شاخص یاب
سوئیس سوئیس
سوئیس
سوئیس

فرانک سوییس / دلار

1.0061
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 11:06:17
0 (0.16%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.55%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.45%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

30
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ دی ۱۳۹۷
ساعت 16:01:41
2 (7.14%)
تغییر ۳ ماهه
1 (3.45%)
تغییر ۶ ماهه
30 (0.00%)
نوسان سالیانه

Swiss All Share Cumulative Dividend

479
قیمت روز
3 (0.54%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 04:04:48
6 (1.25%)
تغییر ۳ ماهه
3 (0.62%)
تغییر ۶ ماهه
31 (6.03%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی سوئیس

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/CHF 0.2679 0.2705 - 0.2705 0.2705 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۵۴
ARS/CHF 0.0328 0.0264 0.0263 0.0263 0.0265 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۶
BRL/CHF 0.2428 0.2648 0.2649 0.2647 0.2649 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
BWP/CHF - 0.0931 - 0.0931 0.0931 0.00 0.32% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۵۴
CHF/AED 3.7302 3.6945 3.6944 3.6944 3.6953 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۹
CHF/ARS 30.464 37.9134 37.9129 37.9001 37.9288 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۶
CHF/AUD 1.3802 1.3986 1.3985 1.3971 1.3992 0.00 0.26% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۶
CHF/BBD 1.9805 2.0683 - 2.0683 2.0777 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/BGN 1.7061 1.7264 - 1.7211 1.7272 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/BHD 0.3805 0.3858 - 0.3853 0.3859 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/BRL 4.1118 3.7699 3.7698 3.7653 3.77 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
CHF/BWP - 10.46 - 10.46 10.46 0.02 0.18% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۵۴
CHF/BYN 2.0621 2.071 - 2.0706 2.0802 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/CAD 1.3247 1.3347 1.3354 1.3347 1.3362 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
CHF/CLP 674.15 674.5321 674.4329 674.2719 674.7689 1.04 0.15% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
CHF/CNH - 6.827 - 6.827 6.827 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۲۷
CHF/CNY 6.9475 6.8105 6.8099 6.7794 6.8108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
CHF/CZK 22.5628 22.535 22.538 22.533 22.545 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۹
CHF/DKK 6.5453 6.5893 6.5877 6.5877 6.5945 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
CHF/EGP 18.1279 18.1889 - 18.1563 18.1949 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/EUR 0.8774 0.8828 0.8832 0.8828 0.8835 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۳۶
CHF/GBP 0.7872 0.7755 0.7748 0.7745 0.7756 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
CHF/HKD 7.9748 7.8917 7.8898 7.8886 7.8937 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
CHF/HUF 283.66 282.113 281.94 281.848 282.113 0.19 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
CHF/IDR 14539.9 14069.7 14072.3 14069.7 14262.3 199.60 1.42% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
CHF/INR 70.909 71.497 71.495 71.378 71.591 0.05 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
CHF/ISK 108.68 121.36 121.4 121.36 121.45 0.13 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
CHF/JMD 136.46 139.62 - 139.59 140.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/JOD 0.7183 0.7234 - 0.7223 0.7237 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/KES 101.55 103.59 - 103.42 104.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/KRW 1134.9 1127.23 1127.06 1126.34 1129.1 2.18 0.19% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۳۶
CHF/LBP 1495.12 1565.33 - 1540.43 1565.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/LFX - 2.029 2.0285 2.0276 2.0292 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
CHF/LKR 159.36 165.5 - 163.03 165.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/LTL 2.9195 2.9195 - 2.9192 2.9376 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
CHF/MAD 9.3584 9.8849 - 9.6101 9.887 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/MXN 19.2228 19.105 19.099 19.099 19.131 0.05 0.24% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
CHF/MYR 4.1607 4.1382 4.1387 4.1327 4.1392 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۵۱
CHF/NAD 14.621 14.7734 - 14.7509 14.7779 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/NOK 8.531 8.5856 8.5889 8.5856 8.6021 0.02 0.28% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۶
CHF/NPR 111.51 114.5 - 114.48 115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/NZD 1.5148 1.4864 1.4869 1.486 1.4886 0.00 0.30% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۶
CHF/OMR 0.3899 0.3926 - 0.3919 0.3926 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
CHF/PAB 0.9895 1.0334 - 1.0332 1.0381 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/PHP 54.18 54.26 - 54.18 54.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/PKR 122.45 140.711 140.785 140.005 140.817 0.05 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۶
CHF/PLN 3.766 3.7857 3.784 3.7822 3.7875 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
CHF/QAR 3.6985 3.7006 - 3.6949 3.7017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/RON 4.0703 4.1392 4.1406 4.1392 4.1423 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
CHF/RSD - 104.37 104.4 104.37 104.46 0.07 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۹
CHF/RUB 68.35 66.717 66.787 66.717 66.88 0.03 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
CHF/SAR 3.8064 3.8152 - 3.8057 3.816 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/SEK 9.2332 9.0668 9.0703 9.0655 9.0738 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
CHF/SGD 1.3871 1.3643 1.3639 1.3627 1.3644 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
CHF/SZL - 13.642 - 13.642 13.642 0.04 0.31% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۵۴
CHF/THB 33.145 31.863 31.877 31.845 31.93 0.06 0.20% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
CHF/TRY 6.1626 5.3867 5.3924 5.3661 5.3924 0.01 0.27% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
CHF/TWD 30.163 30.202 - 30.202 30.202 0.18 0.59% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۵۴
CHF/UAH 27.7423 28.2686 - 28.2658 28.387 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/UZS - 7901.6 - 7899 7901.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱:۴۱
CHF/VEF 80818.3107 81020.8629 - 80906.1489 81053.6981 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
CHF/XAF 575.79 575.79 - 575.73 578.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/XCD 2.731 2.7603 - 2.7564 2.7615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/ZAR 14.6239 13.8048 13.795 13.793 13.8177 0.03 0.21% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
CLP/CHF - 0.0015 - 0.0014 0.0015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۶:۴۵
CNY/CHF 0.1437 0.1468 0.1467 0.1466 0.1468 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
CYP/CHF - 0.0217 - 0.0217 0.0217 0.00 0.93% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۱:۴۵
CZK/CHF - 0.0443 0.0442 0.0441 0.0443 0.00 0.23% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۴۵
DKK/CHF 15.276 15.158 15.152 15.152 15.17 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
HKD/CHF 0.1254 0.1267 0.1268 0.1262 0.1268 0.00 0.32% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۴۸
HUF/CHF - 0.0035 0.0036 0.0035 0.0036 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۹
IDR/CHF 0.0068 0.007 - 0.007 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۲۴
INR/CHF - 0.014 0.0139 0.0139 0.014 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۱۵
ISK/CHF 0.0092 0.0082 - 0.0082 0.0082 0.00 1.23% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۱۵
JPY/CHF 0.8935 0.9082 0.909 0.9082 0.9109 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
KRW/CHF 0.0009 0.0886 0.0887 0.0885 0.0887 0.00 0.23% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۴۵
MXN/CHF 0.052 0.0524 0.0523 0.0523 0.0524 0.00 0.19% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
MYR/CHF - 0.2415 0.2414 0.2414 0.2418 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۳۶
NOK/CHF 11.715 11.634 11.635 11.611 11.64 0.03 0.22% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۶
PLN/CHF 0.2654 0.264 0.2639 0.2638 0.264 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
RON/CHF - 0.2409 0.2408 0.2408 0.2409 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۹
RUB/CHF 0.0146 0.015 0.0149 0.0149 0.015 0.00 0.67% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۹
SAR/CHF 0.2624 0.2624 - 0.2624 0.263 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/CHF 10.823 11.02 11.01 11.01 11.03 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۹
SGD/CHF 0.7208 0.7328 0.7329 0.7327 0.7333 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
SZL/CHF - 0.0715 - 0.0715 0.0715 0.00 1.27% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۵۴
THB/CHF - 0.0314 0.0313 0.0313 0.0314 0.00 0.32% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
TRY/CHF 0.1616 0.1855 0.1852 0.1852 0.186 0.00 0.22% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
TWD/CHF 0.0321 0.0322 0.0321 0.0321 0.0322 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۴:۱۵
UZS/CHF - 0.00012 - 0.00012 0.00012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
VEF/CHF 0.0086 0.0086 - 0.0086 0.0086 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
XAG/CHF - 489.5451 489.9232 488.3432 489.9232 1.28 0.26% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
XAU/CHF - 41033.56 41017.2 40995.57 41045.14 17.76 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۳۶
ZAR/CHF 0.0684 0.0724 0.0725 0.0724 0.0725 0.00 0.28% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
CHF/RUB RTS 68.2984 68.2984 - 68.2357 68.2984 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
دلار / فرانک سویس 0.994 0.994 0.9939 0.9936 0.994 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۹
پوند / فرانک سوییس 1.27 1.2893 1.2903 1.289 1.2904 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
دلار / فرانک سوییس 0.9939 0.9941 0.9942 0.9936 0.9952 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۸
فرانک سوییس / دلار 1.006 1.0061 1.0063 1.0058 1.0069 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۶
یورو / فرانک سوییس 1.1394 1.1326 1.1321 1.1311 1.1326 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۳۶
فرانک سوییس / ین ژاپن 111.9 110.086 109.995 109.752 110.086 0.20 0.19% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
دلار کانادا / فرانک سوییس 0.7546 0.7489 0.7486 0.7481 0.7489 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
دلار استرالیا / فرانک سوییس 0.7243 0.7148 0.7147 0.7143 0.7156 0.00 0.27% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۹
دلار نیوزیلند / فرانک سوییس 0.6597 0.6723 0.6722 0.6715 0.6727 0.00 0.28% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۶