شاخص یاب
بوسنی و هرزگوین بوسنی و هرزگوین
بوسنی و هرزگوین
بوسنی و هرزگوین

BAM/USD

0.58
قیمت روز
0 (0.19%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 15:44:10
0 (1.51%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.61%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی بوسنی و هرزگوین

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BAM/GBP - 0.4486 - 0.4486 0.4486 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۲۱
BAM/USD - 0.58 - 0.58 0.58 0.00 0.19% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۴۴
EUR/BAM 1.9458 1.9458 - 1.9458 1.9458 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۵۱
GBP/BAM - 2.2065 - 2.2065 2.2065 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۲۱
USD/BAM - 1.7066 - 1.7066 1.7066 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۲۱