شاخص یاب
استرالیا استرالیا
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.7169
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 01:32:10
0 (0.72%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.56%)
تغییر ۶ ماهه
0 (10.40%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

42
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 17:01:40
3 (7.69%)
تغییر ۳ ماهه
3 (7.69%)
تغییر ۶ ماهه
42 (0.00%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

5,941
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 08:34:27
102 (1.68%)
تغییر ۳ ماهه
414 (6.51%)
تغییر ۶ ماهه
178 (2.91%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی استرالیا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/AUD 0.3698 0.3789 - 0.3785 0.3798 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۰۶
ARS/AUD 0.0453 0.0371 - 0.0369 0.0371 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۹
AUD/AED 2.7031 2.64 - 2.64 2.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۹
AUD/ARS 22.071 26.929 26.9303 26.929 26.9352 0.03 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۰۹
AUD/BBD 1.4348 1.4984 - 1.4978 1.507 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/BGN - 1.2323 1.2341 1.2323 1.2341 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۰۶
AUD/BHD 0.2757 0.2795 - 0.2793 0.2799 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AUD/BRL 2.9789 2.686 2.689 2.686 2.6897 0.01 0.19% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۰۶
AUD/BYN 1.4938 1.5002 - 1.4997 1.5089 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/CLP 488.4 480.498 481.261 480.498 481.261 0.62 0.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۰۶
AUD/CNH - 4.872 4.8779 4.872 4.8779 0.01 0.15% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۰۶
AUD/CNY 5.0339 4.8491 4.8513 4.8491 4.8541 0.01 0.17% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۰۹
AUD/CZK 16.35 16.104 16.129 16.104 16.129 0.02 0.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۰۶
AUD/DKK 4.7409 4.7025 4.7095 4.7025 4.7095 0.01 0.17% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۰۶
AUD/EGP 13.1306 13.1747 - 13.1676 13.1866 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/EUR 0.6357 0.6301 0.63 0.63 0.6309 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۰۹
AUD/FJD 1.5365 1.5128 - 1.5128 1.5128 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۶
AUD/GBP 0.5703 0.5564 0.556 0.556 0.5572 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۰۹
AUD/HKD 5.7773 5.6191 5.6167 5.6167 5.6243 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۰۹
AUD/HRK 4.7159 4.6791 4.6859 4.6791 4.6859 0.01 0.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۰۶
AUD/HUF 205.635 200.27 200.48 200.27 200.48 0.13 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۰۶
AUD/IDR 10533.9 10144.3 10149.2 10144.3 10151.5 15.30 0.15% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۰۹
AUD/INR 51.372 50.924 50.976 50.924 51.019 0.10 0.19% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۰۹
AUD/ISK 78.73 79.17 - 79.16 79.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/JMD 98.86 101.15 - 101.07 101.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/JOD 0.5204 0.5241 - 0.5237 0.5246 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/KES 73.57 75.05 - 74.99 75.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AUD/KRW 822.33 806.22 805.57 805.57 806.27 0.02 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۰۹
AUD/LBP 1083.02 1133.88 - 1116.48 1134.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/LFX - 1.4492 1.4494 1.4492 1.4494 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۶
AUD/LKR 115.43 119.89 - 118.16 119.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/LTL 2.2028 2.1004 2.1036 2.1004 2.1036 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۰۶
AUD/MAD 6.7789 6.8484 6.8576 6.8484 6.8576 0.01 0.17% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۰۶
AUD/MXN 13.9207 13.668 13.6589 13.6589 13.6908 0.02 0.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۰۹
AUD/MYR 3.0139 2.946 2.945 2.945 2.9514 0.01 0.27% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۰۹
AUD/NAD 10.591 10.7014 - 10.6956 10.7116 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/NOK 6.1804 6.1275 6.1362 6.1275 6.1373 0.01 0.22% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۰۶
AUD/NPR 80.78 82.94 - 82.92 83.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/OMR 0.2824 0.2844 - 0.2839 0.2846 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AUD/PAB 0.7168 0.7486 - 0.7484 0.7529 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/PGK - 2.3729 - 2.3729 2.3729 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۵:۵۴
AUD/PHP 39.24 37.69 37.695 37.69 37.702 0.02 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۰۶
AUD/PKR 89.997 100.21 - 100.21 100.21 0.08 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۶
AUD/PLN 2.7283 2.7004 2.7043 2.7004 2.7043 0.01 0.21% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۰۶
AUD/QAR 2.6791 2.6806 - 2.6791 2.6831 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/RON 2.9484 2.9558 - 2.9548 2.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/RUB 49.51 47.418 47.398 47.398 47.506 0.10 0.22% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۰۹
AUD/SAR 2.7573 2.7636 - 2.7617 2.7659 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/SEK 6.6902 6.4591 6.47 6.4591 6.47 0.01 0.18% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۰۶
AUD/SGD 1.0049 0.973 0.9726 0.9726 0.9741 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۰۹
AUD/THB 24.01 22.733 22.717 22.717 22.743 0.03 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۰۹
AUD/TRY 4.4657 3.8118 3.814 3.8118 3.814 0.01 0.23% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۰۶
AUD/TWD 21.851 21.551 - 21.551 21.551 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۰۶
AUD/UAH 20.0957 20.4769 - 20.4732 20.5886 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/VEF 59203.62 59352 - 59328 59528 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
AUD/XAF 417.14 417.14 - 417.03 419.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/XCD 1.9787 2 - 1.9986 2.0016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/XOF 417.14 417.14 - 417.03 428.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/ZAR 10.5944 9.9099 9.9076 9.9076 9.9242 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۰۹
BGN/AUD - 0.8109 0.8102 0.8102 0.8109 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۰۶
BRL/AUD 0.3352 0.3716 - 0.3716 0.3716 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۱۸
BTC/AUD - 5064.09 5061.65 5031.89 5064.09 41.70 0.83% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۷:۰۶
CAD/AUD 1.0418 1.0529 1.0522 1.0502 1.0529 0.00 0.19% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۰۹
CHF/AUD 1.3802 1.4007 1.4019 1.4002 1.4019 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۰۹
CLP/AUD - 0.0021 0.002 0.002 0.0021 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ساعت ۱۳:۰۶
CNY/AUD 0.1984 0.2059 0.2058 0.2057 0.2059 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۰۹
DKK/AUD 0.2109 0.2125 0.2123 0.2123 0.2125 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۰۶
HKD/AUD 0.1731 0.1779 0.178 0.1778 0.178 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۰۹
HRK/AUD - 0.2136 0.2134 0.2134 0.2136 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۰۶
IDR/AUD 0.0094 0.0099 - 0.0099 0.0099 0.00 1.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۰۹
INR/AUD - 0.0196 - 0.0195 0.0196 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۶
JPY/AUD 0.0123 0.0127 - 0.0127 0.0127 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۲۴
KRW/AUD 0.0012 0.1239 0.124 0.1239 0.124 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۰۹
LTL/AUD - 0.4758 0.4753 0.4753 0.4758 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۰۶
MAD/AUD - 0.1459 0.1458 0.1458 0.1459 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۰۶
MXN/AUD 0.0718 0.0731 - 0.0731 0.0731 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۰۶
MYR/AUD - 0.3388 0.3386 0.3386 0.3388 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۰۹
NOK/AUD 0.1617 0.1618 - 0.1616 0.1619 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/AUD 0.9109 0.94 0.9407 0.94 0.9407 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۰۹
PGK/AUD - 0.4042 - 0.4042 0.4042 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۵:۵۴
PHP/AUD - 0.0264 - 0.0264 0.0265 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۶
PLN/AUD 0.3664 0.3664 - 0.3661 0.3667 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
RUB/AUD 0.0202 0.0211 - 0.0211 0.0211 0.00 0.48% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۱۸
SAR/AUD 0.3622 0.3624 - 0.362 0.3625 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/AUD 0.1494 0.1545 - 0.154 0.1547 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۹
SGD/AUD 0.9949 1.0267 1.0273 1.0262 1.0273 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۰۹
THB/AUD 0.0416 0.0439 0.044 0.0439 0.044 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۰۹
TRY/AUD 0.2235 0.2236 - 0.2233 0.2244 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/AUD 0.0443 0.0451 - 0.0451 0.0451 0.00 0.22% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۱۸
VEF/AUD 0.0117 0.0117 - 0.0117 0.0118 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۱:۰۶
XAG/AUD - 21.37 21.35 21.35 21.37 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۰۶
XAU/AUD - 1784.1 1785.4 1784.1 1787.4 3.50 0.20% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۰۶
ZAR/AUD 0.0943 0.1008 0.1007 0.1007 0.1008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۰۹
پوند / دلار استرالیا 1.7531 1.7966 1.797 1.7943 1.797 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۰۹
دلار / دلار استرالیا 1.3949 1.3953 1.3963 1.3945 1.3965 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۲
دلار استرالیا / دلار 0.7167 0.7169 0.7163 0.7163 0.7175 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۲
یورو / دلار استرالیا 1.5729 1.5862 1.586 1.5847 1.5862 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۰۹
دلار استرالیا / ین ژاپن 81.08 78.671 78.59 78.59 78.676 0.02 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۰۹
دلار استرالیا / دلار کانادا 0.9596 0.9495 0.9496 0.9495 0.9521 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۰۹
دلار استرالیا / فرانک سوییس 0.7243 0.7132 0.7126 0.7126 0.714 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۰۹
دلار استرالیا / دلار نیوزیلند 1.0973 1.0626 1.0618 1.0618 1.0636 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۰۹