شاخص یاب
بوتسوانا بوتسوانا
بوتسوانا
بوتسوانا

BWP/USD

0.0939
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 18:38:11
0 (1.84%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.68%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

320
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:01:42
20 (6.67%)
تغییر ۳ ماهه
19 (6.31%)
تغییر ۶ ماهه
320 (0.00%)
نوسان سالیانه

BSE Foreign Company

7,882
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 04:34:43
64 (0.81%)
تغییر ۳ ماهه
495 (5.90%)
تغییر ۶ ماهه
878 (10.02%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی بوتسوانا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BWP/CHF - 0.0933 - 0.0933 0.0933 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۲۱
BWP/EUR - 0.0823 - 0.0823 0.0823 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۳۰
BWP/GBP - 0.0726 - 0.0726 0.0726 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۲۱
BWP/JPY - 10.644 - 10.644 10.654 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱:۴۱
BWP/USD - 0.0939 - 0.0938 0.0939 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۸
BWP/ZAR 1.3538 1.3131 - 1.3127 1.3131 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۰۹
CHF/BWP - 10.431 - 10.431 10.431 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۲۱
EUR/BWP 12.15 11.8328 - 11.8328 11.834 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۲۱
GBP/BWP 13.546 13.403 - 13.403 13.403 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۲۱
JPY/BWP - 0.094 - 0.094 0.094 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱:۴۱
ZAR/BWP 0.7381 0.7607 - 0.7607 0.7612 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۱۵
دلار / پوله بوتسوانا 10.4822 10.582 - 10.4603 10.582 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۳۸