کالایاب
شاخص یاب
بوتسوانا بوتسوانا
بوتسوانا
بوتسوانا

BWP/USD

0.0922
قیمت روز
0 (0.54%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 08:31:10
0 (0.77%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.18%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

333
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:02:08
33 (11.00%)
تغییر ۳ ماهه
33 (11.00%)
تغییر ۶ ماهه
333 (0.00%)
نوسان سالیانه

BSE Foreign Company

7,879
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 05:34:58
25 (0.32%)
تغییر ۳ ماهه
263 (3.23%)
تغییر ۶ ماهه
746 (8.65%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی بوتسوانا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BWP/CHF - 0.0921 - 0.0921 0.0921 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۴:۲۷
BWP/EUR - 0.0815 - 0.0815 0.0815 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۴:۲۷
BWP/GBP - 0.0706 - 0.0706 0.0706 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۴:۲۷
BWP/JPY - 10.644 - 10.644 10.654 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱:۴۱
BWP/USD - 0.0922 - 0.0922 0.0922 0.00 0.54% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۸:۳۱
BWP/ZAR 1.3538 1.3552 1.3551 1.3499 1.3552 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۴:۲۴
CHF/BWP - 10.5735 - 10.5735 10.5735 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۴:۲۷
EUR/BWP 12.15 11.9585 - 11.9585 11.9585 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۴:۲۷
GBP/BWP 13.546 13.777 - 13.777 13.777 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۴:۲۷
JPY/BWP - 0.0939 - 0.0939 0.0939 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۳۰
ZAR/BWP 0.7381 0.7368 0.7369 0.7368 0.7373 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۴:۲۴
دلار / پوله بوتسوانا 10.661 10.7875 - 10.6045 10.7875 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۰:۲۲