شاخص یاب
افغانستان افغانستان
افغانستان
افغانستان

USD/AFN

74.807
قیمت روز
0 (0.17%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 01:06:13
0 (0.60%)
تغییر ۳ ماهه
2 (3.22%)
تغییر ۶ ماهه
75 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی افغانستان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AFN/GBP - 0.0101 - 0.0101 0.0101 0.00 0.99% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
EUR/AFN 83.29 85.44 - 85.44 85.44 0.23 0.27% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۶
GBP/AFN - 96.595 - 96.595 96.595 0.46 0.47% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
USD/AFN - 74.807 - 74.807 74.807 0.13 0.17% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۶