شاخص یاب
استرالیا استرالیا
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.7321
قیمت روز
0 (0.16%)
تغییر روزانه
۲۸ آبان ۱۳۹۷
ساعت 06:37:09
0 (0.05%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.54%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.23%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

39
قیمت روز
1 (2.56%)
تغییر روزانه
۲۷ تیر ۱۳۹۷
ساعت 08:01:29
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
2 (4.88%)
تغییر ۶ ماهه
39 (0.00%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

5,780
قیمت روز
43 (0.74%)
تغییر روزانه
۲۸ آبان ۱۳۹۷
ساعت 06:33:39
646 (10.06%)
تغییر ۳ ماهه
411 (6.64%)
تغییر ۶ ماهه
258 (4.28%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی استرالیا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/AUD 0.3698 0.3718 - 0.3718 0.3718 0.00 0.40% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۱۸
ARS/AUD 0.0453 0.0381 0.0382 0.0381 0.0382 0.00 0.26% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۱۵
AUD/AED 2.7031 2.61 - 2.61 2.61 0.07 2.68% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۱۸
AUD/ARS 22.071 26.1475 26.1448 26.1102 26.1475 0.20 0.78% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۱۸
AUD/BBD 1.4348 1.4984 1.4986 1.4978 1.507 0.01 0.56% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/BGN - 1.2541 1.2549 1.2517 1.2549 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۱۸
AUD/BHD 0.2757 0.2795 0.2794 0.2793 0.2799 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AUD/BRL 2.9789 2.7391 - 2.7391 2.7391 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۱۸
AUD/BYN 1.4938 1.5002 1.5003 1.4997 1.5089 0.01 0.57% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/CLP 488.4 490.621 490.905 489.936 491.074 0.31 0.06% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۱۸
AUD/CNH - 5.0741 5.069 5.0525 5.0741 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۱۸
AUD/CNY 5.0339 5.0762 5.0697 5.0036 5.0762 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۱۸
AUD/CZK 16.35 16.654 16.658 16.623 16.661 0.02 0.12% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۱۸
AUD/DKK 4.7409 4.7851 4.7863 4.7791 4.7863 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۱۸
AUD/EGP 13.1306 13.1747 13.1806 13.1676 13.1866 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/EUR 0.6357 0.6413 0.6415 0.6404 0.6415 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۱۸
AUD/FJD 1.5365 1.5342 - 1.5342 1.5342 0.01 0.33% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۱۸
AUD/GBP 0.5703 0.5702 0.5704 0.5692 0.5704 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۱۸
AUD/HKD 5.7773 5.73 5.7333 5.7207 5.7347 0.01 0.15% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۱۸
AUD/HRK 4.7159 4.7638 4.7664 4.754 4.7664 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۱۸
AUD/HUF 205.635 206.11 206.17 205.84 206.17 0.18 0.09% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۱۸
AUD/IDR 10533.9 10473.1 10472.5 10458 10473.1 229.60 2.19% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۱۸
AUD/INR 51.372 51.599 - 51.599 51.599 1.13 2.19% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۱۸
AUD/ISK 78.73 79.17 79.19 79.16 79.32 0.08 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/JMD 98.86 101.15 101.16 101.07 101.72 0.53 0.52% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/JOD 0.5204 0.5241 0.5242 0.5237 0.5246 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/KES 73.57 75.05 75.51 74.99 75.65 0.02 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AUD/KRW 822.33 821.55 821.72 818.66 821.72 0.18 0.02% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۱۸
AUD/LBP 1083.02 1133.88 1134.34 1116.48 1134.34 6.07 0.54% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/LFX - 1.48 1.4804 1.4798 1.4804 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۱۸
AUD/LKR 115.43 119.89 119.94 118.16 119.94 1.55 1.31% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/LTL 2.2028 2.1465 2.1477 2.1432 2.1484 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۱۸
AUD/MAD 6.7789 6.9401 6.944 6.9268 6.944 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۱۸
AUD/MXN 13.9207 14.7737 14.7707 14.7427 14.7737 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۱۸
AUD/MYR 3.0139 3.0637 3.0636 3.0581 3.0655 0.01 0.29% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۱۸
AUD/NAD 10.591 10.7014 10.7043 10.6956 10.7116 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/NOK 6.1804 6.1763 6.178 6.1639 6.1791 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۱۸
AUD/NPR 80.78 82.94 82.96 82.92 83.41 0.47 0.57% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/OMR 0.2824 0.2844 0.2842 0.2839 0.2846 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AUD/PAB 0.7168 0.7486 0.7488 0.7484 0.7529 0.00 0.57% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/PGK - 2.397 - 2.397 2.397 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۱۸
AUD/PHP 39.24 38.409 - 38.409 38.409 0.02 0.05% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۱۸
AUD/PKR 89.997 97.762 97.668 97.668 97.762 0.08 0.08% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۱۵
AUD/PLN 2.7283 2.7658 2.767 2.76 2.767 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۱۸
AUD/QAR 2.6791 2.6806 2.6813 2.6791 2.6831 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/RON 2.9484 2.9558 2.9548 2.9548 2.96 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/RUB 49.51 48.061 48.074 48.061 48.364 0.29 0.61% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۱۸
AUD/SAR 2.7573 2.7636 2.7644 2.7617 2.7659 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/SEK 6.6902 6.5909 6.5946 6.5797 6.5946 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۱۸
AUD/SGD 1.0049 1.005 1.0051 1.0028 1.0051 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۱۸
AUD/THB 24.01 23.441 23.496 23.441 24.034 0.63 2.67% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۱۸
AUD/TRY 4.4657 3.908 3.9061 3.8978 3.9087 0.01 0.21% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۱۸
AUD/TWD 21.851 21.817 - 21.817 21.817 0.03 0.14% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۱۸
AUD/UAH 20.0957 20.4769 20.4838 20.4732 20.5886 0.11 0.52% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/VEF 59203.62 59352 - 59328 59528 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
AUD/XAF 417.14 417.14 417.2 417.03 419.47 2.33 0.56% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/XCD 1.9787 2 2.0003 1.9986 2.0016 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/XOF 417.14 417.14 417.2 417.03 428.76 11.62 2.79% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/ZAR 10.5944 10.2655 10.249 10.2111 10.2655 0.02 0.22% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۱۸
BGN/AUD - 0.7973 0.7968 0.7968 0.7985 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۱۸
BRL/AUD 0.3352 0.3649 0.365 0.3645 0.365 0.00 0.22% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۱۸
BTC/AUD - 7544.64 7541.47 7541.47 7587.13 46.77 0.62% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۱۸
CAD/AUD 1.0418 1.0383 1.0379 1.0379 1.0397 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۱۸
CHF/AUD 1.3802 1.3665 1.3658 1.3644 1.3667 0.00 0.24% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۱۸
CLP/AUD - 0.002 0.0021 0.002 0.0021 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۱۸
CNY/AUD 0.1984 0.1968 0.1984 0.1968 0.1985 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۱۸
DKK/AUD 0.2109 0.2089 0.209 0.2089 0.2091 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۱۸
HKD/AUD 0.1731 0.1745 0.1744 0.1743 0.1747 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۱۸
HRK/AUD - 0.2099 0.2098 0.2098 0.2102 0.00 0.19% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۱۸
IDR/AUD 0.0094 0.0094 0.0093 0.0093 0.0094 0.00 1.08% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۵:۵۴
INR/AUD - 0.0191 0.019 0.019 0.0191 0.00 1.06% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۱۸
JPY/AUD 0.0123 0.0121 0.0122 0.0121 0.0122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۱۸
KRW/AUD 0.0012 0.1217 0.1215 0.1215 0.1217 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۱۸
LTL/AUD - 0.4658 0.4656 0.4654 0.4665 0.00 0.24% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۱۸
MAD/AUD - 0.1441 0.144 0.144 0.1443 0.00 0.21% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۱۸
MXN/AUD 0.0718 0.0677 0.0678 0.0677 0.0678 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۱۸
MYR/AUD - 0.3282 0.3283 0.3282 0.3286 0.00 0.80% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۱۸
NOK/AUD 0.1617 0.1618 0.1617 0.1616 0.1619 0.00 0.19% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/AUD 0.9109 0.9381 0.9382 0.9381 0.9393 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۱۸
PGK/AUD - 0.4001 - 0.4001 0.4001 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۱۸
PHP/AUD - 0.0259 0.026 0.0259 0.0261 0.00 0.77% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۱۲
PLN/AUD 0.3664 0.3664 0.3665 0.3661 0.3667 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
RUB/AUD 0.0202 0.0208 - 0.0208 0.0208 0.00 0.48% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۱۸
SAR/AUD 0.3622 0.3624 0.3622 0.362 0.3625 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/AUD 0.1494 0.1517 0.1516 0.1515 0.1517 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۱۸
SGD/AUD 0.9949 0.9947 0.9945 0.9945 0.9953 0.00 0.26% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۱۸
THB/AUD 0.0416 0.0417 0.0416 0.0416 0.0417 0.00 0.48% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۱۸
TRY/AUD 0.2235 0.2236 0.2235 0.2233 0.2244 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/AUD 0.0443 0.0445 0.0446 0.0445 0.0446 0.00 0.23% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۱۵
VEF/AUD 0.0117 0.0117 0.0118 0.0117 0.0118 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۱:۰۶
XAG/AUD - 19.63 19.64 19.63 19.65 0.02 0.10% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۱۸
XAU/AUD - 1668.9 1670.3 1668.4 1670.3 9.20 0.55% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۱۸
ZAR/AUD 0.0943 0.0973 0.0975 0.0973 0.0976 0.00 0.21% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۱۸
پوند / دلار استرالیا 1.7531 1.7536 1.7528 1.7528 1.7547 0.00 0.27% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۱۸
دلار / دلار استرالیا 1.3662 1.3663 1.3664 1.3651 1.3685 0.00 0.21% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۳۷
دلار استرالیا / دلار 0.7318 0.7321 0.732 0.7312 0.7326 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۳۷
یورو / دلار استرالیا 1.5729 1.5591 1.5586 1.5586 1.5604 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۱۸
دلار استرالیا / ین ژاپن 81.08 82.428 82.521 82.411 82.526 0.24 0.29% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۱۸
دلار استرالیا / دلار کانادا 0.9596 0.9629 0.9632 0.9607 0.9632 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۱۸
دلار استرالیا / فرانک سوییس 0.7243 0.7316 0.7319 0.7308 0.7323 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۱۸
دلار استرالیا / دلار نیوزیلند 1.0973 1.0658 1.0655 1.0643 1.0658 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۱۸