شاخص یاب
کانادا کانادا
کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.7535
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 05:10:15
0 (1.50%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.71%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.34%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

911
قیمت روز
2 (0.17%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 01:02:08
0 (0.02%)
تغییر ۳ ماهه
67 (6.86%)
تغییر ۶ ماهه
56 (5.81%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی کانادا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/CAD 0.3549 0.3615 - 0.3615 0.3615 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۲۱
ARS/CAD 0.0435 0.0352 - 0.0352 0.0352 0.00 0.28% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۲۴
BGN/CAD - 0.773 0.7735 0.773 0.7735 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۲۴
BMD/CAD - 1.3241 1.3248 1.3241 1.3248 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۶
BRL/CAD 0.3216 0.3537 0.354 0.3537 0.354 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲:۱۵
BTC/CAD - 4801.9 4776.72 4772.68 4801.9 27.64 0.58% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۲۴
CAD/AED 2.8168 2.767 2.7653 2.7652 2.7698 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۲۴
CAD/ARS 22.996 28.38 28.3709 28.3692 28.3852 0.04 0.14% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۶
CAD/AUD 1.0418 1.0467 1.0471 1.0467 1.0474 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۶
CAD/BBD 1.4949 1.5612 - 1.561 1.5691 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/BGN - 1.2935 1.2926 1.2926 1.2935 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۲۴
CAD/BHD 0.2872 0.2912 - 0.2911 0.2913 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/BMD - 0.7551 0.7547 0.7547 0.7551 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۶
CAD/BRL 3.1039 2.8217 2.8216 2.8192 2.8219 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۲۴
CAD/BYN 1.5565 1.5632 - 1.563 1.5711 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/CLP 508.86 505 504.77 504.77 505.01 0.18 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۲۴
CAD/CNH - 5.104 - 5.104 5.104 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۱
CAD/CNY 5.2448 5.0977 5.0952 5.0952 5.0986 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۲۴
CAD/COP 2283.15 2286.22 - 2285.69 2291.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/CZK 17.03 16.886 16.881 16.881 16.892 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۲۴
CAD/DKK 4.942 4.9353 4.9332 4.9332 4.9364 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۲۴
CAD/EGP 13.6832 13.7292 - 13.7173 13.7338 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/EUR 0.6623 0.6612 0.6609 0.6609 0.6613 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۲۴
CAD/GBP 0.5942 0.5805 0.58 0.5796 0.5805 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۲۴
CAD/HKD 6.0186 5.9081 5.9045 5.9038 5.9081 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۲۴
CAD/HRK - 4.9112 4.9093 4.9093 4.9148 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۲۴
CAD/HUF 214.25 211.32 211.2 211.2 211.32 0.15 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۲۴
CAD/IDR 10975.3 10674.2 10670.5 10670.5 10677.8 1.40 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۲۴
CAD/INR 53.524 53.464 53.433 53.433 53.482 0.02 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۲۴
CAD/ISK 82.03 90.8036 90.8217 90.5075 91.2559 0.63 0.69% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۴۸
CAD/JMD 103 105.38 - 105.37 105.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/JOD 0.5422 0.5461 - 0.546 0.5462 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/KES 76.65 78.19 - 78.14 78.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/KRW 856.77 843.31 843.58 843.31 844.23 1.03 0.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۲۴
CAD/KWD 0.2322 0.2279 0.2281 0.2277 0.2281 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۲۱
CAD/KYD - 0.6276 0.6273 0.6272 0.6277 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۲۴
CAD/LBP 1128.54 1181.53 - 1163.88 1181.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/LFX - 1.518 - 1.518 1.518 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲:۱۵
CAD/LKR 120.29 124.93 - 123.18 124.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/LTL 2.2788 2.2788 - 2.2784 2.2843 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
CAD/MAD 7.0638 7.4612 - 7.2579 7.4635 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/MXN 14.5081 14.295 14.311 14.295 14.323 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۲۴
CAD/MYR 3.1405 3.094 3.0947 3.094 3.0963 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۲۴
CAD/NAD 11.0361 11.1512 - 11.1443 11.1546 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/NOK 6.4402 6.4377 6.4351 6.4351 6.4394 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۲۴
CAD/NPR 84.17 86.43 - 86.43 86.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/NZD 1.1434 1.1126 1.114 1.1126 1.114 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۲۴
CAD/OMR 0.2943 0.2963 - 0.296 0.2964 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/PAB 0.7469 0.78 - 0.78 0.784 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/PEN - 2.505 2.5054 2.4988 2.5067 0.01 0.42% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۴۸
CAD/PHP 40.89 40.95 - 40.95 41.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/PKR 93.804 105.132 - 105.132 105.132 0.07 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲:۱۵
CAD/PLN 2.8427 2.8334 2.8329 2.8299 2.8363 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۲۴
CAD/QAR 2.7917 2.7932 - 2.7915 2.7939 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/RON 3.0723 3.08 - 3.0778 3.0819 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/RUB 51.59 49.995 49.968 49.931 49.995 0.03 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۲۴
CAD/SAR 2.8731 2.8214 2.8215 2.819 2.8215 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۲۴
CAD/SEK 6.9709 6.7887 6.7886 6.7886 6.7932 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۲۴
CAD/SGD 1.0466 1.0208 1.0203 1.0196 1.0208 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۲۴
CAD/THB 25.018 23.856 23.874 23.856 23.896 0.03 0.14% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۲۴
CAD/TRY 4.6533 4.0269 4.029 4.0164 4.029 0.01 0.14% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۲۴
CAD/TWD 22.78 22.572 - 22.572 22.572 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
CAD/UAH 20.9403 21.3375 - 21.3375 21.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/VEF 60049.6651 60200.1656 - 60082.6136 60295.4477 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
CAD/XAF 434.61 434.61 - 434.61 436.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/XCD 2.0616 2.0837 - 2.0828 2.0844 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/XOF 434.61 434.61 - 434.61 446.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/ZAR 11.039 10.326 10.3266 10.326 10.3325 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۲۴
CHF/CAD 1.3247 1.3356 1.3361 1.3354 1.3362 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۲۴
CLP/CAD - 0.002 - 0.002 0.002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۱۷:۲۷
CNY/CAD 0.1904 0.1959 0.196 0.1958 0.196 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۲۴
COP/CAD - 0.0004 - 0.0004 0.0004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۱۶:۵۱
CZK/CAD - 0.0592 0.0593 0.0591 0.0594 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۵۷
DKK/CAD 0.2024 0.2026 0.2027 0.2025 0.2027 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۲۴
HKD/CAD 0.1661 0.1692 0.1693 0.1692 0.1693 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۲۴
HRK/CAD - 0.2036 0.2037 0.2034 0.2037 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۲۴
HUF/CAD - 0.0047 0.0048 0.0047 0.0048 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۶
IDR/CAD 0.8986 0.9365 0.9362 0.9362 0.9365 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۲۱
INR/CAD - 0.0187 0.0186 0.0186 0.0187 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۲۷
JPY/CAD 0.0118 0.0121 - 0.0121 0.0121 0.00 0.83% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۲۴
KRW/CAD 0.0012 0.1184 - 0.1184 0.1184 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۲۱
KYD/CAD - 1.593 1.5939 1.593 1.5939 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۲۴
MXN/CAD 0.0689 0.0699 0.0698 0.0698 0.0699 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۲۴
MYR/CAD - 0.3229 0.323 0.3229 0.323 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۲۴
NOK/CAD 0.1552 0.1553 0.1551 0.1551 0.1553 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۲۱
PEN/CAD - 0.3993 0.3996 0.3977 0.3996 0.00 0.25% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۲۴
PLN/CAD 0.3516 0.3517 - 0.3514 0.3519 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/CAD 0.0194 0.02 0.0199 0.0199 0.02 0.00 1.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۴۸
SAR/CAD 0.3476 0.3477 - 0.3476 0.3479 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/CAD 0.1434 0.1472 0.1471 0.1471 0.1472 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۲۱
SGD/CAD 0.9548 0.9793 0.9798 0.9787 0.9798 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۲۴
THB/CAD - 0.0419 0.0418 0.0418 0.0419 0.00 0.24% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۲۴
TRY/CAD 0.2145 0.2145 - 0.2144 0.2156 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
TWD/CAD 0.0425 0.043 0.0431 0.043 0.0431 0.00 0.23% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۶
VEF/CAD 0.0114 0.0114 - 0.0114 0.0114 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
VND/CAD - 0.0056 0.0057 0.0056 0.0057 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۳۰
XAG/CAD - 20.5985 20.6299 20.5985 20.63 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۲۴
XAU/CAD - 1713.43 1716.11 1713.43 1716.11 0.70 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۲۴
ZAR/CAD 0.0906 0.0968 0.0967 0.0966 0.0968 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۲۴
پوند / دلار کانادا 1.6825 1.7224 1.7239 1.7224 1.7239 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۲۴
دلار / دلار کانادا 1.3272 1.3276 1.3273 1.3268 1.3286 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۱۰
دلار کانادا / دلار 0.7532 0.7535 0.7536 0.7528 0.754 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۱۰
یورو / دلار کانادا 1.5095 1.5122 1.5128 1.5118 1.5128 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۲۴
دلار کانادا / ین ژاپن 84.45 82.338 82.15 82.15 82.338 0.11 0.14% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۲۴
دلار کانادا / فرانک سوییس 0.7546 0.7485 0.7482 0.7481 0.7485 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۲۴
دلار استرالیا / دلار کانادا 0.9596 0.9552 0.9548 0.9545 0.9552 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۶
دلار نیوزیلند / دلار کانادا 0.8741 0.8984 0.8973 0.8973 0.8984 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۲۴