شاخص یاب
بلغارستان بلغارستان
بلغارستان
بلغارستان

BGN/USD

0.5794
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 01:20:12
0 (1.06%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.00%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.00%)
نوسان سالیانه

BGBX40

567
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 12:34:25
43 (6.98%)
تغییر ۳ ماهه
65 (10.28%)
تغییر ۶ ماهه
145 (20.32%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی بلغارستان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AUD/BGN - 1.2323 - 1.2323 1.2341 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۰۶
BGN/AUD - 0.8109 - 0.8102 0.8109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۰۶
BGN/CAD - 0.7705 - 0.7705 0.7714 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۱۵
BGN/CNY - 3.9333 - 3.9333 3.9333 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ساعت ۲:۱۵
BGN/DKK - 3.8053 - 3.8053 3.8059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۱۵
BGN/PLN - 2.194 - 2.194 2.194 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ساعت ۲:۱۵
BGN/RUB 39.8476 39.8522 - 39.7802 39.8522 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BGN/USD - 0.5794 - 0.5794 0.5794 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۲۰
CAD/BGN - 1.2976 - 1.2962 1.2976 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۱۵
CHF/BGN 1.7061 1.7264 - 1.7211 1.7272 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/BGN - 0.2536 - 0.2535 0.2536 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۱۵
DKK/BGN 0.2612 0.2613 - 0.2613 0.2613 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۱۵
EUR/BGN 1.9483 1.9507 - 1.9507 1.9512 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۱۵
GBP/BGN 2.1723 2.2149 - 2.2149 2.2149 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۱۲
RUB/BGN 0.025 0.0252 - 0.0252 0.0255 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
دلار / لو بلغارستان 1.7192 1.7201 - 1.7201 1.7216 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۲