کالایاب
شاخص یاب
سوئیس سوئیس
سوئیس
سوئیس

فرانک سوییس / دلار

1.0078
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 11:30:28
0 (0.31%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.38%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.63%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

31
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 13:02:10
3 (10.71%)
تغییر ۳ ماهه
3 (10.71%)
تغییر ۶ ماهه
31 (0.00%)
نوسان سالیانه

Swiss All Share Cumulative Dividend

512
قیمت روز
3 (0.56%)
تغییر روزانه
۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 02:35:07
61 (13.41%)
تغییر ۳ ماهه
23 (4.65%)
تغییر ۶ ماهه
36 (7.67%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی سوئیس

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/CHF 0.2679 0.273 - 0.273 0.273 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۴
ARS/CHF 0.0328 0.0251 - 0.0246 0.0251 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۸:۳۹
BRL/CHF 0.2428 0.2625 - 0.2625 0.2625 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
BWP/CHF - 0.0923 - 0.0923 0.0923 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۳:۴۸
CHF/AED 3.7302 3.6616 - 3.6616 3.6616 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۴
CHF/ARS 30.464 39.9029 - 39.8936 39.9029 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۱۵
CHF/AUD 1.3802 1.4073 - 1.4073 1.408 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۱۵
CHF/BBD 1.9805 2.0683 - 2.0683 2.0777 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/BGN 1.7061 1.7914 - 1.7914 1.7914 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۳۰
CHF/BHD 0.3805 0.3858 - 0.3853 0.3859 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/BRL 4.1118 3.8055 - 3.8055 3.8055 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
CHF/BWP - 10.5506 - 10.4879 10.552 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۹:۵۷
CHF/BYN 2.0621 2.071 - 2.0706 2.0802 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/CAD 1.3247 1.3318 - 1.3318 1.3318 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
CHF/CLP 674.15 668.1377 - 667.7375 670.1507 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۳:۲۷
CHF/CNH - 6.695 - 6.679 6.695 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۴:۰۹
CHF/CNY 6.9475 6.6916 - 6.6889 6.6916 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۳
CHF/CZK 22.5628 22.574 - 22.574 22.574 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
CHF/DKK 6.5453 6.5745 - 6.5745 6.5745 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
CHF/EGP 18.1279 18.1889 - 18.1563 18.1949 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/EUR 0.8774 0.8811 - 0.8811 0.8811 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
CHF/GBP 0.7872 0.7507 - 0.7507 0.7507 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
CHF/HKD 7.9748 7.8302 - 7.8177 7.8306 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۳:۲۷
CHF/HUF 283.66 276.834 - 276.834 276.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۳
CHF/IDR 14539.9 14216.9 - 14212.8 14216.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۳:۳۶
CHF/INR 70.909 68.744 - 68.744 68.744 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
CHF/ISK 108.68 116.57 - 116.54 116.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۴:۲۴
CHF/JMD 136.46 139.62 - 139.59 140.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/JOD 0.7183 0.7234 - 0.7223 0.7237 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/KES 101.55 103.59 - 103.42 104.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/KRW 1134.9 1131.28 - 1131.28 1131.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
CHF/LBP 1495.12 1565.33 - 1540.43 1565.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/LFX - 2.0207 - 2.0207 2.0207 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۳
CHF/LKR 159.36 165.5 - 163.03 165.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/LTL 2.9195 2.9195 - 2.9192 2.9376 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
CHF/LVL - 0.5671 - 0.5671 0.5671 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۱
CHF/MAD 9.3584 9.8849 - 9.6101 9.887 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/MXN 19.2228 19.156 - 19.156 19.175 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۱۲
CHF/MYR 4.1607 4.0783 - 4.0783 4.0783 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
CHF/NAD 14.621 14.7734 - 14.7509 14.7779 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/NOK 8.531 8.5141 - 8.5141 8.5141 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۳
CHF/NPR 111.51 114.5 - 114.48 115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/NZD 1.5148 1.457 - 1.457 1.4575 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۱۲
CHF/OMR 0.3899 0.3926 - 0.3919 0.3926 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
CHF/PAB 0.9895 1.0334 - 1.0332 1.0381 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/PHP 54.18 54.26 - 54.18 54.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/PKR 122.45 138.949 - 138.949 138.949 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۳
CHF/PLN 3.766 3.7866 - 3.7866 3.7866 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
CHF/QAR 3.6985 3.7006 - 3.6949 3.7017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/RON 4.0703 4.1874 - 4.1874 4.1874 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
CHF/RSD - 103.89 - 103.89 103.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
CHF/RUB 68.35 64.655 - 64.655 64.671 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۳
CHF/SAR 3.8064 3.8152 - 3.8057 3.816 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/SEK 9.2332 9.2086 - 9.2086 9.2086 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۴
CHF/SGD 1.3871 1.349 - 1.349 1.349 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۳
CHF/SZL - 14.2396 - 14.0724 14.242 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۰:۵۴
CHF/THB 33.145 31.586 - 31.586 31.586 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۹:۴۲
CHF/TRY 6.1626 5.4512 - 5.4512 5.4512 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۴
CHF/TWD 30.163 29.904 - 29.904 29.904 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۴
CHF/UAH 27.7423 28.2686 - 28.2658 28.387 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/UZS - 7901.9 - 7901.9 7901.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۴
CHF/VEF 80818.3107 81020.8629 - 80906.1489 81053.6981 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
CHF/XAF 575.79 575.79 - 575.73 578.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/XCD 2.731 2.7603 - 2.7564 2.7615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/ZAR 14.6239 14.3793 - 14.3417 14.4675 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۳:۲۷
CLP/CHF - 0.0015 - 0.0014 0.0015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۶:۴۵
CNY/CHF 0.1437 0.1492 - 0.1492 0.1492 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۳
CYP/CHF - 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱:۴۲
CZK/CHF - 0.0442 - 0.0442 0.0443 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۰:۵۴
DKK/CHF 15.276 15.193 - 15.193 15.193 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
HKD/CHF 0.1254 0.1277 - 0.1277 0.1279 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۱:۴۸
HUF/CHF - 0.0036 - 0.0036 0.0036 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۱۱:۴۵
IDR/CHF 0.0068 0.007 - 0.007 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱:۴۲
INR/CHF - 0.0145 - 0.0145 0.0146 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۱:۴۸
ISK/CHF 0.0092 0.0085 - 0.0085 0.0085 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱:۴۲
JPY/CHF 0.8935 0.8986 - 0.8986 0.8986 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۳
KRW/CHF 0.0009 0.0883 - 0.0881 0.0885 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۳:۴۸
MXN/CHF 0.052 0.0522 - 0.0522 0.0522 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۸:۳۹
MYR/CHF - 0.2455 - 0.2455 0.2455 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
NOK/CHF 11.715 11.738 - 11.738 11.738 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۳
PLN/CHF 0.2654 0.2639 - 0.2635 0.264 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۳:۲۷
RON/CHF - 0.2381 - 0.2381 0.2381 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
RUB/CHF 0.0146 0.0155 - 0.0153 0.0155 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۳:۲۷
SAR/CHF 0.2624 0.2624 - 0.2624 0.263 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/CHF 10.823 10.85 - 10.85 10.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۴
SGD/CHF 0.7208 0.7406 - 0.7406 0.7406 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۳
SZL/CHF - 0.0685 - 0.0685 0.0693 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۴:۰۹
THB/CHF - 0.0316 - 0.0316 0.0316 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۹:۴۲
TRY/CHF 0.1616 0.1833 - 0.1833 0.1833 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۴
TWD/CHF 0.0321 0.0325 0.0326 0.0325 0.0326 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۳:۳۹
UZS/CHF - 0.00012 - 0.00012 0.00012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
VEF/CHF 0.0086 0.0086 - 0.0086 0.0086 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
XAG/CHF - 485.1727 - 485.1727 485.2152 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۲:۴۲
XAU/CHF - 41698.48 - 41698.48 41698.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۱۹:۱۲
ZAR/CHF 0.0684 0.0695 - 0.0691 0.0697 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۲:۳۹
CHF/RUB RTS 68.2984 68.2984 - 68.2357 68.2984 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
دلار / فرانک سویس 0.9923 0.9923 0.9922 0.9912 0.9924 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۳۰
پوند / فرانک سوییس 1.27 1.3318 - 1.3318 1.3318 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
دلار / فرانک سوییس 0.9922 0.9926 0.9924 0.9905 0.993 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۳۰
فرانک سوییس / دلار 1.0077 1.0078 1.0081 1.0073 1.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۳۰
یورو / فرانک سوییس 1.1394 1.1348 - 1.1348 1.1348 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
فرانک سوییس / ین ژاپن 111.9 111.197 - 111.197 111.224 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۳
دلار کانادا / فرانک سوییس 0.7546 0.7506 - 0.7506 0.7506 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
دلار استرالیا / فرانک سوییس 0.7243 0.7096 - 0.7096 0.7096 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۶
دلار نیوزیلند / فرانک سوییس 0.6597 0.6857 - 0.6857 0.6858 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۱۲