شاخص یاب
برمودا برمودا
برمودا
برمودا

USD/BMD

1
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی برمودا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BMD/BBD - 1.9535 - 1.9535 1.9538 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۰۶
BMD/CAD - 1.3226 - 1.3226 1.3243 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۰۶
BMD/EUR - 0.8749 - 0.8749 0.8749 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۶
BMD/GBP - 0.7742 - 0.7742 0.7751 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲۳:۰۶
BMD/KYD - 0.8308 - 0.8308 0.8308 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۰۶
CAD/BMD - 0.7557 - 0.755 0.7557 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۰۶
EUR/BMD - 1.137 - 1.137 1.137 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۶
GBP/BMD - 1.2914 - 1.2899 1.2914 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲۳:۰۶
KYD/BMD - 1.1974 - 1.1974 1.1974 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۰۶
USD/BMD - 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰