کالایاب
شاخص یاب
برمودا برمودا
برمودا
برمودا

USD/BMD

1
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی برمودا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BMD/BBD - 1.944 - 1.944 1.944 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۴:۴۵
BMD/CAD - 1.339 1.3393 1.3386 1.3394 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۵:۱۵
BMD/EUR - 0.876 - 0.876 0.876 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۵:۰۰
BMD/GBP - 0.7549 0.755 0.7547 0.755 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۵:۱۵
BMD/KYD - 0.8317 - 0.8317 0.8317 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۴:۵۱
CAD/BMD - 0.7466 0.7465 0.7465 0.7468 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۵:۱۵
EUR/BMD - 1.1356 - 1.1356 1.1356 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۵:۰۰
GBP/BMD - 1.3244 1.3243 1.3243 1.3248 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۵:۱۵
KYD/BMD - 1.196 - 1.196 1.196 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۴:۵۱
USD/BMD - 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰