3.40% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
ETH/USD gdax 561.13 - 516.53 566.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD okex 86.55 86.59 83.47 87.52 2.90 3.47% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
ETH/USD okex 561 - 517.1 566.27 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD tdax 1200 - 1200 1200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC upbit 0.0265 0.0264 0.026 0.0267 0.00 1.53% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۴:۵۶
ETH/CNH xbtce 1999.2 - 1999.2 1999.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۱:۴۴
ETH/CNH xbtce 1999.2 - 1999.2 1999.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ ساعت ۱۵:۴۸
ETH/CNY chbtc 2134.9 - 2134.9 2134.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۱:۳۶
ETH/KRW upbit 97390 97410 94090 98340 2990.00 3.17% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/LION idex 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ساعت ۵:۱۶
ETH/USD bibox 86.55 86.5 83.45 87.4 2.73 3.26% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
ETH/USD bibox 560.49 - 517.72 560.49 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bit-z 86.57 86.56 83.46 87.43 2.89 3.45% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
ETH/USD bit-z 552.9 - 552.77 555 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD huobi 86.58 86.49 83.49 87.55 2.91 3.48% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/USD huobi 560.42 - 516.44 565.98 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD liqui 86.46 86.23 83.37 87.33 3.00 3.59% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۰۴
ETH/USD liqui 555.86 - 529.83 557.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD tidex 100 - 100 101 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۲
ETH/USD tidex 563.75 - 524 563.75 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD upbit 86.7 86.64 83.22 87.55 2.69 3.20% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
ETH/USD upbit 563.34 - 516 567.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD xbtce 89.56 89.47 86.77 90.16 4.71 5.55% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۹:۵۶
ETH/USD xbtce 564.91 - 519.88 564.91 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD yobit 90.56 90.55 88.92 92.79 0.88 0.98% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۲
ETH/USD yobit 589.48 - 543.78 589.48 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
LION/ETH idex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ساعت ۱۱:۴۴
ETH/BTC zebpay 0.0324 - 0.0307 0.0356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۴:۰۴
ETH/INR zebpay 15860.9 - 15859.4 16422.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۱۱:۰۸
ETH/TRY paribu 469.9 460 451 471.9 10.91 2.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۴:۳۲
ETH/USD bigone 979.11 - 934 979.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bigone 86.65 86.5 84.89 87.26 3.77 4.55% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۰۴
ETH/USD bigone 531.86 - 457.09 600 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bitbay 91.9 - 91.9 91.9 7.79 9.26% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۲:۴۰
ETH/USD bitbay 554.4 - 538.98 589.12 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD cex-io 87.34 87.5 84.56 88.44 2.40 2.83% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/USD cex-io 573.02 - 530 577.99 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD gemini 85.67 85.44 82.7 86.55 3.00 3.63% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/USD gemini 561 - 516.48 567.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD hitbtc 88.87 88.88 85.45 89.51 3.17 3.70% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
ETH/USD hitbtc 578.34 - 531.25 583.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD kraken 85.58 85.49 82.51 86.52 2.73 3.30% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/USD kraken 561.55 - 516.29 566.97 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD kucoin 86.56 86.45 83.46 87.43 2.95 3.53% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
ETH/USD kucoin 561 - 513.14 567 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD quoine 85.22 85.64 82.2 87.11 3.09 3.76% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۴:۵۲
ETH/USD quoine 576 - 521.1 576 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD zb-com 86.55 86.49 83.57 87.55 2.73 3.26% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/USD zb-com 550 - 532.34 556.18 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC qryptos 0.038 - 0.038 0.0399 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۸:۳۲
ETH/HKD tidebit 674.9 675 652.6 675 20.70 3.16% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
ETH/USD binance 86.54 86.53 83.46 87.51 2.88 3.44% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
ETH/USD binance 560.26 - 515.39 567 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bittrex 86.7 86.64 83.22 87.55 2.69 3.20% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
ETH/USD bittrex 563.34 - 516 567.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD gate-io 86.52 86.53 83.5 87.56 2.88 3.44% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
ETH/USD gate-io 561.01 - 515.98 566.21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD tidebit 86.62 86.55 83.46 87.65 2.92 3.49% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/USD tidebit 500 - 500 500 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETH/BTC coinbene 0.0265 0.0264 0.026 0.0267 0.00 1.53% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۴:۴۰
ETH/BTC gatecoin 0.0262 - 0.0262 0.0263 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۷:۲۰
ETH/DAI gatecoin 900 - 900 900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/EUR gatecoin 75 - 75 75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۲۲:۴۰
ETH/HKD gatecoin 780 - 780 780 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۶:۵۲
ETH/USD bitfinex 560.45 - 516.3 565 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD bitstamp 85.67 85.7 82.63 86.48 2.94 3.55% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
ETH/USD bitstamp 561.48 - 517 566.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD coinbene 86.55 86.56 83.46 87.61 2.87 3.43% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
ETH/USD gatecoin 93.96 - 92.5 93.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ساعت ۲۰:۱۲
ETH/USD gatecoin 689.99 - 570 750 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD livecoin 85.73 86.49 82.72 87.28 2.46 2.95% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۲
ETH/USD livecoin 580 - 532.9 580 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD poloniex 86.79 86.43 83.49 87.94 3.20 3.83% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/USD poloniex 562 - 515.64 565.57 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/BITCNY bigone 3535.8 - 3535.8 3535.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۵۶
ETH/BTC btc-alpha 0.0265 0.0264 0.026 0.0267 0.00 1.53% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۴:۴۰
ETH/BTC cobinhood 0.0265 0.0264 0.026 0.0267 0.00 1.53% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۴:۵۶
ETH/BTC cointiger 0.0269 0.0268 0.0259 0.0269 0.00 3.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۴:۵۶
ETH/CNY synthetic 598 597.3 576.6 603.8 20.10 3.48% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/ILS synthetic 334.29 334.05 321.07 337.68 12.08 3.75% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/INR synthetic 6382.8 6378.2 6130.3 6447.6 230.70 3.75% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/MXN synthetic 1794.6 1793.3 1723.7 1812.9 64.80 3.75% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/MYR synthetic 371.17 370.9 356.49 374.94 13.41 3.75% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/SAR synthetic 332.78 332.54 319.62 336.16 12.03 3.75% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/SEK synthetic 803.6 803 771.8 811.7 29.10 3.76% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/USD btc-alpha 87 88.5 86.9 88.99 2.59 3.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۳:۵۶
ETH/USD btc-alpha 577.27 - 531.56 582 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD cobinhood 86.56 86.6 83.47 87.6 2.95 3.53% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
ETH/USD cobinhood 549.97 - 495.03 550 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/USD cointiger 86.29 86.31 83.37 87.47 2.56 3.06% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
ETH/USD cryptopia 86.65 85.57 83.12 86.73 3.98 4.81% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۴:۲۴
ETH/USD cryptopia 564 - 520.01 568.1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETH/VND synthetic 2065219 2063728 1983524 2086178 74651.00 3.75% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/ZAR synthetic 1277.3 1276.4 1226.8 1290.3 46.20 3.75% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
ETH/ETH etherdelta 10000 - 10000 10000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETH/THB bxthailand 2810 2804 2701.1 2866.8 110.00 4.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۴:۴۴
ETH/AUD btc-markets 119.13 119.17 115.27 120.98 3.61 3.13% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۴:۴۸
ETH/BTC btc-markets 0.0261 0.0267 0.0259 0.0271 0.00 0.38% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۰۰
ETH/BITCNY cointiger 1409.9 - 1392.7 1416.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۰۸
ETH/BITCNY cointiger 591.1 586.7 570.7 597.8 18.40 3.21% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
ETH/BTC coinexchange 0.0268 0.0271 0.0258 0.0271 0.00 3.88% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
Ethereum Index investing-com 185.5336 - 181.2935 186.9957 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Ethereum Index investing-com 76.13 76.08 73.44 77.06 2.64 3.59% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
Ethereum AUD Index investing-com 119.17 119.05 115.2 120.89 3.77 3.27% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۲
Ethereum BTC Index investing-com 0.0265 0.0264 0.026 0.0267 0.00 1.53% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۳:۲۰
Ethereum CAD Index investing-com 120.86 120.88 115.98 127.02 2.36 1.99% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
Ethereum CNY Index investing-com 598 597.3 576.6 603.8 20.10 3.48% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
Ethereum HKD Index investing-com 0.34 0.341 0.208 0.37 0.13 62.68% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
Ethereum IDR Index investing-com 1265000 1264000 1221000 1276000 41000.00 3.35% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
Ethereum ILS Index investing-com 334.29 334.05 321.07 337.68 12.08 3.75% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
Ethereum INR Index investing-com 6382.8 6378.2 15860.9 6384 230.70 3.75% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
Ethereum JPY Index investing-com 9720 9737 9372 9795 344.00 3.67% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
Ethereum KRW Index investing-com 97375 97401 94113 98407 2901.00 3.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
Ethereum MXN Index investing-com 1794.6 1793.3 1723.7 1812.9 64.80 3.75% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
Ethereum MYR Index investing-com 371.17 370.9 356.49 374.94 13.41 3.75% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
Ethereum PLN Index investing-com 327.43 318.77 312.82 332.97 14.70 4.70% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
Ethereum RUB Index investing-com 6128.5 6134.9 5938.1 6391.3 151.10 2.53% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
Ethereum SAR Index investing-com 332.78 332.54 319.62 336.16 12.03 3.75% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
Ethereum SEK Index investing-com 803.6 803 771.8 811.7 29.10 3.76% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
Ethereum THB Index investing-com 2810 2804 2701.1 5728.5 110.00 4.07% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۴:۴۴
Ethereum TRY Index investing-com 465.3 464.3 448.9 466.9 12.70 2.81% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
Ethereum VND Index investing-com 2065219 2063728 1983524 2086178 74651.00 3.75% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
Ethereum ZAR Index investing-com 1277.3 1276.4 1226.8 1290.3 46.20 3.75% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
Investing.com ETH Index investing-com 86.65 86.56 83.53 87.62 2.95 3.52% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
بیشتر

DNotes

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NOTE/LTC cryptopia 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۴۴
NOTE/DOGE cryptopia 8.55 - 8.55 8.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۴۴
NOTE/USD trade-by-trade 0.0398 - 0.0398 0.0398 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۱:۱۲
DNotes Index investing-com 0.0398 - 0.0398 0.0398 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۱:۱۲
بیشتر

آیکن / ICON

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
آیکون / ICON 0.92 - 0.92 0.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۲:۰۸
ICX/BTC okex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ساعت ۱۶:۴۸
ICX/ETH okex 0.0032 - 0.0032 0.0033 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۴:۱۶
ICX/USD okex 0.9258 - 0.9222 0.9338 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/USD okex 2.5799 - 2.1592 2.5799 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ICX/BTC huobi 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ساعت ۴:۰۸
ICX/BTC huobi 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ساعت ۴:۰۸
ICX/ETH huobi 0.0032 - 0.0032 0.0033 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۴:۱۶
ICX/ETH huobi 0.0032 - 0.0032 0.0033 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۴:۱۶
ICX/BTC hitbtc 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ساعت ۲۱:۵۶
ICX/ETH hitbtc 0.0032 - 0.0032 0.0032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ساعت ۱۹:۴۴
ICX/LA latoken 8 - 8 8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ساعت ۱۶:۵۶
ICX/USD hitbtc 2.19 - 1.9937 2.3586 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ICX/BNB binance 0.0808 - 0.0806 0.082 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۰
ICX/BTC binance 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۰:۲۸
ICX/ETH binance 0.0032 - 0.0032 0.0033 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۴:۱۲
ICX/ETH gate-io 0.0033 - 0.0032 0.0033 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۳:۲۸
ICX/USD gate-io 0.9311 - 0.9189 0.9324 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۴:۱۶
ICX/USD gate-io 2.461 - 2.0872 2.6233 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ICX/AUD synthetic 1.2628 - 1.2468 1.2757 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/BTC cointiger 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ساعت ۴:۰۸
ICX/CAD synthetic 1.1943 - 1.1798 1.207 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/CNY synthetic 6.2035 - 6.1276 6.269 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/EUR synthetic 0.7824 - 0.7729 0.7907 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/HKD synthetic 7.1143 - 7.0266 7.1886 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/ILS synthetic 3.278 - 3.2379 3.3122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/INR synthetic 64.885 - 64.083 65.721 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/KRW synthetic 1012.77 - 1001.44 1027.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/MXN synthetic 17.5716 - 17.3623 17.7796 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/MYR synthetic 3.7548 - 3.7071 3.7926 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/PLN synthetic 3.3733 - 3.3309 3.4087 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/RUB synthetic 61.74 - 60.977 62.384 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/SAR synthetic 3.3996 - 3.3579 3.4363 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/SEK synthetic 8.2331 - 8.1337 8.3251 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/TRY synthetic 6.0442 - 5.9722 6.1189 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/VND synthetic 21078.3 - 20820.1 21362.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICX/ZAR synthetic 13.9026 - 13.7429 14.0485 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON Index investing-com 0.9258 - 0.9223 0.9339 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON AUD Index investing-com 1.2628 - 1.2468 1.2757 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON BTC Index investing-com 0.0001 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۰:۴۸
ICON CAD Index investing-com 1.1943 - 1.1798 1.207 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON CNY Index investing-com 6.2035 - 6.1276 6.269 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON EUR Index investing-com 0.7824 - 0.7729 0.7907 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON HKD Index investing-com 7.1143 - 7.0266 7.1886 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON ILS Index investing-com 3.278 - 3.2379 3.3122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON INR Index investing-com 64.885 - 64.083 65.721 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON KRW Index investing-com 1012.77 - 1001.44 1027.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON MXN Index investing-com 17.5716 - 17.3623 17.7796 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON MYR Index investing-com 3.7548 - 3.7071 3.7926 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON PLN Index investing-com 3.3733 - 3.3309 3.4087 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON RUB Index investing-com 61.74 - 60.977 62.384 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON SAR Index investing-com 3.3996 - 3.3579 3.4363 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON SEK Index investing-com 8.2331 - 8.1337 8.3251 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON TRY Index investing-com 6.0442 - 5.9722 6.1189 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON VND Index investing-com 21078.3 - 20820.1 21362.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
ICON ZAR Index investing-com 13.9026 - 13.7312 14.0485 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ ساعت ۵:۲۸
بیشتر

آیوتا / IOTA

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IOT/BTC okex 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
IOT/ETH okex 0.0025 - 0.0024 0.0026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/USD okex 1.458 - 1.2535 1.463 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
IOT/BNB binance 0.1525 - 0.1516 0.1641 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/BTC binance 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
IOT/BTC gate-io 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
IOT/ETH binance 0.0025 - 0.0024 0.0027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/KRW coinone 1580 - 1560 1700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/USD gate-io 1.503 - 1.0612 1.503 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
IOT/BTC bitfinex 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
IOT/ETH bitfinex 0.0025 - 0.0024 0.0027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/AUD synthetic 1.8454 - 1.7967 1.955 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/CAD synthetic 1.8494 - 1.803 1.9623 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/CNY synthetic 8.9804 - 8.756 9.5257 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/EUR synthetic 1.1679 - 1.1355 1.2302 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/HKD synthetic 11.1307 - 10.8509 11.8025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/ILS synthetic 4.9346 - 4.8055 5.2276 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/INR synthetic 92.497 - 90.203 98.091 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/MXN synthetic 26.401 - 25.766 28.169 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/MYR synthetic 5.5643 - 5.4242 5.9038 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/PLN synthetic 4.8983 - 4.7642 5.1883 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/RUB synthetic 81.644 - 79.52 86.517 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/SAR synthetic 5.3198 - 5.1852 5.641 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/SEK synthetic 11.6481 - 11.3442 12.3413 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/TRY synthetic 5.5801 - 5.4348 5.9069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/VND synthetic 32306 - 31495 34369 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOT/ZAR synthetic 17.0396 - 16.5453 17.9696 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA/USD bitfinex 1.4967 - 1.2679 1.5246 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
IOTA Index investing-com 1.1679 - 1.1355 1.2302 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA AUD Index investing-com 1.8454 - 1.7967 1.955 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA BTC Index investing-com 0.0002 - 0.0001 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
IOTA CAD Index investing-com 1.8494 - 1.803 1.9623 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA CNY Index investing-com 8.9804 - 8.756 9.5257 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA HKD Index investing-com 11.1307 - 10.8509 11.8025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA ILS Index investing-com 4.9346 - 4.8055 5.2276 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA INR Index investing-com 92.497 - 90.203 98.091 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA KRW Index investing-com 1580 - 1560 1700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA MXN Index investing-com 26.401 - 25.766 28.169 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA MYR Index investing-com 5.5643 - 5.4242 5.9038 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA PLN Index investing-com 4.8983 - 4.7642 5.1883 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA RUB Index investing-com 81.644 - 79.52 86.517 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA SAR Index investing-com 5.3198 - 5.1852 5.641 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA SEK Index investing-com 11.6481 - 11.3442 12.3413 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA TRY Index investing-com 5.5801 - 5.4348 5.9069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA VND Index investing-com 32306 - 31495 34369 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
IOTA ZAR Index investing-com 17.0396 - 16.5453 17.9696 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Investing.com IOT Index investing-com 1.4193 - 1.3816 1.4968 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
آیوتا / IOTA 1.1101 - 1.0566 1.31 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
IOT/USD okex 1.0912 - 1.0299 1.2553 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
IOT/USD huobi 0.2202 0.2201 0.2135 0.2217 0.01 2.90% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
IOT/USD hitbtc 0.2242 0.225 0.218 0.226 0.01 2.28% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۶
IOT/USD binance 0.2262 0.2259 0.2164 0.2287 0.01 3.15% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
IOT/USD gate-io 1.0716 - 1.064 1.292 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
IOT/GBP bitfinex 0.1836 0.1835 0.1764 0.1878 0.01 3.49% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۳:۵۶
بیشتر

اتریوم کلاسیک / Ethereum Classic

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
اتریوم کلاسیک / Ethereum 14.749 - 14.3421 16.69 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC aex 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC exx 0.0022 - 0.0022 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH exx 0.0352 - 0.0351 0.0356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/HSR exx 2.997 - 2.997 2.997 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD exx 14.73 - 14.59 16.56 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD exx 20.63 - 17.63 20.65 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/BCH okex 0.0188 - 0.0184 0.0188 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC exmo 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC okex 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD exmo 15.03 - 14.98 17.25 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD exmo 21.1929 - 18 21.38 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD gdax 3.68 3.69 3.51 3.75 0.16 4.55% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
ETC/BTC bibox 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC bibox 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC bit-z 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC huobi 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC huobi 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC lbank 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC upbit 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC yobit 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC yobit 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/CNY chbtc 104.95 - 104.95 104.95 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ETC/CNY chbtc 104.95 - 104.95 104.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۱۱:۴۸
ETC/ETH bibox 0.0356 - 0.0351 0.0362 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH bibox 0.0356 - 0.0351 0.0362 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH upbit 0.035 - 0.0348 0.0358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/KRW upbit 20400 - 20320 21200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD huobi 14.63 - 14.32 16.69 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD huobi 14.63 - 14.32 16.69 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD huobi 20.6 - 17.78 20.91 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD upbit 14.63 - 14.3498 16.745 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD upbit 20.51 - 17.7531 20.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD yobit 15.4488 - 15.2 17.67 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD yobit 15.4488 - 15.2 17.67 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD yobit 21.7 - 18.54 21.9768 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC bigone 0.0028 - 0.0026 0.0028 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC bigone 0.0022 - 0.0022 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC hitbtc 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC kraken 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC kucoin 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC kucoin 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC zb-com 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH hitbtc 0.0352 - 0.0349 0.0356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH kraken 0.0353 - 0.035 0.0357 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH kucoin 0.035 - 0.035 0.0357 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH kucoin 0.035 - 0.035 0.0357 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/EUR kraken 14.787 - 14.773 15.569 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/KCS kucoin 6.6599 - 6.0051 6.824 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/KCS kucoin 6.6599 - 6.0051 6.824 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD hitbtc 15.38 - 15.3 17.31 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD hitbtc 21.35 - 18.29 21.5 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD kraken 14.508 - 14.215 16.637 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD kraken 20.614 - 17.805 21.14 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD zb-com 14.62 - 14.42 15.65 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD zb-com 20.42 - 17.8 20.44 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC binance 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC bittrex 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC coinegg 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC gate-io 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC qryptos 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH binance 0.0352 - 0.0349 0.0356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH bittrex 0.035 - 0.0348 0.0358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH gate-io 0.0352 - 0.035 0.0357 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/KRW bithumb 20330 - 20330 21140 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/KRW coinone 20370 - 20340 21120 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD bittrex 14.63 - 14.332 16.745 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD bittrex 20.6671 - 17.7531 20.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD gate-io 14.63 - 14.31 16.68 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD gate-io 20.75 - 17.74 20.88 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC bitfinex 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC poloniex 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH poloniex 0.0353 - 0.0349 0.0358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/KRW coinnest 16800 - 16200 17030 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD bitfinex 14.58 - 14.34 16.668 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD bitfinex 20.575 - 17.774 20.9 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD poloniex 20.5182 - 17.7951 20.9282 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/AUD synthetic 23.749 - 23.704 24.846 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC btc-alpha 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC cointiger 0.0011 0.0012 0.0011 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۱۲
ETC/BTC cryptopia 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/BTC cryptopia 0.0022 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/CAD synthetic 23.583 - 23.538 24.671 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/CNY synthetic 115.48 - 115.26 120.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/CNY synthetic 25.752 25.737 24.498 26.145 1.17 4.74% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
ETC/HKD synthetic 143.45 - 143.18 150.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ILS synthetic 63.721 - 63.6 66.692 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/INR synthetic 1180.53 - 1180.52 1244.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/LTC cryptopia 0.1359 - 0.1359 0.1359 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ETC/LTC cryptopia 0.1359 - 0.1359 0.1359 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ETC/MXN synthetic 338.58 - 337.94 354.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/MYR synthetic 71.63 - 71.494 74.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/PLN synthetic 62.496 - 62.451 65.487 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/RUB synthetic 1039.81 - 1039.8 1096.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/SAR synthetic 68.568 - 68.438 71.766 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/SEK synthetic 149.67 - 149.67 157.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/TRY synthetic 72.863 - 72.724 76.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD cointiger 3.731 3.7234 3.5264 3.7768 0.18 5.08% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
ETC/USD cryptopia 14.6762 - 14.25 17.102 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD cryptopia 14.6762 - 14.25 17.102 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ETC/USD cryptopia 20.98 - 17.535 21 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
ETC/VND synthetic 416983 - 416191 436425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/ZAR synthetic 214.61 - 214.2 224.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
ETC/DOGE cryptopia 2525 - 2525 2525 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ETC/DOGE cryptopia 2525 - 2525 2525 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۰۰
ETC/AUD btc-markets 5.16 5.12 4.92 5.18 0.24 4.88% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۴:۳۲
ETC/BTC btc-markets 0.0011 0.0009 0.0009 0.0011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۳:۵۲
ETC/BTC coinexchange 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ساعت ۰:۰۰
ETC/ETH coinexchange 0.0288 - 0.0275 0.0292 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ساعت ۰:۰۰
ETC/IDR btc-indonesia 261000 - 260200 267000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
Ethereum Classic Index investing-com 3.7257 3.7252 3.5354 3.7698 0.19 5.33% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
Ethereum Classic Index investing-com 3.276 3.273 3.114 3.312 0.16 5.03% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۰۰
Ethereum Classic AUD Index investing-com 5.16 5.12 4.92 5.18 0.24 4.88% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۴:۳۲
Ethereum Classic BTC Index investing-com 0.0011 0.0012 0.0011 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۶:۰۴
Ethereum Classic CAD Index investing-com 4.99 4.9871 4.7471 5.0662 0.23 4.74% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
Ethereum Classic CNY Index investing-com 25.752 25.737 24.498 26.145 1.17 4.74% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
Ethereum Classic HKD Index investing-com 29.128 29.112 27.71 29.573 1.32 4.74% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
Ethereum Classic ILS Index investing-com 14.053 14.045 13.369 14.268 0.64 4.73% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
Ethereum Classic INR Index investing-com 268.32 268.17 255.26 272.42 12.13 4.73% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
Ethereum Classic KRW Index investing-com 4182.7 4181 3991.7 4258.6 186.80 4.67% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۰۸
Ethereum Classic MXN Index investing-com 75.44 75.4 71.77 76.6 3.41 4.73% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
Ethereum Classic MYR Index investing-com 15.604 15.595 14.844 15.842 0.71 4.74% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
Ethereum Classic PLN Index investing-com 14.154 14.146 13.465 14.371 0.64 4.74% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
Ethereum Classic RUB Index investing-com 248.83 248.68 236.71 252.63 11.25 4.74% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
Ethereum Classic SAR Index investing-com 13.99 13.982 13.309 14.203 0.63 4.74% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
Ethereum Classic SEK Index investing-com 33.78 33.76 32.14 34.3 1.53 4.74% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
Ethereum Classic TRY Index investing-com 19.996 19.985 19.023 20.302 0.90 4.73% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
Ethereum Classic VND Index investing-com 86819 86769 82593 88145 3925.00 4.73% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
Ethereum Classic ZAR Index investing-com 53.7 53.67 51.08 54.52 2.43 4.74% ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۱۵:۲۰
بیشتر

استراتیس / Stratis

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
STRAT/BTC upbit 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/ETH upbit 0.0054 - 0.0054 0.0054 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/KRW upbit 2535 - 2535 2535 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/BTC hitbtc 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/ETH hitbtc 0.0052 - 0.0052 0.0052 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/USD hitbtc 5.39 - 4.93 5.39 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
STRAT/BTC binance 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/BTC bittrex 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/ETH binance 0.0054 - 0.0054 0.0054 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/ETH bittrex 0.0054 - 0.0054 0.0054 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/BTC coinrail 0.001 - 0.001 0.001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/BTC livecoin 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/BTC livecoin 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/BTC poloniex 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/ETH livecoin 0.0049 - 0.0049 0.0049 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/ETH livecoin 0.0049 - 0.0049 0.0049 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/KRW coinrail 3000 - 3000 3000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/USD livecoin 5.221 - 4.4366 5.221 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
STRAT/BTC cryptopia 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/BTC cryptopia 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/LTC cryptopia 0.0291 - 0.0291 0.0291 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/LTC cryptopia 0.0291 - 0.0291 0.0291 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/DOGE cryptopia 755.41 - 755.41 755.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/DOGE cryptopia 755.41 - 755.41 755.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/BTC trade-by-trade 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
STRAT/USD trade-by-trade 4.8359 - 4.6926 4.8359 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Stratis BTC Index investing-com 0.0003 - 0.0003 0.0003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
Investing.com STRAT Index investing-com 2.2041 - 2.2041 2.2041 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۵۶
بیشتر

استلار لومنس / Stellar Lumens

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XLM/BTC aex 0.0001 - 0.0001 0.0001 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۴