کالایاب
شاخص یاب
بوسنی و هرزگوین بوسنی و هرزگوین
بوسنی و هرزگوین
بوسنی و هرزگوین

BAM/USD

0.5755
قیمت روز
0 (0.19%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 04:41:11
0 (0.57%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.81%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی بوسنی و هرزگوین

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BAM/GBP - 0.4362 0.4363 0.4362 0.4364 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۷:۴۵
BAM/USD - 0.5755 - 0.5755 0.5755 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۴:۴۱
EUR/BAM 1.9458 1.9458 - 1.9458 1.9458 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۵۱
GBP/BAM - 2.2691 2.2684 2.2684 2.2691 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۷:۴۵
USD/BAM - 1.7199 - 1.7199 1.7199 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۱۲