شاخص یاب
بوتان بوتان
بوتان
بوتان

بیت کوین / دلار

3766.2
قیمت روز
12 (0.32%)
تغییر روزانه
۳۰ دی ۱۳۹۷
ساعت 02:56:46
2,813 (42.76%)
تغییر ۳ ماهه
3,608 (48.93%)
تغییر ۶ ماهه
8,855 (70.16%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,984
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 21:01:32
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
25 (1.24%)
تغییر ۶ ماهه
1,984 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی بوتان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BTC/AUD - 5189.33 5187.24 5165.57 5189.33 26.77 0.52% ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ساعت ۲:۰۶
BTC/BRL - 14143.99 14165.7 14143.99 14174.45 14.34 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ساعت ۲:۱۵
BTC/CAD - 4872.54 4876.81 4872.54 4886.45 13.38 0.27% ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ساعت ۲:۱۵
BTC/CZK - 83195.1 83395.4 83195.1 83516.5 508.50 0.61% ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ساعت ۲:۳۶
BTC/GBP - 2908.9 2909.25 2908.9 2909.25 4.83 0.17% ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ساعت ۲:۱۵
BTC/IDR - 52789104 52772920 52768864 52789104 12400.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ساعت ۲:۳۶
BTC/MXN - 71391 70919 70907.2 71391 111.00 0.16% ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ساعت ۲:۰۶
BTC/NZD - 5511.7 5506.36 5506.36 5511.7 64.20 1.18% ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ساعت ۲:۰۶
BTC/PLN - 13772.35 13801.82 13772.35 13845.98 89.01 0.65% ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ساعت ۲:۳۶
BTC/RUB - 254657 255585 254007 255585 274.00 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ساعت ۲:۳۶
BTC/SEK - 50000 - 50000 50000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۴:۱۵
BTC/SGD - 4879.98 - 4879.98 4994.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۴:۱۵
BTC/TRY - 19859.97 19885.08 19830.84 19885.08 29.43 0.15% ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ساعت ۲:۴۵
BTN/GBP - 0.0107 - 0.0107 0.0107 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۶
BTN/USD - 0.0139 - 0.0139 0.0139 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۴:۴۱
EUR/BTN - 79.8936 - 79.876 79.8936 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۰۶
GBP/BTN - 90.9227 - 90.4676 90.965 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۰۶
بیت کوین / دلار - 3766.2 3768.5 3766.2 3783 11.90 0.32% ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ساعت ۲:۵۶
بیت کوین / یورو 6997.6 3264.17 3261.83 3257.64 3264.66 6.31 0.19% ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ساعت ۲:۲۱