شاخص یاب
آلبانی آلبانی
آلبانی
آلبانی

ALL/USD

0.009
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ دی ۱۳۹۷
ساعت 15:47:17
0 (1.10%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.10%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی آلبانی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ALL/EUR - 0.0079 - 0.0079 0.0079 0.00 1.28% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۵:۲۱
ALL/GBP - 0.007 - 0.007 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۶:۲۴
ALL/USD - 0.009 - 0.009 0.009 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۵:۴۷
EUR/ALL 123.05 121.55 - 121.55 121.55 0.55 0.45% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۲۱
GBP/ALL 137.19 137.17 - 137.17 137.17 0.73 0.53% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۲۴
دلار / لک آلبانی 108.69 109.61 109.58 109.5 109.63 0.05 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۲۳