کالایاب
شاخص یاب
آروبا آروبا
آروبا
آروبا

AWG/USD

0.5532
قیمت روز
0 (0.07%)
تغییر روزانه
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 17:45:27
0 (0.13%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.13%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی آروبا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AWG/GBP - 0.4168 - 0.4144 0.4171 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۳:۰۶
AWG/USD - 0.5532 0.5533 0.5532 0.5533 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۷:۴۵
GBP/AWG - 2.3733 - 2.3726 2.3869 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۳:۰۶
USD/AWG - 1.791 - 1.791 1.791 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۳:۰۶