بازارهای ارزی / شاخص های اصلی

جفت ارزهای پایه / Ask

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / پوند 0.874 - 0.8729 0.874 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۵:۰۷
پوند / ین ژاپن 149.24 - 149.23 149.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
یورو / ین ژاپن 130.39 - 130.27 130.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۵:۰۷
بیت کوین / یورو 6977.57 - 6977.57 7006.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۵:۰۷
پوند / دلار کانادا 1.7368 - 1.7358 1.7368 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
پوند / فرانک سوییس 1.3444 - 1.3441 1.3453 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
یورو / درهم امارات 1.5675 - 1.5661 1.568 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۵:۰۷
یورو / دلار کانادا 1.5169 - 1.515 1.5169 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۵:۰۷
یورو / فرانک سوییس 1.1744 - 1.1732 1.1748 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۵:۰۷
پوند / دلار استرالیا 1.7944 - 1.7936 1.7954 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
پوند / دلار نیوزیلند 1.9492 - 1.9477 1.9493 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
یورو / دلار نیوزیلند 1.7027 - 1.7009 1.7027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
دلار کانادا / ین ژاپن 85.99 - 85.99 86.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
فرانک سوییس / ین ژاپن 111.03 - 110.95 111.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
دلار استرالیا / ین ژاپن 83.22 - 83.12 83.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
دلار نیوزیلند / ین ژاپن 76.68 - 76.6 76.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
دلار کانادا / فرانک سوییس 0.7745 - 0.7745 0.7751 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
دلار استرالیا / دلار کانادا 0.9678 - 0.967 0.968 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
دلار استرالیا / فرانک سوییس 0.7495 - 0.7492 0.7496 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
دلار نیوزیلند / دلار کانادا 0.892 - 0.8909 0.892 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
دلار نیوزیلند / فرانک سوییس 0.6908 - 0.6904 0.6908 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
دلار استرالیا / دلار نیوزیلند 1.0864 - 1.0856 1.0864 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
پوند / دلار 1.347 - 1.347 1.3484 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
یورو / دلار 1.1769 - 1.1766 1.1774 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۵:۰۶
دلار / ین ژاپن 110.77 - 110.72 110.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
بیت کوین / دلار 8328.4 8322.3 8180.2 8370.2 41.40 0.50% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۸:۰۴
دلار / یوان چین 6.3804 - 6.3804 6.3832 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
دلار / کرون سوئد 8.7589 - 8.7509 8.7613 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
دلار / روپیه هند 67.99 - 67.99 67.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۱۵
دلار / پزوی مکزیک 19.9579 - 19.938 19.9579 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
دلار / روبل روسیه 62.4108 62.2749 62.2749 62.4108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۲۷
دلار / لیره ترکیه 4.493 - 4.4926 4.4957 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
دلار / دلار کانادا 1.2885 - 1.2876 1.2885 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
دلار / فرانک سوییس 0.9979 - 0.9975 0.9979 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
دلار / دلار هنگ کنگ 7.8515 - 7.8515 7.8515 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۵۵
دلار / دلار سنگاپور 1.345 - 1.3439 1.345 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
دلار / کرون دانمارک 6.3292 - 6.3292 6.3326 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
اتریوم / دلار آمریکا 709.85 709.8957 684.2351 716.224 8.09 1.15% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۸:۰۷
دلار استرالیا / دلار 0.7512 - 0.7508 0.7513 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
دلار نیوزیلند / دلار 0.6916 - 0.6916 0.6922 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
دلار / راند آفریقای جنوبی 12.785 - 12.7808 12.7899 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵

جفت ارزهای پایه / Bid

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
یورو / پوند 0.8738 - 0.8727 0.8738 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
پوند / ین ژاپن 149.22 - 149.18 149.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
یورو / ین ژاپن 130.37 - 130.27 130.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
بیت کوین / یورو 6997.6 - 6952.7 7033.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۳:۵۷
پوند / دلار کانادا 1.7349 - 1.7349 1.736 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
پوند / فرانک سوییس 1.3439 - 1.3439 1.3448 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
یورو / درهم امارات 1.5668 - 1.5665 1.5676 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
یورو / دلار کانادا 1.5163 - 1.5147 1.5163 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
یورو / فرانک سوییس 1.1742 - 1.1739 1.1745 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
پوند / دلار استرالیا 1.7927 - 1.7927 1.795 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
پوند / دلار نیوزیلند 1.9467 - 1.9452 1.9484 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
یورو / دلار نیوزیلند 1.7015 - 1.7001 1.7015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
دلار کانادا / ین ژاپن 85.94 - 85.93 86.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
فرانک سوییس / ین ژاپن 110.98 - 110.92 111.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
دلار استرالیا / ین ژاپن 83.18 - 83.11 83.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
دلار نیوزیلند / ین ژاپن 76.52 - 76.52 76.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
دلار کانادا / فرانک سوییس 0.7741 - 0.774 0.775 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
دلار استرالیا / دلار کانادا 0.9676 - 0.9668 0.9676 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
دلار استرالیا / فرانک سوییس 0.7492 - 0.749 0.7492 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
دلار نیوزیلند / دلار کانادا 0.891 - 0.8904 0.8913 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
دلار نیوزیلند / فرانک سوییس 0.6891 - 0.6891 0.6902 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
دلار استرالیا / دلار نیوزیلند 1.0858 - 1.085 1.0858 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۵۵
پوند / دلار 1.3469 - 1.3469 1.3482 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
یورو / دلار 1.177 - 1.1765 1.177 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
اتریوم / دلار 690.53 - 682.55 695.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۳
دلار / ین ژاپن 110.76 - 110.71 110.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
بیت کوین / دلار 8200.3 - 8143.4 8262.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱۳:۵۷
دلار / یوان چین 6.3784 - 6.3784 6.3812 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
دلار / روپیه هند 67.98 - 67.98 67.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۱۵
دلار / کرون سوئد 8.7493 - 8.7487 8.7591 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
دلار / پزوی مکزیک 19.9429 - 19.9225 19.945 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
دلار / روبل روسیه 62.3408 62.2749 62.2749 62.3408 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۲۷
دلار / لیره ترکیه 4.489 - 4.4889 4.4904 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
دلار / دلار کانادا 1.2883 - 1.2874 1.2883 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
دلار / فرانک سوییس 0.9977 - 0.9972 0.9978 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
دلار / دلار هنگ کنگ 7.8483 - 7.8483 7.8486 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۵۵
دلار / دلار سنگاپور 1.3425 - 1.3416 1.3425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
دلار / کرون دانمارک 6.3243 - 6.3243 6.3276 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
دلار استرالیا / دلار 0.751 - 0.7508 0.7512 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
دلار نیوزیلند / دلار 0.6914 - 0.6914 0.6921 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵
دلار / راند آفریقای جنوبی 12.7564 - 12.7564 12.7856 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۳۵